31.8.15

The Commercial Dictionary of Trade Products: M, N (väriin liittyvät sanat)

The Commercial Dictionary of Trade Products, Manufacturing and Technical Terms: with a Definition of the Moneys, Weights, and Measures, of ...

30.8.15

The Commercial Dictionary of Trade Products: K, L (väriin liittyvät sanat)

The Commercial Dictionary of Trade Products, Manufacturing and Technical Terms: with a Definition of the Moneys, Weights, and Measures, of ...

29.8.15

The Commercial Dictionary of Trade Products: H, I, J (väriin liittyvät sanat)

The Commercial Dictionary of Trade Products, Manufacturing and Technical Terms: with a Definition of the Moneys, Weights, and Measures, of ...

28.8.15

The Commercial Dictionary of Trade Products: E, F, G (väriin liittyvät sanat)

The Commercial Dictionary of Trade Products, Manufacturing and Technical Terms: with a Definition of the Moneys, Weights, and Measures, of ...

27.8.15

The Commercial Dictionary of Trade Products: D (väriin liittyvät sanat)

The Commercial Dictionary of Trade Products, Manufacturing and Technical Terms: with a Definition of the Moneys, Weights, and Measures, of ...

26.8.15

The Commercial Dictionary of Trade Products: C (väriin liittyvät sanat)

The Commercial Dictionary of Trade Products, Manufacturing and Technical Terms: with a Definition of the Moneys, Weights, and Measures, of ...

25.8.15

The Commercial Dictionary of Trade Products: B (väriin liittyvät sanat)

The Commercial Dictionary of Trade Products, Manufacturing and Technical Terms: with a Definition of the Moneys, Weights, and Measures, of ...

24.8.15

The Commercial Dictionary of Trade Products: A (väriin liittyvät sanat)

The Commercial Dictionary of Trade Products, Manufacturing and Technical Terms: with a Definition of the Moneys, Weights, and Measures, of ...

23.8.15

Lukijain kyselyosasto. N:o 25. Vaaleakutri.

Kodin Lehti 37, 15.9.1917 Vastauksia: N:o 25. Vaaleakutri. Onko todellakin syytä tuhria vaaleita kutrejaan? — Ehkäpä, koska sitä kysytt...

22.8.15

25 vuotta (...ensimmäisen kemigraafillisen kuvalaattalaitoksen perustamisesta Suomeen)

Kirjapainotaito 11-12, 1916 Kun nyt "Kirjapainotaito" juhlii kymmentä ikävuottaan, niin voivat myös maamme kemigraafit juhlia am...

21.8.15

Joku sana apuvärien tarkoituksesta ja oikeasta käyttämisestä.

Kirjapainotaito 3, 1916 Apuvärien tarkoituksena ei ole yksinomaan kohottaa työn silmäänpistäväisyyttä, vaikuttavaisuutta reklaamina, omat...

20.8.15

Iivari Salmela (mainos)

Kirjapainotaito 3, 1916

19.8.15

Suomen painomustetehdas (mainos)

Kirjapainotaito 3, 1916 Suomen painomustetehdas Kirjapainotaito 3 1916-18

18.8.15

Tyytymättömyyttä lisenssijärjestelmää vastaan Englannissa.

Kauppalehti 248, 19.10.1919 Ennen sotaa tuotiin Saksasta Englantiin suuret määrät väriaineita, varsinkin indigoa, ja vielä sodan puhjettua...

17.8.15

Ilmoitus (Värjäri Mamantoff)

Karjalatar 12A, 18.3.1884 Sittenkuin allekirjoittanut on arentierannut Kauppias Conrad Söderholm'in konkurssipesuuden omistaman wäri-t...

16.8.15

Pakinaa kirjapainoista.

Kansan Lehti 10, 8.3.1895 [...] Tahdotteko tulla kanssamme waellukselle esim. sanomalehden The World (=Mailma) palatsiin? Se on korkein ...

15.8.15

Bushmannien maalauksista.

Joulutunnelma 1917 Usein uudistuva puhe taiteen puoleksi itsetiedottomasta, puoleksi itsetietoisesta synnystä johtaa itsestään olettamukse...

14.8.15

Diverse. Bronsering af trä.

Industri-vännen 3, 6.2.1890 Innan trät ötVer strykes med bronsfärgen, indränkes det två gånger medstarkt pergamentlim, hvilket liltrerats ...

13.8.15

Diverse. Anstrykningsmedel för järnplåt.

Industri-vännen 3, 6.2.1890 Euphorbium harts löses i sprit, och ined ilen erhållna lösningen ölverpenslas de järnföremål som skola skyddas...

12.8.15

Färgtillgången. Tyskland exporterar färger endast till neutrala länder.

Hufvudstadsbladet 251, 13.9.1914 Den färg, aom användes af våra industriella inrättningar, tillverkas i Tyskland, därifrån den så godt som...

11.8.15

Månadernas färger, blommor och stenar.

Hemma och ute 1, 15.1.1914 Som året har sin färg, finns det också i hvar månad en bestämd färg, som gör sig gällande. Denna står dessutom ...

10.8.15

Tillbaka till de i enkla, vackra flaggan i de enda rätta färgerna!

Hangö 33, 28.5.1918 I Sv. T. skrives. Det outvecklade omdömet och den fördärvade smaken hade utställning under den stora paraden. Det var ...

9.8.15

Den blåa tulpanen.

Finska trädgårdsodlaren 2, 1908 Då här talas om en "blå tulpan" kan det själffallet icke vara fråga om tulpaner med naturlig blå...