28.2.18

27.2.18

Kotimaisen yritteliäisyyden edistyminen sodan aikana.

Kotimainen työ 9, 1916 (S. H.) Se yleinen pidättyväisyys ja hätäileminen, jonka nykyinen sotatila alkuaikoinaan taloudellisen yritteliäi...

26.2.18

Pieniä tietoja. Värien valmistuskysymys on nyttemmin saanut Englannissa ratkaisunsa...

Kutoma- ja paperiteollisuus 4, 1915 Värien valmistuskysymys on nyttemmin saanut Englannissa ratkaisunsa. Ei kuitenkaan siinä muodossa, jos...

25.2.18

Nahan värjääminen.

Kutoma- ja paperiteollisuus 4, 1915 Nykyaikaan, jolloin värien saanti nahkateollisuusaloillakin tekee vaikeuksia, lienee paikallaan tuoda ...

24.2.18

Rikkivärillä värjätyn puuvillan kestävyys.

Kutoma- ja paperiteollisuus 12, 1912 Monet ammattimiehet ovat sitä mieltä, että rikkivärit heikontavat puuvillaa. Rikkivärien tullessa kau...

23.2.18

Miten tuntea nykyään kaupassa käyvät värit.

Kutoma- ja paperiteollisuus 12, 1912 Kun nykyään tulee kauppaan satoja uusia värejä vuosittain, käy ammattimiehenkin varsin vaikeaksi niid...

22.2.18

Katkelmia puusepän tekniikan alalta. Pintakoristelua erivärisillä petseillä.

Käsiteollisuus 1, 1908 (Jatkoa viime numeroon.) Petsivärien valmistuksessa on kemiallinen teollisuus viime vuosina voittanut sellaisen a...

21.2.18

Karttojen värityksestä.

Suomen maamittari-yhdistyksen aikakauskirja 3, 1894 Vaikka tiluskarttojen värittäminen muiden maanmittausalaan kuuluvien seikkaili ohessa ...

20.2.18

Ruotsalaistemme "isänmaallisuutta".

Lalli 62, 12.6.1919 "Dagens Press'issä" kirjoittaa kirj. Henrik Hilden m. m. seuraawaa: "Mutta meille ruotsalaisille ei...

19.2.18

Tuntemattoman henkilöllisyyden toteamisesta.

Suomen poliisilehti 21, 16.11.1925 1. Tuntomerkit käsissä a) Toimesta johtuvia omituisia muutoksia käsissä. Jos tarkastelemme jonkun henkilö...

18.2.18

Suomen lipun loukkaus.

Lalli 62, 12.6.1919 Ruotsalaisen wälikysymyksen esillä ollessa lausui maalaisliittolainen edustaja Juutilainen m. m. Ruotsalaisen kansan...

17.2.18

Surun värit eri maissa.

Loviisan Sanomat 70, 23.9.1919 Syyriassa käyttää kansa suruvärinään taivaansinistä, koska sininen on taivaan väri ja sinne uskotaan vainaj...

16.2.18

Kaswien käyttäminen wärjäämiseen.

Tyrvään Sanomat 33, 17.8.1916 Nyt koska kaikki wäriainekset owat tuntumassa määrässä kohonneet maassamme ja toiseksi on monia wärejä aiwan m...

15.2.18

Indigoteollisuuden kehityksestä.

Teknillinen aikakauslehti 6, 1.8.1911 Kirj. K. Perttilä. Jo hämärimmästä muinaisuudesta on indigolla ollut varsin tärkeä merkitys tekstiilit...

14.2.18

Hieman uudenaikaista väriteoriaa.

Vaasa 47, 26.2.1927 Vaasalle kirj. insinööri R. H. "Sehän on makuasia eikä siitä1 sovi riidellä", kuulee asein sanottavan kun ...

13.2.18

Väreistä vanhassa suomalaisessa kansanrunoudessa.

Virittäjä 3, 1913 * Runositaatit tutkielmaani olen ottanut Kaarle Krohnin Kalevalan runojen historiasta, Kantelettaresta ja Kalevalasta se...