24.4.07

Moniaita osoituksia... Kuudes Osuus. Mustat wärit.

Kirja on kirjoitettu alunperin fraktuuralla; tässä on kirjan tekstisisältö puhtaaksi kirjoitettuna. Kirjoittaja Pirkko on laittanut tekstin mukaan myös omia noottejaan, jotka ovat punaisella joukossa.


Moniaita osoituksia, kuinka willaa, pumpulia, silkkiä ja liinaa wärjätään eli painetaan.
Th. Weiss’eltä.
OULUSSA, 1854.
Karlssonin Kirjapainossa.
Joh. Bergdahlin kustannuksella.Kuudes Osuus.
Mustat wärit.  1. sinipuu

20 §.

Ne usiammat mustat wärit, sisällään pitäwät aineita, jotka wäleen turmelewat kalun; me tahdomme tässä, sentähden ilmoittaa semmoisia, joilla ei ole se omaisuus, ja niin muodoin arwelematta saatetaan käyttää.

21 §.
Mustaa willalle ja silkille.

Kaksi [naulaa] wärjättäwää lioitetaan ensin joki- eli järwi-wedessä, sitte yhdessä keitoksessa, johon on pantu 20 luodia sinistä brisiliaa1, 8 l. rauta-wihtrilliä ja 2 kannua wettä, jossa se keitetään (betas) 1 tiiman aika. Sitte keitetään kalu 2 tiimaa wäri-liemessä, joka on walmistettu ½ [naulasta] karkeaksi muserretuista kall-eppeleistä, 20 l. sinisestä brisiliasta ja 2 kannusta wettä. Tämän työn tehtyä lisätään siihen wielä kiehuwaan liemeen, jossa kalu makaa, 6 l. kupari-wihtrilliä ja 16 l. rauta-withrilliä, jonka perästä se wielä saa kiehua ½ tiimaa; sitten otetaan kalu ylös, wirutetaan ja kuiwataan.

Tämä musta wäri on hywin tumma. Pumpulia ja liinaa saatetaan tällä myös wärjätä, kun liemi on liewennetty.

Toinen laji mustaa pumpulille ja willalle.

Kaksi naulaa wärjättäwää kalua keitetään 1 tiima wäri-liemessä, johon on pantu 10 l. sinistä brisiliaa, 8 l. muserretuita kall-eppeliä ja 2 kannua wettä, jossa se sitte annetaan maata 24 tiiimaa; sen tehtyä otetaan kalu ylös, kuiwataan ja keitetään 1/2 tiimaa yhdessä lioituksessa (beta), joka on walmistettu 6 l. kupari-wihtrillistä ja 10 l. rauta-wihtrillistä 1 kannun wedessä. Jos se makaa enemmän aikaa tässä liotuksessa, tulee wäri wielä tummemmaksi.

Ei kommentteja :