30.11.19

Vår handelsflagg.

Wasa-Posten 34, 27.4.1918 Vasa d 27 April 1918 Vi stå inför sjöfartens omedelbara öppnande och ha att emotse en friare och livligare tra...

29.11.19

Vähemmän myrkyllisten wäriaineiden kauppa.

Wiipurin Sanomat 7, 21.1.1909 Kauppias A. S. Uschanoffille on läänin kuwernöri myöntänyt oikeuden saada sekatawarakaupassaan Muolan pitäjä...

28.11.19

The Young Botanists; in thirteen dialogues. (Maininta sienten väriaineista)

The Young Botanists; in thirteen dialogues. London: Printed for Richard Phillips, and to be had of all Booksellers. 1810. Appendix, conta...

27.11.19

Närings- och njutningsmedels förfalskningar.

Västra Nyland 120, 21.10.1913 Vid å Helsingfors laboratorium för sanitära undersökningar under senaste år verkställda undersökningar av ti...

26.11.19

Finsk färgindustri.

Syd-Österbotten 72, 20.9.1916 Österbottniska Posten 38, 22.9.1916 (K. C.) Hittills har den finska industrin tillgodosett sitt behow aw...

25.11.19

Finlands färger.

Åbo Underrättelser 207, 1.8.1912 Veckans Krönika 17, 28.4.1917 Om man i början av 1890-talet frågade efter Finlands rätta färger, blev sv...

24.11.19

Små intervjuer om dyrtiden.

Åbo Underrättelser 207, 11.9.1917 - Hur länge tror du det bär kriget egentligen skall räcka, frågar min vän målaren djupt bekymrad, i de...

23.11.19

The British Cyclopaedia: Boragineæ. (Osa)

The British Cyclopaedia of the arts, sciences, history, geography, literature, natural history and biography; copiously illustrated by engr...

22.11.19

The British Cyclopaedia: Bixineæ. The Arnotto family.

The British Cyclopaedia of the arts, sciences, history, geography, literature, natural history and biography; copiously illustrated by engr...

21.11.19

Yhtä toista kemiallisesta teollisuudesta.

Turun Sanomat 6454, 10.5.1925 Mitenkä kemiallinen teollisuus on kehittynyt kotoisesta tarwetyöstä suurteollisuudeksi ja sen mahdollisuuksi...

20.11.19

The adulteration of tea.

The Living age 915, 14.12.1861 The London Lancet gives the result of the microscopical and chemical analysis of forty-eight samples of te...

19.11.19

The British Cyclopaedia: Bignonoaceæ (the trumpet-flower family).

The British Cyclopaedia of the arts, sciences, history, geography, literature, natural history and biography; copiously illustrated by engr...

18.11.19

The British Cyclopaedia: Betulineæ. The Birch and Alder Tribe.

The British Cyclopaedia of the arts, sciences, history, geography, literature, natural history and biography; copiously illustrated by engr...

17.11.19

The British Cyclopaedia: Berberideæ. The Barberry Family.

The British Cyclopaedia of the arts, sciences, history, geography, literature, natural history and biography; copiously illustrated by engr...

16.11.19

The British Cyclopaedia: America (osa).

The British Cyclopaedia of the arts, sciences, history, geography, literature, natural history and biography; copiously illustrated by engr...

15.11.19

The British Cyclopaedia: Alder-tree.

The British Cyclopaedia of the arts, sciences, history, geography, literature, natural history and biography; copiously illustrated by engr...

14.11.19

The British Cyclopaedia: Agrimony (Linnaeus).

The British Cyclopaedia of the arts, sciences, history, geography, literature, natural history and biography; copiously illustrated by engr...

13.11.19

The British Cyclopaedia: Acacia.

The British Cyclopaedia of the arts, sciences, history, geography, literature, natural history and biography; copiously illustrated by engr...

12.11.19

(Mainos) Ottos äkta anilinfärger

Västra Nyland 141, 11.12.1926

11.11.19

Suomalaisen käsityön ystäwät... (apuraha-anomus)

Wiipurin Sanomat 27, 2.4.1902 Suomalaisen käsityön ystäwät owat anoneet 1,200 mkn määrärahaa kerta kaikkiaan sekä 3 w. aikana 2,400 mkn wu...

10.11.19

The Uses of Mica in the Arts

Manufacturer and builder 7, 1869 Under the term mica is comprised a whole group of minerals, either occurring massive or disseminated in r...

9.11.19

Lantdagsbrev.

Wasa-Posten 44, 1.6.1918 Vasa den 1 juni 1918. Helsingfors den 26 maj. Under senaste vecka blevo flera särskilda lagförslag av lantdag...

8.11.19

Tulenkestävillä väreillä tehtyjä kokeiluja.

Vakuutussanomia 10, 1915 N. s. tulenkestäviä värejä esiintyy kaupassa erilaisia, ja viivyttävät ja vaikeuttavat ne puuaineen syttymistä ja...

7.11.19

The Manufacture and Uses of Nitric Acid.

The Manufacturer and Builder 2, 1881 Next to sulphuric acid in the extent and importance of its applications in the arts and manufacturea,...