21.4.07

Jernmönja (Ironminium).

Helsingfors Tidningar, 124, 22.10.1861

Herrar regwirenter, som påräknat detta i England allmänneligast till jerntaks konservering begagnade enkla och billiga färgämne, får jag härmedelst underberätta att jag, för att undwika missnöje[?], annullerat samtlige reqwisitioner, emedan, som jag först nyligen erfarit, tullen här å ämnet under benämning "Brunfärg" stiger till 33 1/3 procent af dess wärde."
Degener

Ei kommentteja :