22.4.07

Virallinen Osasto - Tullitaksa Suomen Suuriruhtinaalle

Suomalainen Wirallinen Lehti, 304, 31.12.1886


Maahan tulewia tawaroita.
Ensimmäinen osasto.
Tawarat, joita tullittomasti saadaan tuoda maahan.

** Listassa mainitaan mm.

5 Tuhkaa, raakaa puista tahi muista kaswi-aineista, sekä myös potaskaa ja helmipotaskaa.

...

10 Kirjoja, präntättyjä, musiikkinuotteja ja käsikirjoituksia, nidottuja tahi nitomattomia, karttoja, palloja ja sensemmoisia, kuwapiirroksia, walokuwia ja kiwipiirroksia, estampeja, riitinkejä sekä kaikenlaisia maalauksia, raamittomia.
Muist. 1 Näitä kaluja maahan tuotaissa noudatetaan mitä sitä warten on ulkomaisista painotuotteista eriksensä säädetty.
2. Kun raamillisia tauluja y.m. maahan tuodaan, maksetaan tulli ainoastansa raameista.

...

17 Emaljia (lasteri-ainetta) kappaleissa ja jauhettuna, paitsi lasuri- eli koboltti-siniä, jota tullautetaan N:o 147:n mukaan.

...

24 Karwarin parkkia, kaikenlaista puunkuorta eli parkkia, paitsi semmoista, joka on wäripuun luokkaan luettawa; samoin karwausaineliuwosta, katehua eli japanilaista mehua sekä kinoa.

25 Kipsiä, kaluksi tekemätöntä kipsikiweä sekä patent-pastea.

26 Grafitia eli kaikenlaista lyijykiweä, kuin myös punakiweä punaliitu-kyniksi, kaluksi tekemätöntä mustaa liitua kappaleissa sekä kaikenlaista huuhtomatonta eli raakaa liitua.
Muist. Huuhdotusta kuin myös kaluksi tehdystä liidusta tangoissa, katso n:o 139.

 


---------------------------------------

Suomalainen Wirallinen Lehti, 1, 3.1.1887** Lista jatkuu edellisestä numerosta, ja siinä mainitaan (tullimaksun alaisia) mm.

36 Hiiliä: puu- ja kiwi- sekä turwe-hiiliä, kuin myös polttoturpeita, koksia ja hienonnettuja kiwihiiliä.

...

61 Tulikiweä (rikkiä), kaikenlaista, ja tulikiwen-tohua (rikkihäärmettä), kuin myös tulikiwessä kastettua paperia.

 


---------------------------------------

Suomalainen Wirallinen Lehti, 3, 5.1.1887** Lista jatkuu edellisestä numerosta (numerossa 2, 4.1.1887 ei mainittu mitään väriin liittyvää), ja siinä mainitaan (tullimaksun alaisia) mm.

...

2. luku.
Raaka-aineita y.m. ruukkien, tehdasten, käsityölaitosten ja maanwiljelyksen tarpeiksi.

112 Antimonia ja antimonium crudum eli spiesglansia 100 kilogrammaa 4:70

...

114 Luumustetta, kimröökiä ja kaikenlaista nokea 100 kilogrammaa 3:50

115 Mustetta eli läkkiä, kirjoitus-, mustepulweria, painomustetta ja kiiltowoidetta 100 kilogrammaa brutto 18:80

...

Kemiallisia aineita ja kemiallisia laitteita:

118 Alunaa ja alunanmutaa 100 kilogrammaa 2:40

119 Ammoniakkia, wetelää taikka hiilihappoista, salmiakkia ja ammoniakkisuoloja, kaikenlaisia 100 kilogrammaa 3:50

120 Arsenikkia metallinmuotoisena, walkoista arsenikkia eli arsenikkihappoa, auripigmenttiä eli punaista arsenikkia, keltaista arsenikkia eli rauschgelbia (maahan tuotawiksi luwallisia ainoastaan kaksinkertaisissa astioissa tahi kaksinkertaisissa koteloissa) 100 kilogrammaa 9:40

121 Fosforia (walkiata) 100 kilogrammaa 94:10

122 Kali borusficum (sinihappoista kalia eli werisuolaa, keltaista tahi punaista) sekä kromihappoista kalia 100 kilogrammaa 35:30

123 Magnesiaa 100 kilogrammaa 1:20

124 Natronia:
salpietarihappoista eli Chilin salpietaria 100 kilogrammaa -90
piihappoista (wesilasia) ja kaksinkertaisesti hiilihappoista natronia 100 kilogrammaa 3:50
hiilihappoista, eli suotaa[?], sekä syöwyttäwää suotaa 100 kilogrammaa 1:20
rikkihappoista glaubersuolaa 100 kilogrammaa 1:20

125 Oksalihappoa eli sokerisuolaa, happosuolaa, wiinikiwi-happoa, sitruunahappoa ja etikkahappoa (kiteytyneitä) 100 kilogrammaa 42:40

126 Salpietaria
puhdistamatonta 100 kilogrammaa 18:80
puhdistettua 100 kilogrammaa 37:60

127 Suolahappoa eli klooriwetyistä happoa, salpietarihappoa ja siewettä 100 kilogrammaa 2:40
Rikkihappoa eli wihtrilli-öljyä sekä kloorikalkkia, walaistuswettä ja raakaa puun-etikkaa 100 kilogrammaa 4:70

128 Raskasta kuutelokiweä eli rikkihappoista barytia 100 kilogrammaa 2:40

129 Wihtrilliä: rauta-, wihriä-, ja mustaa kupari-, sinistä (sinikiweä, sini-alunaa), sinkki-, walkoista (kuparryökiä) sekä Saltzburgin 100 kilogrammaa 4:70

130 Happoja, suolalajia, oksideja eli hapettumia ja muita kemiallisia teoksia, eriksensä nimeättömiä 100 kilogrammaa 21:20
Muist. laatikot kemiallisilla reagentia- eli waikutus-aineilla laboratorioita warten maksawat tullia tämän numeron mukaan, jolloin laatikoitten ja laitteitten paino siihen yhteen lasketaan.

