28.12.11

Kalanpyydystysten wärittäminen katekuwäriaineella.

Suupohjan Kaiku 50, 8.5.1909 Paikkakunnittain käytetään eri wärittämistapoja kalanpyydysten wärjäyksessä ja moni wäri on niin myrkyllistä,...

27.12.11

Pimeässä loistawaa wäriainetta.

Uusi Suometar 208, 7.9.1883 Jo kauan on osattu kemiallisesti walmistaa wäriaineita, jotka pimeässä loistawat, niihin käyttämättä tuota myr...

26.12.11

Mainos: Färger. Ellmén.

Östra Nyland 4,9.4.1902

Finska handarbetets vänner.

Östra Nyland 4,9.4.1902 Finska bandarbetets vänner har hos senaten anhållit om behöfligt anslag för utsändande af en lämplig person till K...

Th Bentzon: About French Children (Osa artikkelista)

The Century Magazine 52 / 1896 [...] I would now beg you to consider the less pronounced persons of our little boys and girls, who are...

Permantokittiä.

Wiipurin Sanomat 110, 12.5.1889 Rawistuneita permantoja woidaan helposti ja pysywäisesti kitata seoksella, joka tehdään äsken walmistetust...