23.4.07

Rätta sättet att måla med zinkhvitt. / Beredningen af ofvannämnde torkmedel (Siccatif)

Wiborg, 45, 13.6.1856

Rätta sättet att måla med zinkhvitt.

Till zinkhvitts rifning och anstrykning begagnas samma oljor som till blyhvitt, det är: nöt-, valmo- eller renad linolja, dock skall man väl minnas och sorgfälligt undvika att vid oljors och fernissors beredande för zinkhvitt begagna blysalter, synnerligen vid sådana oljor som kokas på blyglitt (så kalladt silfverglitt) mönja etc.

För att få en fullkomligt skön och oföränderlig hvit färg, måste de oljor, man begagnar vara blekta till ljusa och klara. För att få en af zinkhvitt tillredd färg att fortare torka, kan man utblanda densamma med litet siccatif (torkmedel) från 1 till 3 sklpd siccatif till 100 sklpd rifven zinkhvitt, detta torkmedel bör genast vid färgensrifning med oljan tillblandas. Att också blanda uti färgen något fransk terpentinolja, verkar mycket formånligt på dess hvithet och gör att färgen blir tunnare och lättare anstryklig.

Följande proportioner för ingredienser till en duglig zinkhvit färg uppgifvas såsom ad erfarenhetenförsokte och godkände: 100 sklpd zinkhvitt, 88 sklpd ren blekt linolja, 9 sklpd renad terpentinolja och 3 sklpd siccatif. För att höja färgens glans när den väl torkad, kan den öfverstrykas med någon lackfernissa, hvaribland Dammerlackfernissan passar bäst i alla afseenden.

---

Beredningen af ofvannämnde torkmedel (Siccatif) sker på följande sätt: 100 sklpd blekt linolja får mycket lindrigt koka uti ett kopparkäril, sedan man hängt i midten af olje massan en vanlig löst bunden och mera gles lärftspåse innehållande 5 sklpd pulveriserad brunsten; brunstenen får ej sammanpackas uti påsen, än mindre får påsen vidröra kopparpannans botten eller väggar, utan bör hängas såpå ett band vid en käpp tvärs öfver kärlet, att påsen svafvar (sväfvar) fritt midt uti oljan, öfverallt omgifven af densamma; så iordningställd får oljan med brunstenen på sakta eld, långsamt koka i 12 timmar, då kärlet lyftas från elden att stå och svalna i lika lång tid eller 12 timmar. Efter denna tid förnyas kokningen i 12 timmar och afkylningen, ännu tvenne gånger - och då filtrerar man den färdiga siccatif-fernissan eller låter den efter tredje kokningen stå och väl klarna, hvarefter den bevaras på korkade bleck- eller glasflaskor med vida mynningar. Under kokningen omröres oljan flitigt och elden underhålles jemn och långsam, för att förekomma oljans antändning eller förkolning (förbränning).

1 kommentti :

Anonyymi kirjoitti...

Ehdotus oikaisuksi

Toinen kappale, alku: "För att få en fullkomligt skön...(skln->skön)
...vara blekta till ljusa och klara. (ocj->och)

Toinen kappale, loppu: ...att färgen blir tunnare och lättare anstryklig.
(ansiryklig->anstryklig)(lättare anstryklig = helpommin sivellettäväksi)

Neljäs kappale, alku: ...får mycket lindrigt koka uti ett kopparkäril... (--drigt->lindrigt; koppask--il->kopparkäril)

Neljäs kappale, keskiosa:
...tvärs öfver kärlet, (kårlet->kärlet) att påsen sväfvar fritt...
(alkuperäistekstissä kyllä lukee svafvar, kirjoitusvirhe 1856? Sitäpaitsi monet ä-kirjaimet ovat kuluneita, sillä monista puuttuu yksi piste.)
...långsamt koka i 12 timmar, då kärlet lyftas från elden...
(lpngsamt->långsamt, karlet kyftas
->kärlet lyftas)

Neljäs kappale, loppu:
...bevaras på korkade bleck- eller glasflaskor... (black->bleck)

Terveisin
Göran Ingemar Backman
sm5sic@spray.se