131 Elehwantin eli norsun luuta lewyinä, maalausta ja soittokaluja warten 100 kilogrammaa 4:70

132 Aniliinipaineita (fuccin), pikrinihappoa ja muroksidia 100 kilogrammaa brutto 58:80

133 Awignonimarjoja, kermesjywiä, mäkipaatsamaa, orseillea, lakmuksia, turnesolia, weideä, wau-ainetta, kwersitrunia ja ken-yrittiä (hennaa), krappijuurta, gurkmejaa, juurina tahi hienonnettuna, orleanaa, saffloria, alkonnajuurta, galleppeleitä (mustapähkinöitä) ja diwidiwiä (garfskidor) 100 kilogrammaa - 90

134 Berlini- ja Parisi-siniä, ultramarinia sekä sinerrystä 100 kilogrammaa 40:-

135 Lyijytuhkaa ja tinatuhkaa 100 kilogrammaa - 90

136 Lyywittiä ja sinkkiwittiä 100 kilogrammaa 8:20

137 Kokenillia, paitsi uutosta (N.o 138) 100 kilogrammaa 50:60

138 Uutoksia wäripuista ja muista paine-aineista:
1. indigosta (indigo karminia), kokenillista (kokenillikarminia), krapista (kartamiinia), kuin myös kokenillilakkaa (florentinilakkaa) ja krappilakkaa 100 kilogrammaa 82:40
2. garansiniä ja muita kuiwia tahi pulweroituja krappilaitteita (jauhettua krappia, katso N:o 142) 100 kilogrammaa 47:10
3. muunlaisia 100 kilogrammaa 17:60

139 Paine-saweja, kaikenlaisia, raakoja ja poltettuja, niinkuin okraa, umbraa, terra-siennaa, puna-painetta (pujonjuurta), schüttgelbiä, bolusta sekä walkoista liitua, jauhettua tahi huuhdottua, myöskin tangoissa

 


----------------------------------------------

Suomalainen Wirallinen Lehti, 6,105.1.1887** Lista jatkuu edellisestä numerosta, ja siinä mainitaan (tullimaksun alaisia) mm.

140 Paine- eli wäripuuta: kaikenlaista, pölkkyinä ja järkäleinä 100 kilogrammaa -90
sekä sumakkia raspattua 100 kilogrammaa 2:80

141 Indigoa, paitsi uutosta (katso N:o138) 100 kilogrammaa 58:80

142 Krappia, jauhettua 100 kilogrammaa 9:40
Muist. krappijuurta (katso N:o 133)

143 Lakkawernissaa: wäkiwiinasta 100 kilogrammaa brutto 94:10
öljystä 100 kilogrammaa 47:10

144 Pienehköwärejä: kakkuina, hienonnettuina, raakunkuorissa tahi rakoissa, kultapurppuraa, punaista karminia ja Kiinan tuscha halwoissa laatikoissa taikka ilman semmoisitta, laatikkojen painon kanssa yhteensä 100 kilogrammaa 82:40
siewästi tehdyissä laatikoissa tahi koristuksilla warustetuissa laatikoissa, laatikkojen painon kanssa yhtenä 100 kilogrammaa 235:30

145 Mönjää 100 kilogrammaa 4:70

146 Waskiruostetta (spanskgrönää) 100 kilogrammaa 47:10

147 Paineita ja paine-aineita, eriksensä nimittämättömiä, kappaleista tahi hienonnettuina, kuiwia taikka weden tahi öljyn kanssa walmistettuja 100 kilogrammaa 21:20
Muist. Tämän numeron mukaan tullataan wuorisiniä, kiwennäissiniä, kobolttisiniä, schmatzia, zafferia, cinoberia ja muita semmoisia eriksensä nimittämättömiä paine-aineita.

148 Kaasuwiinettä, tullataan N:o 73:n jälkeen.

149 Gummia, pihkaa, hartsia ja balsamia:
1. gummi-arabicumia, -dragantia, -guttaa, schellakkaa, kautschukia eli gummi-elasticumia, guttaperchaa rakoissa ja kaluksi tekemättömissä kappaleissa, liuwotettua kautschukia, munanwalkuais-ainetta (albuminiä), mannaa, kamferttia, kuin myäs muita eriksensä nimittämättömiä lajia 100 kilogrammaa 5:90
2. suitsutushartisa (mirakkia[?]) 100 kilogrammaa 17:60
3. benzoehartsia, harmaata ambraa sekä tolu- ja peru-balsamia 100 kilogrammaa 82:40
4. harpoesia eli gallipotia, kolofoniumia ja enduit metalliwue'ia 100 kilogrammaa 1:80

...

154 (Lyijyä kai)kenlaisina möhkäleinä, rullina, laattoina ja ---ina, kuin myös lyijygleteä (lyijyoksidia) (ja) hopeanlehteä (silkweglittiä) 100 kilogrammaa - 60

...

168 Willoja: lampaanwilloja, pesemättömiä tahi pestyjä, wärjäämättömiä 100 kilogrammaa 3:50
wärjättyjä kuin myös schoddya ja muita willa-rippeitä 100 kilogrammaa 7:10

...

170 Wiinikiweä, raakaa tahi puhdistettua 100 kilogrammaa 3:50

Ei kommentteja :