29.4.07

Puuhuoneitten seinäin punaamisesta


Oulun Wiikko-Sanomia, 16, 19.4.1834

Näitten Sanomain Neljännen wuosikerran (1832) kymmenennessä Numerossa neuwottiin mitenkä otollista punamaalia tehään puu-huoneitten seinille. Siihen sanottiin pantawan myös kupa-röökiä, hartsia ja öljyäkin; mutta kaunista ja pysywätä puna-maalia tehdään, ilman mainituita aineita, myös seuraawalla tawalla:
Rauta-pataan pannaan, esimerkiksi, puolen kolmatta kannua puhasta wettä, joka painaa 15 naulan paikoin. Kuin se on saatu hywästi kiehumaan, wispataan siihen, tarkoin, 2 naula sihatuita rukiisia jauhoja. Tähän tarkoin wispattuun, ja wähän aikaa keitettyyn liemeen wispataan sitten, yhtä tarkoin, 5 naulaa puna-multaa, ja kiehutetaan yhä, puolen tiiman werran, hierimellä eli härkkimellä wiriästi hämmentäin.

Niin tehtyä maalia pitää lämminnä pyhkiä seinälle, ei tawallisilla pitkä-wartisilla suteilla, waan isoilla, saman-kaltaisilla pensseleillä, joilla öljy-maalia pyhitään. Mainittu määrä maalia räkkää seinälle, joka on 10 kynärää pitkä ja 4 korkia.
Se, jolla on 80 syllän pituus 2 syltää korkioita seiniä punattawia, keittäköön niille maalia koko puna-multa tynnyristä, (joka painaa 9 Leiwiskän paikkoin) ja 36 jauho-naulasta, joihin tarwitaan 90 kannua wettä.

Joka tahtoo punaa wielä pysywäisemmäksi, pyyhiköön hywäksi kuiwaneen, punatun seinän hienolla terwalla.

Ei kommentteja :