21.4.07

Suomen kauppa-lipun esitys.

Helsingin Uutiset, 79, 5.10.1863

(Lähetetty.)

"Suomen ominaisen kauppalipun tarpeellisuudesta, sen historiallisesta wäristä, muodosta j. n. e. on niin moneen suuntaan wäitelty, että niistä ei enään liene juuri paljon puhumista - sen waan sanon, että ne usean-laatuiset, joita olen nähnyt esitys-näytteenä, ei ole peräyttänyt wieläkin erinlaatuisempaa ehdottelemasta, joten rohkenene ehdotella seuraawan tapaista: Wärit "jotka tulisiwat kulkemaan poikkipuolin, olisi ylimmäinen kulma sininen, keskimmäinen oli pohja walkoinen, keskellä pohjaa olewa tähti keltainen ja alikulma punainen. Sininen, keltainen ja punainen merkitseisi Suomen käytöllisiä historiallisia wätiä ja walkoinen lumen näköä, koska maamme talwella peitetään lumella. Tähti-kuwaus merkitsisi pohjan tähteä meille pohjolaisille!
Maamies".

Ei kommentteja :