28.4.08

Huomaa! (ilmoitus)

Jyränkö 6, 8.2.1890 Uusi värjäri sillankorvassa Heinolassa, värjätään kauniita ja pitäviä lankoja Kankaita tampataan joutuun. Antero Palin. ...

Lahjoitus.

Aura 228, 1.10.1889 Maalarinsälli Kaarlo Fredrik Lönn, joka tammikuulla 1888 täällä kuoli, oli jattämästänsä melkoisesta omaisuudesta, jonka...

14.4.08

Tampereen Willakehruutehdas (mainos)

Maamme 27, 4.3.1890 Tampereen Willakehruutehdas joka nykyään on laajennettu ostaa Lampaan willoja korko hinnalla, myy monenmoisia Willalanko...

Palwelukseen halutaan: (ilmoitus)

Maamme 27, 4.3.1890 50 M.kan palkkio! 50 markan palkkion maksaa allekirjoittanut sille henkilölle, joka taitaa toimittaa eli puoltolauseensa...

Maalarien ammattiosaston iltamassa oli runsaasti osanottajia

Maamme 27, 4.3.1890 Maalarien ammattiosaston iltamassa oli runsaasti osanottajia; hra Lehtonen piti esitelmän säästäwäisyydestä ja kewytmiel...

Kulkewa aptekari.

Helsingin Wiikko-Sanomia 35, 1.9.1882 Wesilahden kirkonkylään, kaup. Grönfors'in puotiin, tuli wiime maanantaina siististi puetettu mies...

Pajunkuorta karwarilaitoksia warten (mainos)

Aura 143, 23.6.1890 Pajunkuorta karwarilaitoksia warten toimitetaan tukuttain maan kaikkiin osiin uudesta suomalaisesta tehtaasta tätä tarko...

Oikeata Persialaista Hyönteispulweria (mainos)

Aura 143, 23.6.1890 Oikeata Persialaista Hyönteispulweria, arsenikista wapaata, kosottain ja wähittäin myy J. R. Hartzell. [Tämä todennäköis...

13.4.08

Muutamien muinoisten kansain, erinomattain Hebrealaisten, tawoista.

Sanan Saattaja Wiipurista 43, 23.10.1841 (Jatk. N:o 40:stä). Jalkineena oli heillä pohja, kiinni nidottu kahdella nahka eli muulla nauhalla,...

Tietoja jokapäiwäisessä elämässä tawattawista aineista. 25. Marmori

Oulun Wiikko-Sanomia 18, 7.5.1853 Marmori on kalkkikiwen sukua, ja monennäköistä karwaltansa: walkiata, mustaa ja kirjawata. Parhaan laatuis...

Tietoja jokapäiwäisessä elämässä tawattawista aineista. 24. Limsi (pii, liuttu).

Oulun Wiikko-Sanomia 18, 7.5.1853 Kuuluu suureen kowakiwien sukuun, joitten yhteinen tunnusmerkki on se, että säkenöitsewät terästä wasten ...

Tytön kulennat.

Maamiehen Ystävä 39, 26.9.1846 Tytön kulennat. *) Tuli tyttö luota armahansa Käet punaisna. Äitinsä kysypi: "Mistäpä siulla käet punais...

9.4.08

J. K. Forsell'in Wärjäyslaitoksessa Turussa

Aura 123, 30.5.1888 J. K. Forsell'in Wärjäyslaitoksessa Turussa wastaan otetaan puhdistettawaksi ja pestäwäksi kaikenkaltaisia miesten j...

Auringonpisto sähköwalon waikutuksesta.

Aura 123, 30.5.1888 Sähköwalon, nimittäin wahwan sähkö-lieden waikuttaman auringonpiston on muuan Defontaine keksinyt. Sen waikutukset owat ...

7.4.08

Murhe-waatetten näöstä.

Oulun Wiikko-Sanomia 10, 11.3.1854 Euroopassa pidetään yleensä mustia murhewaatteita; sillä murhe sammuttaa ilon ja pimittää mielen; Kiinan ...

6.4.08

Nyttigt att minnas.

Land och Stad 10, 5.3.1890 På landsbygden målas byggnaderna wanligen med röd färg. Blott denna tid efter annan förnyas och dessutom litet hw...

Konstgjord Indigo.

