28.4.07

Seinäpaperit.


Wiipurin Sanomat, 34, 9.2.1889

Seinäpaperien eli tapettien walikoiminen woi joskus olla hywinkin waikea tehtäwä, sillä waikka kuwat ja wärit niissä woiwat itsessänsä olla hywinkin kauniita, niin eiwät ne kuitenkaan woi näyttää siroilta seinälle kiinnitettyinä. Tämä on suuresti riippuwa huoneen walkoisuudesta. Pimeissä huoneissa tulewat waaleankin kirjawat seinäpaperit synkiksi ja ainoastaan waaleapohjaiset woiwat tehdä huoneet miellyttäwän näköisiksi. Suuri erhetys on jos otaksutaan waaleita seinäpaperia lyhempiaikaisiksi kuin synkkäwärisiä, sillä joskin ne pikemmin nuhraantuwat, niin waalistuwathan sitäwastoin synkkäwärisetkin pahannäköiseksi. Myös owet ja ikkunat owat pimeissä huoneissa maalattawat walkeiksi, waikka waloisat, useammilla ikkunoilla warustetut huoneet woidaan sisustaa synkempiwärisillä seinäpapereilla ja puutyöt maalata kirjawilla koristemaalauksilla.

Wärien walikoiminen on sangen tärkeä tehtäwä waloisiakin huoneita sisustettaessa; waaleansininen esim., waikka itsestään on kaunis wäri, ei näytä kauniilta suuremmilla pinta-aloilla, ja se synkentää wärin wiwahdusta, waikka sitä käytettäisiinkin ainoastansa kultauksien y. m. wäliin. Waaleansininen puku ei ole koskaan kaunis tulen walolla ja waaleansinertäwällä wärillä sisustettu huone on waikea saada walaistuksi tulen walolla ja waatii ainakin kolme kertaa enemmän waloa kuin esim. samankokoinen waalealla nahkanwärillä sisustettu huone, eikä tee sittenkään yhtä miellyttäwää waikutusta silmiin.

Ympäristöllä olewa sininen wäri tekee myöskin ihon oudonwäriseksi. Waaleanpunertawa tai waaleanharmaa on tässä tapauksessa mukawin wäri.

Ei kommentteja :