13.5.08

Kotomaista öljyä

Tampereen Sanomat 104, 3.9.1888 Eräs, joka kokemuksesta tietää asian, on W: U:a pyytänyt huomauttamaan otomaisesta öljystä, nimittäin Virola...

Teho katto- ja seinävärit (esite)

[-] [1] TEHO KATTO- JA SEINÄVÄRIT TIKKURILAN TEHTAAT VERNISSA-, VÄRI- JA LAKKATEHDAS OMISTAJA: A.B. SCHILDT & HALLBERG O.Y. TIKKURILA [2...

12.5.08

Tampereen Werkatehtaan hiljakkoin perustama Kauno-Wärjäys ja Pesu-laitos (mainos)

Uusi Suometar 60, 19.5.1880 Tampereen Werkatehtaan hiljakkoin perustama Kauno-Wärjäys ja Pesu-laitos wastaanottaa Wärjättäwäksi, Pestäwäksi,...

Kuiwia ja Öljyyn jauhettuja Maaliwäriä (mainos)

Uusi Suometar 60, 19.5.1880 Kuiwia ja Öljyyn jauhettuja Maaliwäriä Liinaöljy-wernissaa Tärpättiä ja Kserotinia Hienoa huuhdottua Malmön Liit...

Keltamaalin ainetta löydetty Taiwalkosken pitäjässä.

Uusi Suometar 191, 17.8.1888 Wiipurin Sanomat 190, 18.8.1888 Taiwalkosken pitäjän Kynsiperän kylässä on Kuloharjun talon läheisyydessä Kok...

Brillantering med alun.

Wasa Tidning 49, 5.12.1840 Brillantering med alun. Man har gjort ett rätt artigt användande af aluns sätt att kristallisera, för att inkrus...

Taas kepposia.

Wiipurin Uutiset 150, 3.7.1888 Wärjäri ja kauppias Jacklin Mäntyharjusta, joka hiljattain on karannut Amerikkaan, kuulu tehneen monelle kaup...

Myytäwänä. (mainos)

Wiipurin Uutiset 150, 3.7.1888 Tiedermann'in Meripihkalakkawäriä. Parhain Lattiasiwellyswäri 4 waihewärissä öljywäriä parempi, kuiwaa 6 ...

Sjöfarten i Åbo under är 1877.

Åbo Underrättelser 71, 14.3.1878 [Tuontia koskeva osa; värejä yms. koskevat luvut lihavoitu] Under år 1877 importerades till Åbo: från Ryssl...

Älkää kysykö 1935 (Tikkurilan katalogi / esite)

Älkää kysykö [2] meiltä mitkä värit ovat maailman parhaita mitkä huonoimpia. Siihen ei kai kukaan voi vastata. Me haluamme ainoastaan selost...

Wid Äbo kemiska- och frökontrollftation...

Åbo Underrättelser 65, 7.3.1888 Wid Äbo kemiska- och frökontrollftation undersöktes under februari mänad 21 föremål, hwilka pröfwats på arse...

Feberkurer.

Vasabladet 35, 1.5.1878 Feberkurer. Som man wet utgöra de chinabarken utdragna ämnena, isynnerhet chinin och dess preparater det wigtigaste ...

11.5.08

Wärjäriwerstas hyyrättäwänä

Uusi Suometar 205, 5.9.1885 Wärjäriwerstas hyyrättäwänä: Hywässä kunnossa olewa wärjäriwerstas sekä prässi on hyyrättäwänä Kuopion kaupungis...

Balsamit (mainos)

Balsamit (mainos) Uusi Suometar 67, 21.3.1890 Uutta! Balsamit (Varpaankänsälääkettä) luotettava apu 2 viikon ajalla poistamaan varpaankänsiä...

Teho värit

TEHO KATTOVÄRIT musta ja värilliset ---- TEHO ERISTYSLAKKA ---- TEHO SEINÄVÄRIT TIKKURILAN TEHTAAT VERNISSA-, VÄRI- JA LAKKATEHDAS Omist. A....

Paketterade Färger

Tammerfors Aftonblad 93, 20.11.1885 Paketterade Färger i våra allbekant vackra nyanser och af erkändt allra bästa qvalitet offerera vi nu åt...

(Apteekin ilmoitus)

Savo 92, 23.11.1880 Wanhassa Apteekissa Kuopiossa Glycerini-hauteita (lääkkeeksi kapia ja syöpäläisiä vastaan Lampaille ja muille kotieläimi...

Ulkomaan sanomissa... (neuvo punataudin parantamiseen)

Sanomia Turusta 36, 8.9.1857 Ulkomaan sanomissa luemme opetuksen punatautia parantaa, joka opetus senki wuoksi on koetettawa kuin siinä ei o...

Paperin historiasta.

Pohjois-Suomi 12, 11.2.1880 (Jatk. wiime n:oon). Waikka paperi oli jotenki kallis, ja yhä kallistui, kun siitä myöhemmin oli weroakin maksam...

Otollinen, Ulko-ilmaa wastaan kestäwä, Maali Puu-huoneitten Seinille

Oulun Wiikko-Sanomia 10, 10.3.1832 Kiehuta' puolen yheksättä (8½) kannua Joki-wettä kattilassa eli padasa, seota ja sulaa siihen wähitel...

10.5.08

Nytt bruk af anilinfärg.

Morgonbladet 6, 9.1.1873 För att gifwa kött, förnämligast korkpreparater, bättre färg har man i senaste tid begynt anwända anilinrödt. I och...

Maleriaffär. (Ilmoitus)

Kotka 20, 19.5.1888 Härmed underrättas den högtärade allmänheten att jag emottager alla slags målarearbeten och skall det alltid vara min st...

En blick på Japans växtlighet och dess begagnande.

Kotka 20, 19.5.1888 (Forts. från föreg. n:r.) Silkesodlingen, som infördes i tredje århundradet e. Kr., är synnerligen viktig, emedan råsil...

Johan Lindqwist Torniossa. (Värjärin ilmoitus)

Kaiku 40, 5.10.1878 Johan Lindqwist Torniossa. Koska olen alottanut wärjärin liikkeen tässä kaupungissa, saan sen johdosta kunnioitettawalle...

"Tornion Wärjäri."

Kaiku 40, 5.10.1878 "Tornion Wärjäri." (Ylitorniolta 11/9 78.) Pellot on leikattu, heinästä heti päästään, riihestä kuuluu koputus...

Pernanpoltto

Hämäläinen 57, 18.7.1885 (Läänin eläinlääkärin lähettämä.) Pernanpoltto eli rutto on tarttuwa tauti, joka turmelee (angriper) kaikkia lämpö-...

9.5.08

Felling Zinc Oxide (Felling-sinkkioksiidin (sinkkivalkoisen) synty ja kehitys)

[2] [3] Esipuhe Tervehdimme mitä suurimmalla mielihyvällä propa­gandan, »Ostakaa Englantilaista», järjestämistä Suomeen, joka suo meille til...

8.5.08

Maalareille / Wärjäreille (mainos)

Ahti 13, 1.4.1880 Maalareille: Kimröökiä, sinkkiwalkoa, lyijywalkoa, terrasiennaa, kruununkeltaa, keltamultaa, Pariisin ja Berliinin sinistä...

6.5.08

Dicco pintakäsittelymenetelmät

Dicco pintakäsittelymenetelmät selluloosalakalla tapahtuvan huonekalujen, puusisusteitten y.m.s. pintakäsittelyn aineet ja työselitykset. 3:...