27.4.21

Italian sumakki.

Suomen nahkalehti 18, 1.11.1924 Palermoista, Sisiliasta tiedotetaan, että tilanne sumakkimarkkinoilla käy vaikeaksi, koiska tuotanto on v...

Kysymys Suomen lipusta.

Suomalainen 127, 19.12.1917 Kysymys Suomen lipusta on herättänyt kaikkialla maassa wilkasta wielipiteitten waihtoa, mikä onkin warsin luon...

25.4.21

Äänten ja värien keskinäisestä suhteesta.

Savo 12, 15.1.1928 Otsikolla "Värillisen kuulemisen salaisuus" selostaa ranskalainen tutkija E. Fromaigeot Parisissa ilmestyväss...

24.4.21

Muotikirje suuresta maailmasta

Sisä-Suomi 116A, 25.5.1929 Jospa tällä kertaa tarkastelisimme eri pukulajeja. Tuskinpa koskaan lienee muodissa ilmennyt yhtaikaa niin su...

13.4.21

Försök, at af de fleste Lafarter, (Lichenes) tilreda Färgstöfter, som sätta höga och vackra färgor på Ylle och Silke.

Kongliga Vetenskaps-Academiens Handlingar 1801 Sjunde Afdelningen, öfver Bägarelarvarne Lieb. Scyphiferi. Af J. P. Westring, M. D. Kon...

Muotikatsaus

Revue des modes 7, 1924 Tänä kesänä muoti tahtoo voittaa luonnonkin väririkkauden. Mitä rohkeimpia ja erilaatuisimpia värisekotuksia ilme...

"Sinisiä" ja "helakoita" ihmisiä.

Pohjalainen 294, 18.12.1912 Muuan englantilainen kirjailijatar, miss Rosalind Murray, joka, vaikka ainoastaan 22 vuotta vanha, on kirjoitt...

Kodin osasto. Kotitalouskeksintöjä. 387. Huonekalujen maalaaminen ja kiillotus.

Pellervo 7, 1.4.1922 Huonekaluja, kuten pöytiä, sänkyjä, tuoleja y.m., ei tahdo saada itse maalatuksi niin hywin kuin maalarit sen tekewä...

Kodin osasto. Kotitalouskeksintöjä. 380. Miten wärjätyt pumpulilangat saadaan wärinsä pitämään.

Pellervo 7, 1.4.1922 Wälistä sattuu, että ostetut wärilllset pumpulilangat eiwät ole wärinsäpitäwiä. Kun niitä epäillään tällaisiksi, men...

Kodin osasto. Kotitalouskeksintöjä. 379. Pysywän musta wäri karwalankoihin.

Pellervo 7, 1.4.1922 Kaadetaan wettä pataan, arwiolta niin paljon, että wärjättäwät langat woi siinä kastella. Weteen liotetaan wihtrilli...

Kodin osasto. Kotitalouskeksintöjä. 378. Mustaa wäriä willalankoihin.

Pellervo 7, 1.4.1922 Mustaa wäriä willalankoihin saadaan kun otetaan horsmia, joita kesäisin kaswaa niityillä, kuiwataan ne ja pannaan p...

Ostwaldin vesivärilaatikko...

Otavainen 9, 1924 Ostwaldin vesivärilaatikko on ainoa vesivärikokoelma, joka on kokoonpantu tieteellisten perusteiden mukaan. Laatikko ...

S. O. K:n osastoilta. Laboratorio. S. O. K:n kotivärit.

Osuuskauppalehti 3, 16.2.1922 Osuuskauppalehden viime numerossa ollut S. O. K:n kotivärejä käsittelevä kirjoitus kaipaa parissa kohdassa...

Det nya färgsinnet.

Nya Pressen 70, 23.3.1912 Under titel "Tidsskifte" har i bokform utgifvits de åtta föredrag, som af presidenten för Teosofiska s...

Auringon vasamat.

Nuori voima 11-12, 1915 Näkymättömät nuolet, jotka kohtaavat maata ja sytyttävät taivaalle revontulten loimut. Kaikki tiedämme, että aurin...

10.4.21

Method of dying white cloth green, called Saxon green.

Select Essays on Commerce, Agriculture, Mines, Fisheries and other Useful Subjects. Printed for D. Wilson, and T. Durham, at Plato's He...

Färgindustriens framsteg.

Mercator 50, 10.12.1926 Av dr E. Frankland Armstrong. (Verkställande direktör i British Dyestuffs Corporation, Ltd.). I anledning av dr ...

Maailmassa vallitsee täydellinen manalan pimeys.

Maaseudun Tulevaisuus 8, 23.4.1919 Vanha arabialainen taru kertoo, että kun aikojen alussa ensimmäinen valon säde kohtasi maailman avaruu...