23.4.07

Strödda underrättelser (etsitään sinisiä värejä)

Åbo Allmänna Tidning, 101, 28.8.1810

Ett Keiserligs[?] Franskt Decret utsätter en beldning af 100,00 Francs för den som uppfinner, att af en inhemsk lätt odlad wårt[?], utdraga ett ämne tjenligt att ersätta Indigo, så wål i asseende på priset och anwändandet, som förgens hlans och waraktighet[?]. En lika belåning[?] tillägges den, som uppgifwer såttet att f[?]rera en inhemsk vegetabilisk färg på Ull, Bomull, Lin och Silke, så att erhåller den som genom inblandning af inhemska substancer minskar[?] bruket af Indigo till hälften o. s. w. Den som uppgifwer ett lätt och säkert såss[?] att ur Wejd (Isatis Tinctoria) utdraga färgämner får en belöning af 25,000 Francs. Om Färgämnet utan stada af des waraktighet swarar emot Indigo, så blir priset 100,000 Francs. En belöning[?] af 25,000 Francs [?]all tilläggas den som angifwer ett lätt sätt, att färga ull och silke med Berlinerblått, so att färgen blir jemn, lysande och ei genom nötning[?] eller twättning förändras. De tästande[?] stola insända till Ministern för Inrikes årenberne en beskrifning på deras förfarande, med bisogade[?] prof af förgadt tyg, eller so mycket af färgämnet att prof dermed kunna anställas.

Ei kommentteja :