24.4.07

Ilmoituksia (värjäriliikkeiden avaus)


Savo, 55, 11.5.1886

Täten saan kunnian yleisölle ilmoittaa että olen awannut
Värjäysliikkeeni
entisessä wärjäri H. Ruotsalaisen paikalla, jossa otan walmistaakseni kaikkea ammattiini kuuluwaa työtä, kuin myös sarkoja tampattawaksi ja puoliwillaisia kankaita prässättäwäksi, koettaen työn tehdä hyvää ja joutuisasti. Pyydän nöyrimmästi sulkeutua kunnioitettawan yleisön suosioon. Kuopiossa 10 p:nä Toukok. 1886.
J Mård
Wärjäri.

Kunnioitetulle yleisälle saan täten ilmoittaa, että
Wärjäysliikkeeni
tulee olemaan alkaen tämän kuun 10 päiwästä herra E. G. Swahn'in talossa Etelä wuorikadun warrella wastapäätä wärjäri G. Silwennoista, jossa otan tehdäkseni kaikkea ammattiini kuuluwaa työtä. Ja lupaan minulle uskotut työt toimittaa tunnollisesti ja joutuisasti. Samalla saan huomauttaa, että olen onnistunut saamaan hywän räskin, jolla voin luwata hyvän silityksen waatteisin. Kuopiossa 4/5 1886.
H. Ruotsalainen,
Wärjäri

Ei kommentteja :