28.12.11

Kalanpyydystysten wärittäminen katekuwäriaineella.

Suupohjan Kaiku 50, 8.5.1909 Paikkakunnittain käytetään eri wärittämistapoja kalanpyydysten wärjäyksessä ja moni wäri on niin myrkyllistä,...

27.12.11

Pimeässä loistawaa wäriainetta.

Uusi Suometar 208, 7.9.1883 Jo kauan on osattu kemiallisesti walmistaa wäriaineita, jotka pimeässä loistawat, niihin käyttämättä tuota myr...

26.12.11

Mainos: Färger. Ellmén.

Östra Nyland 4,9.4.1902

Finska handarbetets vänner.

Östra Nyland 4,9.4.1902 Finska bandarbetets vänner har hos senaten anhållit om behöfligt anslag för utsändande af en lämplig person till K...

Th Bentzon: About French Children (Osa artikkelista)

The Century Magazine 52 / 1896 [...] I would now beg you to consider the less pronounced persons of our little boys and girls, who are...

Permantokittiä.

Wiipurin Sanomat 110, 12.5.1889 Rawistuneita permantoja woidaan helposti ja pysywäisesti kitata seoksella, joka tehdään äsken walmistetust...

18.11.11

Kotiteollisuuspäiwät

Lappeenranta 53, 11.5.1909 Kotiteollisuuspäivät, jotka Lappeenrannan Naisyhdistys on päättänyt toimeenpanna Naisten Käsityökoulun päättäj...

Mainos: Maalausliike

Lappeenranta 53, 11.5.1909

17.11.11

Cadmium Yellow

Manufacturer and builder 9 / 1871 Of all the substances which have hitherto been used to impart a vivid, handsome yellow to toilet soaps, ...

Paints made of Copper: Utilizing Waste. Precautions Against Poisoning.

Manufacturer and builder 9 / 1871 When speaking of the so-called Neuwider green, it was mentioned that, by its manufacture, liquids are le...

16.11.11

Waaleanpunainen tukka

Porilainen 344, 27.9.1895 Waaleanpunainen tukka on tätä nykyä muotissa Englannin kaunotarten keskuudessa. Saadakseen tukalleen tuon oikean...

15.11.11

Barff Process.

Scribners monthly 6, 1880 The so-called "Barff process" for coating iron articles with a film of magnetic oxide, described at th...

14.11.11

Uutinen: Värjäyskurssi

Savolainen 48, 4.5.1909 Värjäyskurssin toimeenpanee Suomen käsityön ystäwien lähettämä opettajatar täkäläisen Naiswäenyhdistyksen pyynnöst...

13.11.11

Black-Walnut Polish

Manufacturer and builder 9 / 1869 Take asphaltum, pulverize it, place it in a jar or bottle, pour over it about twice its bulk of turpenti...

11.11.11

Uusi ihotauti

Tapio 60, 5.8.1885 Uusi ihotauti, jotenkin waarallinen ja hywin kowakipuinen, on alkanut ilmestyä Berlinissä, etenkin naisissa. Se tuntuu ...

Aneliinilla wärjättyä makkaraa.

Tapio 60, 5.8.1885 A. T. kertoo, että Turun muutamasta lihapuodista ostelussa makkarassa liha on huomattu wärjätyksi aneliinilla. Maalataa...

10.11.11

Artificial Ultramarine

The Living Age 1374, 1.10.1870 The mode of manufacturing the substance for the beautiful pigment obtained by the ancients from the lapis l...

9.11.11

Nykyisistä kahwiwäärennyksistä

Uusi Suometar 2, 3.1.1877 Arwostellessa kahwipapujen hywyyttä, on yleisö tähän saakka pannut suuren arwon eikä ilman syytä - niiden wiheri...

8.11.11

Mainos: Arco War Paints for Industry

THAT SLANT EYES MAY STRAIN IN VAIN Street lights on the West Coast's ocean-front drives can't be blocked out, for many of them li...

7.11.11

Aniline Colors.

Manufacturer and builder 4 / 1869 Dr. M. Reiman, of Berlin, Prussia, whose name is already known to the reader as a prominent savant in th...

6.11.11

An Improved Copying Process

Manufacturer and builder 9, 1881 Dr J. M. Eder describes in the Photographic News an improved process of cyanotype printing for copying d...

5.11.11

Ilmoitus: julkinen huutokauppa.

Vaasan Sanomat 39, 27.9.1880 Julkisella huutokaupalla, joka pidetään kaupungin pakka-huoneessa tiistaina 5 p:nä ensitulewaa lokakuuta ja a...

4.11.11

Gutta-Percha Paint.

Manufacturer and builder 12, 1888 The paint made by the United States Gutta-Percha Paint Company is specially claimed to be not only an ex...

3.11.11

An Excellent Whitewash

Manufacturer and builder 12, 1888 A whitewash for indoor work is made of two pounds Paris whiting, one ounce white glue; dissolve the glue...

2.11.11

Mainos: Touwon Wärjäyslaitos

Wiipurin Sanomat 121, 6.5.1899 Touwon wärjäyslaitokseen Wiipurissa wastaanotetaan wärjäystöitä Wiipurissa Punasenlähteentori Rouva A Hart...

1.11.11

Mainos. H. W. Johns' Asbestos Liquid Paints.

The American missionary 5, 1878 From 20 to 40 per cent. of customary outlays for Paints, Roofing, &c., can be saved. Sed for Samples...

30.10.11

Forssan pumpulitehdas.

Uusi Suometar 229, 3.10.1890 (Jatkoa 27 n:roon.) Päärakennuksen toiseen kerrokseen johtawat leweät raput harmaakiwi-askeloilla. Tämä ker...

A Harmless Green Pigment

Manufacturer and builder, 5/1880 The very general aversion of green pigments entertained by the well informed public, by reason of the su...

Wenäjän teollisuuselämästä.

Uusi Suometar 13, 17.1.1900 Seuraamme professori Schulze-Gävernitziä hänen siirtyessään kuwaamaan suurteollisuuden syntyä ja kaswamista We...

A Cheap Paint

Manufacturer and builder 10, 1881 A cheap paint is made for brick walls by simply mixing up good hydraulic cement in water, and applying w...

19.7.11

Värien pysyväisyydestä valossa.

Suomen Teollisuuslehti 1/1902. Artikkelin Coloriastolle lähettänyt Martti Kujansuu. Kirj. V. M. J. V. Nykyajan väritekniikka ei eroa ed...

18.6.11

A Dictionary of Arts: Yellow Dye.

A Dictionary of Arts, Manufactures, and Mines; containing A Clear Exposition of Their Principles and Practice by Andrew Ure, M. D.; F. R. ...

17.6.11

A Dictionary of Arts: Walnut Husks. Wincing-Machine. Xanthine.

A Dictionary of Arts, Manufactures, and Mines; containing A Clear Exposition of Their Principles and Practice by Andrew Ure, M. D.; F. R...