27.4.07

Indigo-mainos


Åbo Underrättelser, 44, 18.3.1871

Indigo. Årets första qvartalsauktion å Ostindisk indigo började i går, bestående af 8563 kistor, hvarad 1275 Bengal Tirhoot etc., 2543 Oude & Plant Oude, 3418 Kurpah o. s.v. Försäljningen gick i går för nästan alla slag särdeles väl och endast de lägsta qvaliteterna lemnades utan uppmärksamhet. Priserna voro 3 à 4 d. högre än i october.

Ei kommentteja :