30.4.07

Tiedoksi waimowäelle, kuinka pellawa- ja pumpulilankoja taikka kangasta painetaan pruuniksi

Oulun Wiikko-Sanomia, 23, 11.6.1853 Yhtä lanka-naulaa, taikka naulan painoista kangasta, warren ostetaan apteikistä 8 luotia kateku'a ja...

Lakeri-öljystä (fernissa) ja lakeerauksesta.

Maamiehen Ystävä, 4, 27.1.1849 (Lisää 3:teen lehteen.) Lakeeri- eli kiiltoaineet sulataan tawallisesti Wiinawäessä (Spiritus-wiinassa). Ne o...

29.4.07

Hr Wärtlären.

Folkwännen, 24, 17.6.1863 (Fortf. fr. n:o 22.) Artikkelissa esitellään kasveja ylipäätään; tähän on poimittu mainintoja värjäyskasveista. [....

Puuvilla ja liina

Kansan Ystävä, 42, 21.10.1882 Puuwilla ja Liina. Mitä ainetta nenäliinanne on? Luultawasti puuwillaa. Kuinka semmoista kangasta on saatu aik...

Puuhuoneitten seinäin punaamisesta

Oulun Wiikko-Sanomia, 16, 19.4.1834 Näitten Sanomain Neljännen wuosikerran (1832) kymmenennessä Numerossa neuwottiin mitenkä otollista punam...

Mainos (Forssan tehtaan oiwallisia teoksia)

Sanomia Turusta, 24, 14.6.1867 G. A. Lindblomilla Turussa myydään walkosia ja wärjätyitä Pumpulikankoja, Forssan tehtaan oiwallisia teoksia,...

Rahan lukeminen

Savo, 133, 16.11.1885 Rahan lukeminen ei aina ole niin hauskaa kuin moni luulee. Kansallis-welan lunastus-konttorissa Washingtonissa on 120 ...

Kauneustieteen sovittaminen puusepän ja maalarin töihin.

Tampereen Sanomat, 129, 31.10.1888 (Suomen Teollisuuslehdestä) Taiteen tarkoituksena ei ole ainoastaan luoda yksityisiä taideteoksia, jotka ...

Neuvoja koti-askareista

Neuvoja koti-askareista -juttusarja on julkaistu useammissa vuoden 1876 Työmiehen Ystävä -lehdissä. Aiemmat osat ovat käsitelleet mm. tahra...

Badiskt rödt

Wiborg, 31, 14.3.1860 Badiskt rödt, ett färgämne af sockersorgo. (Polyt. Centralblatt, 1859, Oktober) I Kina, der detta sockerrörslag allmän...

28.4.07

Seinäpaperit.

Wiipurin Sanomat, 34, 9.2.1889 Seinäpaperien eli tapettien walikoiminen woi joskus olla hywinkin waikea tehtäwä, sillä waikka kuwat ja wärit...

Om smink.

Åbo Tidning, 28, 9.4.1803 (Öfversättning.) Seden att sminka sig är rätt så gammal, om icke äldre, än den att pudra håret. -labs(?) döttar b...

Blåelsekort -mainos

Åbo Underrättelser, 58, 17.05.1862 En större eller mindre qvantitet vatten, efter den starkare eller svagare kulör man åstundar, slås till e...

Cochenilleplantager i Centralamerika

Östra Finland, 219, 19.09.1888 Stuterier, schäferier och bönserier har nog en hvar hört omtalas, men att det äfven finnes anstalter för förä...

Om färgens förhållande till lukten

Åbo Underrättelser, 45, 10.6.1835 (Öfwersättning från tyskan.) Då färgernes inflytande på wärme, hittils wädt föga susselsatt sig med observ...

27.4.07

Konstfärgade blommor

Östra Finland, 282, 4.12.1886 Vanliga hvita törnrosor lära kunna förvandlas till de mycket mera eftersökta therosorna på följande sätt: I en...

Indigo-mainos

Åbo Underrättelser, 44, 18.3.1871 Indigo. Årets första qvartalsauktion å Ostindisk indigo började i går, bestående af 8563 kistor, hvarad 1...

Lasursten

Åbo Tidning, 50, 26.6.1802 Lapis lazulia koskevat sivut artikkelista Om Juweler Lasursten här till Zeolitslågtet, som innehåller öfwer hälft...

Grahamin tuliwäri

Wiipurin Sanomat, 36, 5.3.1887 Grahamin "tuliwäri" on sekoitus, joka ihmeellisellä tawalla suojelee syttymästä puuta, jota sillä o...

Inhemsk Rödfärg.

Wiborg, 41, 25.5.1855 Nyligen har åter ett i vårt land ganska allmänt råämne befunnits vid anställda försök, efter bearbetning, fullkomligt ...

Surun wärit.

Uusi Suometar, 11, 15.1.1883 Italiassa surewat naiset walkoisissa waatteissa, miehet ruskeissa; Kiinassa käywät molemmat sukupuolet walkoisi...

Wärinsä muuttawa kukka

Tampereen Sanomat, 136, 15.11.1886 Tehuantepekin taipaleella, Amerikassa, on löydetty kukka, joka muuttaa wärinsä kolmasti päiwässä. Aamulla...

Ilmoitus (myyntioikeus)

Tampereen Sanomat, 61, 25.5.1888 Oikeuden myydä wähemmän myrkyllisiä wäriaineita on myöskin saanut kauppias B. Söderlund.

Artemisia vulgaris (Maruna, Pujo, Gråbo) - kuva

Kuva kirjasta K. Th. Hällström: Tuloja vähävaraisille. Ohjeita lääkekasvien kokoojille. Liite Koti ja Yhteiskunta lehteen. Helsingissä. Suom...