Helsingfors Dagblad 266, 30.9.1878 Under året 1868 gjordes en stor uppfinning inom den syntetiska kemiens område. Professorerna Graebe och L...

Kaikenlaista. Hämmästynyt (kasku).

Aura 109, 13.5.1887 Kauppias: "Wai niin, wai niin, te olette maalaaja — sittepä kenties woimme tehdä pienen kaupan. Minulle on nyt was...

5.4.08

Antti Hywärisen muisteita talouden asioissa. (Weden ja ilman kestäwä maali puulle)

Oulun Wiikko-Sanomia 6,10.2.1855 Weden ja ilman kestäwätä maalia puulle ja kiwelle saadaan, kun otetaan 13 paino-osaa poltetuista tiilikiwi...

4.4.08

(Mainos) Pakettiwäriä

Keski-Suomi 21, 24.5.1884 Nyt tullut ja kansalliskirjakaupassa helpolla myydään Pakettiwäriä kotona wärjäämistä warten. Allekirjoittaneella ...

(mainos) Pakettiwärejä, kotona wärjäämistä warten.

Keski-Suomi 21, 24.5.1884 Näitä sangen hywäksi tunnettuja wärejä on ainainen hywin lajiteltu warasto 24 eri laatua, ja huomautetaan, että nä...

(mainos) Lyijykyniä

Keski-Suomi 21, 24.5.1884 Amerikalaisia, palkitut maailman yleis-näyttelyissä Lontoossa, Parisissa ja Philadelphiassa, owat ihan yhtä hywiä ...

3.4.08

(Ilmoitus, maalari Wilh. Rännäri)

Keski-Suomi 16, 18.4.1874 Kunnioitettawan yleisön tiedoksi saan ilmoittaa että, koska olen saanut maalari- tehtailian oikeuden tässä kaupung...

2.4.08

(mainos: Anton Holmqvist, Värjäri Haminassa.)

Fredrikshamns Tidning 9, 30.1.1889 Till salu. (U. S. 8 ggr, 2 g. i veckan 15 rad.) Värjärit Ohoj!!! Koska maassamme nykyään suuressa määräss...

Sotajoukkoja sinisissä silmälasissa.

Aura 65, 15.8.1882 Saksalaiset lehdet kertowat, että Englannin hallitus on Egyptiin määrättyjä sotajoukkojansa warten tilannut 25,000 paria...

1.4.08

Tietoja jokapäiväisessä elämässä tawattawista aineista. 67. Pläkki (kirjoitus-pläkki).

Oulun Wiikko-Sanomia 51, 24.12.1853 Tawallista mustaa pläkkia saadaan seuraawista aineista: 6 luotia pienennettyjä kaleppeleitä, 4 „ wihtril...

Tietoja jokapäiväisessä elämässä tawattawista aineista. 66. Plyjy (lyjy, lyijy).

Oulun Wiikko-Sanomia 51, 24.12.1853 Ynnä monen muun mitalin oli plyjykin jo ikiwanhoina aikoina tuttu, josta jo Moseksen kirjoissa mainitaan...

Mailman rakennosta yleisesti.

Oulun Wiikko-Sanomia 6, 12.2.1859 2 Luku. 1. Aurinko. (Lisää wiime lehteen.) Kirkkaasta tasaisesta pinnasta palautuu siihen suoraan koskewa ...

Blandade ämnen. Om industriens problemer.

Finlands Allmänna Tidning 283, 1.12.1860 [osa tekstistä] [...] I kemien, hvilka tomrum, hvilka försök återstå icke att göra? Ammoniaken, det...

Mikä on Kauneus?

Aura 22, 28.1.1890 (U. S:n mukaan.) Kuinka erilaiset kauneuden käsitteet eri kansoissa ovat näkyy seuraawista esimerkeistä: Kukoistawa kaswo...

Mainos (J.K. Forsell'in kemiallinen pesu- ja wärjäyslaitos)

Aura 22, 28.1.1890 Miesten ja naisen waatteita pestään tahi wärjätään skeä kokonaisina että ratkottuina J.K. Forsell'in kemiallisessa pe...

Kuolinilmoitus

Aura 22, 28.1.1890 Ilmoitetaan, että wärjärimestari Anders Malin, synt. 1835, tammikuun 27 päiwänä ja 1890 on waipunut kuoleman uneen, suruk...