30.4.07

Tiedoksi waimowäelle, kuinka pellawa- ja pumpulilankoja taikka kangasta painetaan pruuniksi


Oulun Wiikko-Sanomia, 23, 11.6.1853

Yhtä lanka-naulaa, taikka naulan painoista kangasta, warren ostetaan apteikistä 8 luotia kateku'a ja 2 luotia punaista kromihape-kali'a (ruotsiksi: rödt kromsyradt kali), ja ensin pieneksi surwottuna keitetään ne erilleen kumpikin niin paljossa wedessä, kun näkyy tarwittawan, että langat niissä taitaan sotkea ja muokata.
Keitokset tulelta otettuna annetaan jäähtyä siksi, etteiwät polta kättä, ja sitte käytetään langat ensin kateku-keitoksessa, sotketaan ja muokataan wähä aikaa siinä, jonka jälkeen ne otetaan ylös ja liika märkyys wäännetään niistä ulos. Juuri samalla tawalla käytetään langat sitte kromihape-kali-keitoksessa ja sen jälkeen uudelleen kateku-keitoksessa, ja sitä tehdään sitte wuorotellen niin kauwan, kuin näkyy tarwittawan, että langat saisiwat mielen mukaisen wärikarwan. Muutamat aineet ottawat lanka-naulaa warten puolen kolmatta luotia kromihape-kalia, ja sanowat paineen sillä kauniimmaksi tulewan, toiset taas panewat wähäisen pieneksi surwottua sinikiweä (ruots. blåsten) ynnä kromihape-kalin kanssa kiehumaan, saadaksensa paineen sillä tawoin tummemmaksi (mustanpruuniksi). Joka kerta, kun lankoja on pidelty yhdessä keitoksessa ja ne siitä otetaan toiseen pantawaksi, on liika märkyys sitä ennen niistä ulos wäännettäwä samaan keitokseen takaisin, josta langat wiimeksi otettiin, mutta sen parempaa kuiwaamista ne ei kaipaa, waan taitaan suorastansa sen jälkeen toisessa keitoksessa käyttää.

Kateku maksaa hopiokopeikan paikoilla 2 luotia, ja kromihape-kali 2: hopiokopeikkaa luoti, mutta runsaammalla määrällä, kuin luodittain, ostettuna saadaan niitä huokiammallakin hinnalla. Sinikiwi on niin helppoa, että se ei tuntuwasti korota hintaa, jos joku tahtoisi sitä edellä mainitusta syystä sekaan panna.

Mainittawa on, että kromehape-kalia on kahta lajia: punaista ja keltaista, mutta se jälkeen nimitetty ei kelpaa wäri aineeksi, jos ei sitä panna runsaastikin kaksi sen wertaa, kun punaista. Kumpaisetkin owat niinkuin moni muukin wäriaine wähän myrkyllisiä, ja sentähden on niitä warottawa lapsilta, etteiwät pääse maistelemaan taikka wahingossa ruoka-astioihinsa seoittamaan.

Ei kommentteja :