31.1.14

Colored Glass.

Manufacturer and builder 10, 1869 With few exceptions, the oxides of the heavy metals possess the property of producing with silica colored ...

30.1.14

To Obtain Different Shades of Chrome-Yellow.

Manufacturer and builder 2, 1869 A great variety of shades, from yellow to orange and even red, may be obtained from the combination of chro...

29.1.14

Lääkekasvien kokoamisesta. (osa)

Puutarha 6 / 1905 [---] Sianpuola (Arctostaphylos uva ursi). Tämä kasvaa kuivilla paikoilla puolamien seassa ja muistuttaa paljon niitä...

28.1.14

Ruusu.

Nuorison eläinten ystävä 11 / 1910 Ruusu on puutarhojen kuningatar. Sitä on noin 6,000 lajina levinnyt ympäri maailman. Eräs itäinen satu ...

27.1.14

Kuvakielestä vanhemmassa suomalaisessa lyyrillisessä kansanrunoudessa. Neljäs luku. Värinimityksiä.

Suomi 8 / 1894 Kirjoittanut O. Relander. Värien nimityksiä käytetään seuraavia: tavallisesti sininen, punanen, musta ja valkea, harvoin kelt...

Kuvakielestä vanhemmassa suomalaisessa lyyrillisessä kansanrunoudessa. Väriä koskevia osia.

Suomi 8 / 1894 Kirjoittanut O. Relander. [---] s. 33 Värinsä puolesta ovat ainoastaan hanhi ja joutsen käytetyt vertauksina: Saajan naisen k...

26.1.14

Värikartta Tikkurilan Öljytehdas / Färgkarta Dickursby Oljeslageri

Värikartta Färgkarta Ab Schildt & Hallberg Oy, Helsinki / Helsingfors K. F. Puromiehen kirjapaino O.-Y. Täten peruutetaan värikartt...

25.1.14

Kaswiwärjäyskurssit Karttulassa.

Savotar 49A, 7.5.1910 Suomen Käsityön Ystäwät järjestäwät kaswiwärjäyskursseja tänäkin kewäänä. Tällainen kurssi tulee järjestettäwäksi m....

24.1.14

Italian parlamentin avajaiset ja sen kokoonpano

Wiipurin Sanomat. Supistus 42, 15.4.1909 (W. S. S:n kirjeenwaihtajalta). Kun waalit oliwat päättyneet 14 p. maaliskuuta, alkoiwat sanoma...

23.1.14

Mainos: E. Toth.

Wiipurin Sanomat 83, 17.10.1885 Tukala on wärjäystä kotona tehdä, koska ei onnistu wärjäys. Koitetaan siten Fåborg'in erinomaisia wär...

22.1.14

Verkkojen väritys kateku-väriaineena

Suomen kalastuslehti 8-9/1908 (Suomennos). Kun maamme eri seutujen kalastajat usein ovat Toimitukseltamme tiedustelleet kateku-väritys-jä...

21.1.14

Eri metallien vaikutus metalliseosten väreihin.

Käsityö- ja teollisuuslehti 11/1910 "Eisen-zeitungin" mukaan annamme seuraavassa lyhyen esityksen niistä muutoksista, jotka muut...

20.1.14

Mitä me näemme?

Valvoja 12 / 1895 Turhaan me koetamme paljain silmin erottaa noita miljoonia pieniä olentoja, jotka kaikkialla ympäröivät meitä ilmassa, ved...

19.1.14

Unohdettuja aloja

Louhi 82, 12.7.1906 Kauneimmillaan kukoistaa kaswullisuus Pohjolassa. Mainioita ja niittyjä koristawat tuhannentuhannet toinen toistaan wihr...