27.4.07

Konstfärgade blommor


Östra Finland, 282, 4.12.1886

Vanliga hvita törnrosor lära kunna förvandlas till de mycket mera eftersökta therosorna på följande sätt: I en liter varmt vatten löses 8 à 10 gr. pikrinsyra eller också alun och anilin-orange. När vattnet kallnat, nedsänkas de hvita rosorna deruti, och efter en timma äro de förvandlade till de skönaste gula the rosor. Med litet jodviolett åstadkommer man sedermera hos hvarje ros den blåvioletta färgton, hvilken sedan ett par år värderats så högt af damerna. Med litet saffranin och kurkuma erhåller man ljust skarlakansrödt; och för förvandla ljusröda rosor till mörkröda använda blomsterhandlarne litet alun och saffranin. En förfalskning bland de många, om också en af de mera oskyldiga.

Ei kommentteja :