25.4.07

Woin walmistuksesta.


Sanomia Turusta, 5, 3.2.1865

Juttu kertoo moninaisin sanakääntein Suomen voituotannon tilasta ja mainitsee jotain voin värjäämisestäkin:

...
Woin färjääminen myös saattaa olla Suomen emännille oppimatonta. Hollantin woin-tekiät tekewät sitä liewästi. Waleampaa talwiwoita he färjääwät siten että sulattawat naulan hywää woita, kaatawat sulatuksesta kirkkaan raswan erilleen pohjaan laskeutuneesta sakiammasta, ja siihen edelliseen, eli kirkkaampaan raswaan panewat liinariewussa ison pähkinän kokoisen palaisen orleana-färiä, josta raswa käy, tulella lämpiessa punaiseksi ja sitä pannaan sitte suolan sekaan, jolla woita suolataan, niin paljo, että se muuttaa woin kohtuullisen keltaiseksi, eikä sitä pidetä petoksena, sillä se on yleisesti tunnettu asia.

Ei kommentteja :