29.4.07

Neuvoja koti-askareista

Neuvoja koti-askareista -juttusarja on julkaistu useammissa vuoden 1876 Työmiehen Ystävä -lehdissä. Aiemmat osat ovat käsitelleet mm. tahranpoistoa ja ruoka-aineiden käsittelyä. Tähän on poimittu väriä koskevia otoksia lehden numerosta 19 (kokonaan nähtävissä kuvassa) sekä numeron 23 ohjeet.

Työmiehen Ystävä, 19, 12.5.1876
(Jatkoa 5, 6, 10 aj 14 n:roon)
[...]

26. Wiheriä waksia sadadaan, jos 1 naula keltaista waksia ½ naulaa walkeata waksi ja 6 luotia tawallista tärpättiä sulatetaan hiljaisella walkialla, johon sitte kuin se on wähän jäähtynyt, waan on wielä hywin juoksewaa (notkeata) sekoitetaan 1½ luotia hywin hienoksi jauhettua panskanwihriää (spanskgröna); kadetaan paperi-kaawoihin ja jäähdyttyä leikataan pieniin wiipaleisiin.

[...]

28. Kiillotus wernissaa nahkoille. Keltaista gummi lakkaa 2 luotia, wenetsian tärpättiä 6 luotia, tawallista tärpättiä 2 luotia, colophoniumia 6 luotia ja wäkiwiinaa 4½ naulaa 70-80 asteen wäkewyydestä sekoitetaan poltetun kimröökin kanssa soweliaassa sawiruusissa, joka sitten rokalla sidotaan. Muutamia läpiä pistetään neulalla rokkoon ja pannaan pariksi päiwäksi lämpymään uuniin, jolloin wernissa on walmis.

29. Hartsi-wernissaa. 1 naula tawallista hartsia sulatetaan walkialla sopiwassa astiassa, joka sitten, kuin se on sulannut nostetaan pois walkialta ja samassa sekoitetaan 22 kuutiotuumaa tärpättiä, niin että hartsi ja tärpätti hywin yhdistywät toinen toisensa kanssa.

30. Walkonen wernissa läkkilewyille 2 luotia mastiksia, 4 luotia sandrakkia ja 12 luotia wäkiwiinaa 92 asteen wäkewyydestä.

A. M.(?) S.


Työmiehen Ystävä, 23, 9.6.1876
(Jatkoa 5, 6, 10, 14, ja 19 n:roon)

31. Walkoinen kiilto-wernissa owiin ja ikkunoihin. Owiin ja ikkunoihin wedetään ensin kertomus sekoituksella, jossa on liinöljywernissaa ja tärpättiä saman werran kumpaakin, jonka jälkeen ne wedetään liinöljywernissan, tärpätin ja lyijysokerin kanssa jauhetulla blyhwittillä. Sitten kuin tämä toinenkin kertomus on kuiwanut, wedetään kolmas kertomus onastiks wernissan kanssa jauhetulla blyhwittillä. Tämä wiimeksi mainittu wernissa walmistetaan siten että 1 [?] mastiksia ja ¼ [?] hienonnettua kopaalia sekä 2 ½ wäkinwiinaa(?) josta lasi pullossa ajetetaan lämpymään uunniin ja usein rawistetaan sihenwasti kuin hartsit owat sulanut. Blyywittin asemasta soptin myös sinkhwittiä käyttää, joka ei kellastu niin pian kuin blyhwitti.

32. Wernissa öljymaalauksiin. Tämä walmistetaan siten, että 3 [?] tärpättiä, 1 [?] mastiks'ia ja 3/4(?) [?] damarhartsia lämpymän awulla yhteen sulatetaan.

33. Wernissa waskipiittoksille, karttoille y. m. Tämä saadaan, jos 5 [?] wäkiwiinaa 80 asteen wäkewyydestä ½ [?] tärpättiä, 1¼ [?] sandarakkia ja 4 luodia wenetsian tärpättiä yhteen sulatetaan.

34. Wernissa hienommille nahka-teoksille. Tämä saadaan, jos 5 [?] wäkiwiinaa 80 asteen wäkewyydestä, 1½ [?] keltaista schellakkaa, ¼ [?] gummilakkaa ja ¼ [?] kopaalia yhteen sulatetaan.

35. Wernissa puusepille. a) Punainen. Tämä saadaan, kun otetaan 5 [?] wäkiwiinan, 2 [?] runnia schellakkaa, ¼ [?] sandarakkia; ja kuin nämät owat sulaneet lisätään ¼ [?] sandelipuuta.
b) Keltanen wernissa. 5 [?] wäkiwiinaa skeoitetaan 2 [?] keltaista schellakkaa, 4 luodia gummiguttaa, 4 luotia saffran'ia, ¼ [?] sandarakkia, ¼ [?] kopaalia ja ¼ [?] benzoeeta sekoitetaan yhteen. Saffranin asemasta sopii hinnan helppouden wuoksi käyttää 4 luopin hiennonnettua gyrkmeija juurta, joka antaa wernissalle keltaisen wärin.
c) Wiheriä wernissa. Jos niihin aineisiin, kuin edellä keltaisesta wernissasta on sanottu, lisätään 2 luodin rikkihapossa liu'ennettua indigo nimellistä sini wäriä, niin saadaan wernissalle wiheriä wäri.

Jos gummigutta ja saffran'i jätetään pois edellä mainittuu keltaisen wernissan aina-osoituksessa, niin saadaan walkea wernissa, puulle, jota jo ennen on betsattu.

Ei kommentteja :