23.4.07

Strödda underrättelser (etsitään sinisiä värejä)

Åbo Allmänna Tidning, 101, 28.8.1810

Ett Keiserligt Franskt Decret utsätter en belöning af 100,00 Francs för den som uppfinner, att af en inhemsk lätt odlad wäxt, utdraga ett ämne tjenligt att ersätta Indigo, så wäl i afseende på priset och anwändandet, som färgens glans och waraktighet. En lika belöning tillägges den, som uppgifwer sättet att fixera en inhemsk vegetabilisk färg på Ull, Bomull, Lin och Silke, så att den ersätter Indigo, med förutnämnde wilkor. En belöning af 50,000 Francs erhåller den som genom inblandning af inhemska substancer minskar bruket af Indigo till hälften o. s. w. Den som uppgifwer ett lätt och säkert sätt att ur Wejde (Isatis Tinctoria) utdraga färgämner får en belöning af 25,000 Francs. Om Färgämnet utan skada af des waraktighet swarar emot Indigo, så blir priset 100,000 Francs. En belöning af 25,000 Francs skall tilläggas den som angifwer ett lätt sätt, att färga ull och silke med Berlinerblått, så att färgen blir jemn, lysande och ej genom nötning eller twättning förändras. De täskande skola insända till Ministern för Inrikes årenderne en beskrifning på deras förforande, med bifogad prof af färgadt tyg, eller så mycket af färgämnet att prof dermed kunna anställas.

Ei kommentteja :