26.4.07

Färgning af tryckta schalar och halsbukar.


Folkwännen, 6, 11.2.1874

Sådana, som blifwit urblekta eller gulnare genom twättning, kunna på följande sätt färgas wackert gråa. De blötas först wäl, tagas sedan däri och tagas därefter 5 minuter i ett äfwenledes ljumt, nyberedt bad af 18-19 ort zinkwitriol. De urwridas härpa, tagas ångo i sumakbadet och därefter i zinkbadet, hwilket få länge omwerlande upprepas tills watan antagit den önskade färgen. Slutligen bringas be i ett bad af litet alun och blåholz, sköljas därpå wäl, wridas och torkas haftigt.

Ei kommentteja :