24.4.07

Ilmoitus (värjäämö myytävänä)

Uusi Suometar, 102, 2.9.1874


Myytävänä Raumalla:
Hywin rakennettu kartano wärjäys-laitoksella, johon on yhdistetty höyryn woimalla käytettäwä wanutusmylly ja willan-kehruutehdas. Tänä wuonna on wärjäyslaitoksessa ollut työssä 13 miestä, ja paitsi sitä on willatehtaassa ollut erityinen työwäestö. Wärjäyslaitos on warustettu täysin hywillä tarpeilla ja työtä on aina saatawana; juoksewa numero on wuosittain noussut noin 19000:een ja wanutus-numero yli 2000. Kehruutehdas 120 ipillerillä walmistaa joka päiwä 60 naulaa lankoja. Tehdas, joka on kiwirakennuksessa, on warustettu 5 hewosen woimaisella höyrykoneella. Kaupasta sowitaan allekirjoittaneen kanssa. Raumalla 18. p. Elokuuta 1874.
J. G. Kordling.

Ei kommentteja :