29.12.07

Tietoja jokapäiwäisessä elämässä tawattawista aineista. 3. Arsenikki.

Oulun Wiikko-Sanomia 47, 27.11.1852 On metalin sukua ja waarallisimpain myrkkyainetten lukuun kuuluwa. Sitä tarwitaan klasin tekoon ja muuta...

Tietoja jokapäiwäisessä elämässä tawattawista aineista. 2. Arapian kummi (Gummi arabicum).

Oulun Wiikko-Sanomia 47, 27.11.1852 Saadaan eräistä Arapian ja Ekyptin mailla kaswawista puista. Kun niitten kuoreen leikataan koloja, niin ...

28.12.07

Muutamista ulkomailta tuotawista tawaroista. Sini-wäristä.

Turun Wiikko-Sanomat 48, 1.12.1821 (Jatk. N:o 44:jään.) Siniwäriä, taikka Indigota, jolla waatteita painetaan, tuowat kauppiaat Aasian etelä...

Wirallisia ja laillisia julistuksia. [Patenttianomus maalille.]

Suomalainen Wirallinen Lehti 168, 21.7.1888 Suomen teollisuushallitus Tekee tiettäwäksi: Teollisuushallitukselta on Maalari Theodor Brenson ...

Rättighet i färghandel. [Uutinen]

Wiborgsbladet 292, 14.12.1889 Länestyrelsen har berättigat landthandlanden Jakob Wellanen att i sin handelsboda å hemmanet n:o 6 i Tyrjä by ...

Förfarande att tilldela Gips förbättrade egenskaper.

Åbo Tidningar 80, 9.10.1844 För att tilldela gipsen en vida högre grad af hårdhet, än den vanligen eger i de af densamma förfärdigade aftryc...

27.12.07

Grahamin tuliwärillä... (uutinen)

Wiipurin Sanomat 39, 11.3.1887 Grahamin tuliwarillä tehtään täällä kokeita näyttelyhuoneen likisellä rannalla lauantaina klo. 2. Tämä wäri e...

Kuinka willaisia lankoja kauniiksi mustansinisiksi painetaan.

Turun Wiikko-Sanomat 1, 3.1.1824 Kuin painettawia lankoja on yksi naula, otetaan wiisi luotia walkoista alunaa ja toista wiisi luotia pun...

Nurmeksen markkinoilta (raportti)

Suomalainen Wirallinen Lehti 2, 3.1.1882 Nurmeksen markkinoilta, jotka pidettiin 14 ja 15 p:nä joulukuuta, kirjoitetaan Karjalattarelle: Rui...

Tietoja jokapäiwäisessä elämässä tawattawista aineista. 51. Orleaani (orjaani).

Oulun Wiikko-Sanomia 39, 1.10.1853 Kolmen syllän korkuinen puu, Bixa orellana, kaswaa Etelä-amerikassa, kukkii keltaisilla kukkasilla, ja si...

Tietoja jokapäiwäisessä elämässä tawattawista aineista. 49. Okra.

Oulun Wiikko-Sanomia 39, 1.10.1853 On maali-ainetta luonnon seoittamasta sawesta ja rauta-maasta. Sitä tawataan usiampia lajia, punaisen, ke...

Jazz-väri (mainos)

Jazz. JAZZ värillä voidaan värjätä puseroita, jumperpuseroita, liinavaatteita, päällysvaatteita, koristeita, lastensukkia, pukuja, hattuja, ...

23.12.07

Aweco-mainos

Konsten att färga Marmor. *)

Borgå Tidning 22, 23.3.1842 (Insändt.) Marmorns förskönande utgöt nu för tiden en importerande näringsgren uti Italien. Till skida färgens a...

(Uutinen Piippolan punamullasta)

Suometar 28, 12.7.1861 — Piippolan pitäjästä Pohjanmaalta "kuuluu se uutinen, että siellä on löydetty Punamullan kaiwanto, josta owat j...

Muutamien muinoisten kansain, erinomattain Hebrealaisten, tawoista.

Sanan Saattaja Wiipurista 40, 2.10.1841 Waatteenparsi eli puku. Ihmisten ensimaisenä waatet - aineena lienewät luultawasti olleet eläinten n...

19.12.07

Hulda Kontturi: Luonnonväreillä värjäämisestä (kirja)

[ Kirja on julkaistu Kontturin sukulaisten luvalla ] Luonnonväreillä värjäämisestä Kirjoittanut maisteri Hulda Kontturi Toinen laajennettu p...