31.1.13

Wähän walosta

Väinämöinen 28-29, 17.9.1902 (Väinämöiseen). Meidän maapallon asukkaiden paras walonlähde on aurinko, tuo päiwän kultainen kerä, jota on wai...

30.1.13

Kokeellisesta sielutieteestä. (Osa artikkelista.)

Valvoja 2 / 1887 (Jatkoa.) IV. Kauneustieteen perusteista, muistista y. m. Erittäin luonnollinen ja paikallansa on kokeiden käyttäminen yksi...

29.1.13

(Ilmoitus) Maalarinsällit

Uusi Suometar 72, 18.6.1877 Maalarinsällit saawat työtä nyt heti Helsingissä Aleksanderinkatu N:o 50. A. Kronqwist. Maalarimestari.

(Ilmoitus) Maalarinsällit

Uusi Suometar 72, 18.6.1877 Maalarinsällit saawat edullista työtä nyt heti. A. H. Snygg. Korkiawuoren katu N:o 17.

Wärjätyn palowiinan uhreja.

Uusi Suometar 72, 18.6.1877 Wiime heluntai-juhlina kuoli kaksi miestä wärjätyn palowiinan nauttimisesta Ylöpään tienoilla. Siinä on taas sur...

28.1.13

(Ilmoitus) Kunnollinen wärjärinkisälli

Uusi Suometar 60, 13.3.1885 Kunnollinen wärjärinkisälli (kyypinkäyttäjä) saa paikan H. Lindström'in luona Porwoossa. (Folkw. 793)

27.1.13

Om färgernas varaktighet.

Gutenberg 23, 15.12.1895 Typografbladet 1, 1896 Vid val af färger är det af största vikt att veta, huruvida färgerna äro varaktiga eller ...

26.1.13

Om smörfel.

Tidning för mjölkhushållning 7, 18.2.1894 Felaktig färgning af smöret är ett ej ovanligl fel, hvilket dock dess bättre ej är svårt att rät...

25.1.13

Waatteita - polttiaisesta

Uusi Suometar 288, 13.12.1910 Tässä lehdessä kerrottiin muutama wiikko sitten G. Grotenfeltin wirittämästä kysymyksestä: eikö maanwiljelykse...

The spectroscope.

Harper's new monthly magazine, 41 / 1870 The greatest invention, or rather discovery and invention combined, of modern times, in respe...

Red Color From Picric Acid.

Harper's new monthly magazine, 41 / 1870 According to the Chemical News , picric acid may be employed for imparting a beautiful red colo...

Best Colors For Signal Lights.

Harper's new monthly magazine, 41 / 1870 Experiments lately prosecuted, as to the shades of color recognizable most easily and at the gr...

White-Lead.

Harper's new monthly magazine, 41 / 1870 An eminent German practical chemist has lately had his attention called to the defects of white...

Mica Spectacles.

Harper's new monthly magazine, 41 / 1870 The use of mica in spectacles, for protecting the eyes of workment from the heat and glare of t...

Ignorance of Blue Among The Ancients

Harper's new monthly magazine, 41 / 1870 De. Geiger, of Frankfort, calls attention to the curious fact that in all the most ancient writ...

Decorative Painting.

Harper's new monthly magazine, 41 / 1870 A new method of applying paint in houses has recently been introduced into Paris, by which the ...

Color of Larval Salamanders.

Harper's new monthly magazine, 41 / 1870 Much interest was excited some years since by the result of certain experiments instituted in P...

A Harmless Green for Pickles, etc.

Harper's new monthly magazine, 41 / 1870 We extract from a German journal the following recipe for a beautiful green color, to be used f...

Relationships of the Aurora.

Harper's new monthly magazine, 41 / 1870 A recent article by Mr. Proctor, upon the aurora, may be summed up as follows: First, the incre...

Poisonous Coloring of Fruit Sirups.

Harper's new monthly magazine, 41 / 1870 A note of alarm has been raised in regard to the employment of aniline dyes for coloring variou...

Coloring Matter in Coal Tar.

Harper's new monthly magazine, 41 / 1870 The tar produced in the distillation of coal for the manufacture of ordinary burning gas, at on...

18.1.13

Syöpätaudin (kräftan) parannuskeino

Uudenkaupungin Sanomat 7, 13.2.1891 Syöpätaudin (kräftan) parannuskeinon luulee professori Mosetig Wienin kaupungissa keksineensä. Hän ruisk...

Wärillinen walokuwaus.

Uudenkaupungin Sanomat 7, 13.2.1891 Professori Lippmann on ilmoittanut Parisin tiede-akatemialle, että hänen on onnistunut walokuwata taiwaa...

Yhtä ja toista läheltä ja kaukaa: Maalatut waatteet

Turun lehti 59, 23.5.1885 Maalatut waatteet owat muotimaailman uusin kehitysaste. Atlas, oikea sametti ja puuwillasametti owat siihen sopiwi...

Kuva: Newar Women Weaving

Nepalilaiset newar-naiset kutovat. Kuva julkaistu lehdessä: Harper's new monthly magazine, 1889 (numero ei tiedossa)

Graphite - Its Uses and Durability as a Paint

Manufacturer and builder, 9/1893 An address by John A. Walker, Vice-president of the Joseph Dixon Crucible Co., delivered before the convent...

Hiusvärimainos vuodelta 1950

(julkaistu: Life Magazine, huhtikuu 1950)

15.1.13

Maawiljelijäin kokouksen keskustelemuksista Lewäsellä 4 ja 5 p:nä Heinäkuuta.

Tapio 30, 26.7.1862 (Jatkoa wiime numeroon.) [...] 14. kysymys. Miten saataisiin poistetuksi se paha ja kaikin puolin wahingollinen tapa, et...

1.1.13

Glass of Bohemia

The International magazine of literature, art, and science 3 / 1851 This beautiful article is manufactured in various places throughout Ger...