24.4.07

Huoneitten ulkomaalista (I)

Oulun Wiikko-Sanomia, 40, 9.10.1852

R. Y. Kesäkuussa kirjoitettu kirjasi tuotiin minulle Inkalan kestikiiwarista, jonne joku reisuawainen oli sen pöydälle jättänyt, eikä se ollut kun 5 wiikkoa matkalla wiipynyt, taikka wiikon joka peninkuormalla. Appiwaarisi kuolemasta olin jo ennen tiedon saanut, ja muistain sinun ja waimosi haikiata surua siitä ehkä kyllä luonnollisesta, kuitenkin kowasta tapauksesta, ei tainnut paljon puuttua, ettei tullut minunkin kyynäleet silmiin. Ukollen ei ollut suotu uuteen pytinkiin asumaan muuttaa, jonka kirjoitat samoihin aikoihin walmiiksi saaneesi, mutta hän muutti kuitenkin toiseen asuntoon, toiwottawasti paljoa parempaan. = = = = = = =

Järwelän Antilta kysyin, niinkuin pyysit minun kysymään, mitä aineita huoneitten ulkomaaliksi tarwitaan. Hän sanoi seiniä maalattawan kolmellakin tawalla, nimittäin: wesimaalilla, maitomaalilla ja öljymaalilla. Kun meistä ei kumpainenkaan tietänyt, millä sinä aijot seinäsi maalauttaa, niin panen tähän hänen neuwonsa itsekunkin lajin walmistamisesta.

A. Punaista wesimaalia seinille tehdään sillä tawalla, että ensin lämmitetään wettä padasta ei kuitenkaan kiehuwaksi. Kuutta kannua wettä wasten otetaan sitte ensin 9 naulaa wihtrilliä, ja kun se on siihen lämpimään weteen seotettu ja sulanut, niin hämmennetään siihen wähitellen 12 naulaa punamultaa, jonka jälkeen padan annetaan hiljoilleen kiehua 1 1/2 (puolentoista) tiimaa, ja kiehuessa seotetaan siihen 2 naulaa rukiisia taikka ohraisia jauhoja ja 5,6 luotia hienoksi surwotuita kalleppeleita (galläpple). Yhdellä kannulla tätä maalia saadaan maalatuksi 9 neliskyltää* seinästä, josta kyllä itse saatat laskea, paljoko aineita pitää koko pytingin maalaamiseksi ottaa. Sen olin wähillä unhottaa, mitä hän sanoi wihtrillistä, ettei se ole juuri wälttämättömästi tarpeellinen waan että sen sijaan taitaan ottaa lihan eli woin suolawettä, taikka kuiwiakin suoloja. Ei toki wihtrillikään tule tätä maalia warsin kalliiksi tekemään, sillä wihtrilliä myydään 10: kopeikalla hopiosta ja ehkä helpommallakin naula. Punamulta nauloittain taitaisi maksaa 4: hopiakopeikan paikoilla ja kalleppeli-luoti 2 1/2 (puolenkolmatta) kopeikkaa, jonka hinta-laskun jälkeen 10: konrttelia korkian ja 11: syltää pitkän seinän maali-aineet tulisiwat nousemaan 80: hopiakopeikan paikoille, ei sitä kalliimmaksi.

(jatketaan.)

*) Näitten sanomain 4: numerossa olemma kokeneet selittää, mitä nelismitalla ymmärretään, niittenkin hywäksi, jotka ennestään eiwät ole sitä tietäneet. Nelissyltä oli semmoinen neliskulmainen, suoranurkkainen ala, jonka jokainen sivu teki yhden syllän, ja 9 nelissyltää samanlainen neliskulmainen ala, jonka kukin siwu teki 3 syltää, sillä siitä tulee ensin yhdeltä laidalta 3 nelissyltä-alaa, keskeltä 3 ja wiimeinen toiselta laidalta 3, s. o. kaikkinaan 9. Samalla lailla tekee myös 1 nelissyltä 9 neliskyynärää. Jos maalattawa seinä olisi 10 kyynärää korkia ja 11 syltää pitkä, niin tulisi se tekemään 34 nelissyltää ja yhden neliskyynärän akkunain kanssa. Mutta jos siitä laskettaisiin pois 7 kolmen kyynärän korkuista ja 2: kyynärän lewyistä akkunaa s. o. kukin akkuna 6: neliskyynärän weroinen ja kaikki 7 akkunaa 42 neliskyynärää taikka 4 nelissyltää ja 6 neliskyynärää, niin tulisi maalattawaa alaa jäämään ainoastansa 29 nelissyltää ja 4 neliskyynärää, johon menisi 3 1/4 (kolme ja neljäs osa) kannua maalia.

Ei kommentteja :