Menyanthes trifoliata (Radafe, Raate, Vattenklöfver) - kuva

Kuva kirjasta K. Th. Hällström: Tuloja vähävaraisille. Ohjeita lääkekasvien kokoojille. Liite Koti ja Yhteiskunta lehteen. Helsingissä. Suom...

Rhamnus frangula (Paatsama, pajatin, Brakved, Frangula) -kuva

Kuva kirjasta K. Th. Hällström: Tuloja vähävaraisille. Ohjeita lääkekasvien kokoojille. Liite Koti ja Yhteiskunta lehteen. Helsingissä. Suom...

Aspidium filix mas (Alvejuuri, träjon) - kuva

Kuva kirjasta K. Th. Hällström: Tuloja vähävaraisille. Ohjeita lääkekasvien kokoojille. Liite Koti ja Yhteiskunta lehteen. Helsingissä. Suom...

Potentilla tormentilla (Rätvänä, Blodrot) - kuva

Kuva kirjasta K. Th. Hällström: Tuloja vähävaraisille. Ohjeita lääkekasvien kokoojille. Liite Koti ja Yhteiskunta lehteen. Helsingissä. Suom...

Ledum palustre (Suokanerva, Suopursu, Getpors, Sqvattram) - kuva

Kuva kirjasta K. Th. Hällström: Tuloja vähävaraisille. Ohjeita lääkekasvien kokoojille. Liite Koti ja Yhteiskunta lehteen. Helsingissä. Suom...

26.4.07

Equisetum arvense (Karva-korte, Åekerfräken).

Kuva kirjasta K. Th. Hällström: Tuloja vähävaraisille. Ohjeita lääkekasvien kokoojille. Liite Koti ja Yhteiskunta lehteen. Helsingissä. Suom...

Matricaria chamomilla (Saunakukka, Juhanneksen kukka, Kamillblomma.)

Kuva kirjasta K. Th. Hällström: Tuloja vähävaraisille. Ohjeita lääkekasvien kokoojille. Liite Koti ja Yhteiskunta lehteen. Helsingissä. Suom...

Achillaea millefolium (Sijankärsä, Pellon vanha, Backhumla).

Kuva kirjasta K. Th. Hällström: Tuloja vähävaraisille. Ohjeita lääkekasvien kokoojille. Liite Koti ja Yhteiskunta lehteen. Helsingissä. Suom...

Lycoposium clavatum (Lieko, Harakan varpaat, mattlummer). - kuva

Kuva kirjasta K. Th. Hällström: Tuloja vähävaraisille. Ohjeita lääkekasvien kokoojille. Liite Koti ja Yhteiskunta lehteen. Helsingissä. Suom...

Phenikiläiset (Gruben kertomuksia Yleisestä historiasta)

Kuopion Sanomat, 1, 3.1.1857 Osa useammalle sivulle jakautuneesta jutusta; ensimmäistä osaa ei ole skannattuna [...] 2. Sattumus oli johdatt...

Kovakin rauta ruostuu. Suojaa se AUTO-FERREXillä - mainos

Värikkyys on Valttia suomalaisessa maisemassa - mainos

Färgning af tryckta schalar och halsbukar.

Folkwännen, 6, 11.2.1874 Sådana, som blifwit urblekta eller gulnare genom twättning, kunna på följande sätt färgas wackert gråa. De blötas f...

Sorgens färg.

Wasa Tidning, 21, 25.5.1839 Ur Elb Journal. Det är nog besynnerligt, att man i vår verldsdel i allmänhet för sorgen valt en afskräckande mör...

Kutoma- ja wärjäyslaitos turkkilaisia mattoja warten.

Turun Lehti, 148, 17.12.1887 Wärjäri M. Runén on waltiowaroista lainaksi pyytänyt 12,000 markkaa kutoma- ja wärjäyslaitoksen perustamiseen L...

Yleishyödyllistä.

Tampereen Sanomat, 30, 11.3.1884 Seuraawan neuwon kullekin kartanonomistajalle tärkeästä asiasta antaa englantilainen sanomalehti New Englan...

Mainos (pussivärejä myytävänä)

Tampereen Sanomat, 30, 11.3.1884 Myytäwänä. Waroitus. Joka ostaa Paketti wärejä, kotiwärjäystä warten ja tahtoo warmaan saada samaa hywää la...

Mainos (värejä myytävänä)

Savo, 42, 2.6.1882 Myötäwänä: B. Meurlanderin kirjakaupasta. Nykyään tulleita myrkyttömiä wäriä, kaikenlaisia willa, filtti, pumpuli, pellaw...

Myrkyllisiä tapeteja.

Sanomia Turusta, 7, 14.2.1873 Eräässä talossa ulkopuolella Giflen kaupunkia Ruotsinmaalla oli eräs ihminen kauan aikaa sairastanut wuoteen o...

25.4.07

Ilmoitus (värjäämön huutokauppa)

Savo, 35, 23.3.1886

Woin walmistuksesta.

Sanomia Turusta, 5, 3.2.1865 Juttu kertoo moninaisin sanakääntein Suomen voituotannon tilasta ja mainitsee jotain voin värjäämisestäkin: ......

Tietoja jokapäiwäisessä elämässä tawattawista aineista 1. Posliini; 2. Plankkirasvaa; 3. Brisilja; 4. Potakat; 5. Puna-kliitu; 6. Punamulta; 7. Potaska

Oulun Wiikko-Sanomia, 3, 21.1.1854 1. Posliini; 2. Plankkirasvaa; 3. Brisilja Jutun alussa esitellään posliini ja annetaan plankkirasva...