8.8.09

Lyijyvalkoista käyttäen parempiin työtuloksiin ja suurempiin ansioihin

Lyijyvalkoista käyttäen parempiin työtuloksiin ja suurempiin ansioihin...


Lyijyvalkomainonnasta on hyötyä maalareille...
Lyijyvalkomainonta on saanut yleisön ymmärtämään maalauksen suuren merkityksen rakennusten, laivojen, siltojen tm. rautarakenteiden suojana. Omistajat ovat oppineet pitämään rakennuksensa hyvässä kunnossa ja maalauttamaan niitä kaikkeen ulkomaalaukseen parhaiten soveluvalla värillä, lyijyvalkoisella. Ilmoittelussa painostetaan ammattimaalarien välttämättömyyttä maalaustöiden suorituksessa - täten tarjoutuu myöskin maalareille uusia työtilaisuuksi ja lisää ansioita.
Tukekaa Tekin puolestanne lyijyvalkoimainontaa!

Lyijyvalkomainonta lisää työtilaisuuksia!


Lyijyvalkoilmoituksia v.1932-38
ILMO
Oy. Suomen Ilmoituskeskus
Helsinki 1939


Hyötykää lyijyvalkomainonnasta - maalatkaa lyijyvalkoisella!
Suositelkaa lyijyvalkoista kaikkeen ulkomaalaukseen!

Black Dye For Wood.

The Manufacturer and Builder 3, 1883.

First sponge the wood with a solution of chlorhydrate of aniline in water, to which a small quantity of copper chloride is added. Allow it to dry, and go over it with a solution of potassium bichromate. Repeat the process two or three times, and the wood will take a fine black color, unaffected by light or chemicals.

Sekasanomia. Merkilliset sormikkaat.

Savonlinna 12, 23.6.1876

(Lähetetty.)
Muutaman wärjärin piti oikeudessa todistaman eräässä riita-asiassa ja walaa tehdessä käski tuomari lain mukaan panna sormet kirjalle, jonka hän wiipymättä tekikin.
Tuomari. "Ottake handsikka pois".
Wärjäri. "Pankaapas lasit silmillenne."
Tuomari. "Mine sano teitill toisti kerta ottake handsikka pois".
Wärjäri. "Kyll' en ota, ennenkun otatte silmälasit."
Tuomari. Tuskastuneena alkoi ärjyä: "Mine sano teitill kolmas kerta, ottake handsikka pois, — elle mine kuttu fiskali paikall".
Wärjäri. "Hywä! kutsukaa maikka kaksi".
Tuomari. Wiskalin saapumille tultua, sanoi tuomari: "teme kumma mees ei otta handsikka pois; waikka mine käski kolme kerta, — ja nyt mine tahto sakotta hän — miks hän pilkka oikeutt ja komenteera minu panna lasi päähän."
Wiskali. "Minkätähden ette täyttäneet tuomarinkäskiä?"
Wärjäri. "Minkämoista käskyä?"
Wiskali. "Ette riisuneet sormikkaitanne walaa tehdessä."
Wärjäri. "Eihän minulla mitä sormikkaita olekaan, kotiinhan ne unohtui."
Wiskali. Huomattuaan asian haarat, selitti ruotsiksi tuomarille, jotta epähuomio oli tapahtunut asiassa.
Tuomari. "Miks teitti ei sano minull esken, ett teitill ei ole handsikka?"
Wärjäri. "Ettehän sitä ole minulta kysyneetkään."
Tuomari. "Astuka ulos".
Ja tämäpä sormikasseikka loukkasi tuomaria niin, jotta lyhyen ajan kuluttua otti wirka-eron.