23.4.07

Krappekstrakt

Wiborg, 129, 30.12.1859

(Repertory of Patent Inventions. Febr. 1859).
Vanlig krapp blandas med sin femdubbla vigt kallt vatten eller klivatten, och blandningen lemnas i ro en eller annan dag, hvarefter den inlägges i pressduk och utpressas. Den utpressade välskan, lämnad åt sig sjelf, stelnar först till ett gelelikt ämne, och sedan till en fast och en flytande del. Den fasta[?] delen innerhåller färgämnet, som afsöndras ifrån den flytande delen, urlakas med vatten och silas, samt är sedan användbar till färgning och tryckning. Geleet kan äfven sönderdelas medelst svafelsyra; hvarefter syran fullständigt aflagsnas ifrån det utfållda[?] färgämnet, medelst urlakning med vatten. Den vid utpressningen i pressduken qvarstannade äterstoden behandlas an en gång med kallt vatten, men till ringare belopp, och lemnar ytterligare en till gele stelnande valska[?], hvarur färgämne kan vidare erhållas, på samma sätt som efter första urpressningen.
Efter dessa begge pressningar med kallt vatten blandas det i pressduken återsående med varmt vatten, lemnas att draga, kokas, samt att sätta sig, hvarefter bottensalsen[?] kokas med kaustik kalilut.[?] Den alkaliska lösningen frånsilas, kokas och blandas med svafvelsyra, som åter utfäller färgämne, hvilket efter syrans urlakning med vatten kan blandas till det ur helesatserun[?] erhållna.

Ei kommentteja :