30.3.08

Alfr. Malmlund'illa Myrkyttömiä kankaita! (mainos)

Uusi Suometar 143, 19.11.1878 Mustia täys- ja puoivilla-kankaita, suuri valikoima. Wärillisiä samoin, Willa Saaleja ja Huivia, Willa Pelleri...

29.3.08

Grönlandi ja Grönlannilaiset.

Tapio 49, 6.12.1873 (Jatkoa 27 n:roon.) [Jutun pukeutumista koskeva osa] Jos katselemme miten grönlannilaiset owat ymmärtäneet rakentaa tupa...

Wedessä-sulamatonta woidetta ulkoseinille ja piste-aidoille.

Suometar 246, 22.10.1864 Öljymaalinki huoneiden seinille tulee tawallisesti niin kalliiksi ettei sitä yleisemmin käytetä maamiesten rakennuk...

(Tiedote Kemiallisen aseman tutkimuksista)

Sanomia Turusta 232, 4.10.1888 Terweyshoitolautakunnan wiime istunnossa ilmoitettiin m.m. Kemiallinen asema oli syyskuun kuluessa tutkinut 1...

28.3.08

Tietoja jokapäiwäisessä elämässä tawattawista aineista. 107. Sumakki.

Oulun Wiikko-Sanomia 49, 9.12.1854 Se on paine- eli wäri-ainetta, jota walmistetaan erästen kaswainten lehdistä ja warsista, jotka sitä wart...

Tietoja jokapäiwäisessä elämässä tawattawista aineista. 4. Kliitu

Oulun Wiikko-Sanomia 3, 22.1.1853 Sillä on nimensä Turkin waltaisesta Kaudian, ennen wanhaan Kreta'n nimisestä, saaresta, joka on etelää...

Tietoja jokapäiwäisessä elämässä tawattawista aineista. 3. Kipsi.

Oulun Wiikko-Sanomia 3, 22.1.1853 On eräs kalkkikiwen laji, joka tawataan usiammissa Euroopan maissa. Sitä käytetään keltaisen ja wehriän (k...

Sarwiaineen käyttämisestä ja wärjäämisestä.

Keski-Suomi 11, 14.3.1874 Sarwesta tehdään kampoja, taosia, pielaimia j. n. e. Sen käyttäminen perustuu siihen, että se kiehuwassa wedessä p...

25.3.08

Anmärkningar och Underrättelser i afseende å Rökningar emot farsoter och smittosamma sjukdomar.

Finlands Allmänna Tidning 162, 18.7.1831 (Forts. fr. N:o 161.) (*) Benämnes sålunda efter en Fransk Pharmaceuticus wid namn Labarraque, fom ...

20.3.08

Uusmuotiset hännystakit.

Aura 20, 16.2.1884 Äskettäin wietettiin Pietarissa eräässä seurassa paalit, joihinka herrojen kaikkien piti ilmestyä puettuina hännystakteih...

19.3.08

Gohlt at letta med Riskor

Gohlt at letta med Riskor Värjäysohje Johan Lindestolpen (Linder) kirjassa Swenska färge-konst vuodelta 1720. Samla Risker urhi Augusti-...

17.3.08

Tekniskt. Om Anstrykning och färger dertill.

[Tekstissä yllä oleva merkki on korvattu merkillä #] Wiborg 54, 10.7.1855 (Forts. fr. N:o 53.) F) Klisterfärger till anstrykning . Wedeke o...

Kiwen Tiuroista.

Turun Wiikko-Sanomat 45, 9.11.1822 Kaikilla wiisas rahan ottaa sanotaan, ja tosi on myös että Suomessakin löytyy useampi kelwottomana pidett...

Mitä maalaaminen waikuttaa.

Tapio 14, 2.4.1864 Ehkä tosin monessa Suomen paikkakunnassa on siisteys jo niin paljon wallan päällä, että re'et ja rattaat sekä huoneen...

(Värjärin ilmoitus)

Tapio 14, 2.4.1864 Kuin allekirjoittajalla nyt on kolme, nimittäin Pieksänkoskella, Mustalahdessa ja Palokissa, täydessä woimassa olewaa tam...

Maidonhoidosta ja woinwalmistamisesta: Woin wärjäys.

Suomalainen Wirallinen Lehti 20, 19.2.1870 Maidonhoidosta ja woinwalmistamisesta. (Jatko ja loppu n:roon 19.) Toinen Walmistaminen. [Täs...

16.3.08

(mainoksia)

Sanomia Turusta 37, 13.9.1872

Punainen meri.

Sanan Saattaja Wiipurista 35, 27.8.1836 Punainen meri. Punainen-meri on Egyptin ja Arabian wälillä, ja on siitä tullut meidän maakunnallemme...

Tietoja jokapäiwäisessä elämässä tawattawista aineista. 95. Salpietari.

Oulun Wiikko-Sanomia 38, 23.9.1854 Tietoja jokapäiwäisessä elämässä tawattawista aineista. 95. Salpietari. Tawataan luonnon-walmiina Itä-ind...

(Mainoksia)

Oulun Ilmoituslehti 112, 19.12.1890 C. M. OTTO & KUMPP. HELSINGISSÄ. Paketteihin pantuja värejä. Toimikaudelle 1890-1891 uskallamme taas...

Onkamon Punamultaa (mainokset, ohjeet)

Onkamon Punamultaa myy O.Y. Onkamon Punamulta A.B. Turku KÄYTTÖOHJE: 2½ kg. vihreää vihtrilliä sekoitetaan 50 litraan kiehuvaa vettä. Tähän ...

Kuninkaallista leikkiä.

Kaiku 116, 14.10.1890 Italian kuninkaalla Viktor Emanuelilla ja wanhemmilla Italian upseereilla oli tapana wärjätä hiuksensa. Nykynen Italia...

15.3.08

Priskurant på Rifven Oljefärg

Finlands Allmänna Tidning 96, 27.4.1852 Priskurant på Rifven Oljefärg af Gammelstads fabriks tillverkning invid Helsingfors. Försäljningen s...

Waatteuksesta.

Ahti 27, 5.7.1879 Waatteuksesta. (Jatko ja loppu edelliseen n:roon.) Wärit moimme jakaa kahteen lajihin: tummiin ja waaleisiin. Tummat wärit...

Kuiwattua parkkia

Ahti 27, 5.7.1879 Kuiwattua parkkia on nyt mahdottomissa määrin yötä päiwää tuotu Ouluun aina 15 penikulman matkan päästä. Nykyjään wallitse...

13.3.08

Hyödyllistä. Helppo keino saada pesussa kellastuneet vaatteet jälleen valkoiseksi. Porsliini kittiä.

Keski-Suomi 9, 1.3.1873 Hyödyllistä. Helppo keino saada pesussa kellastuneet vaatteet jälleen valkoiseksi. Kellastuneet vaatteet pannaan ha...

(vienti- ja tuontituotteista, mm. Kiinalaisesta indigosta)

Finlands Allmänna Tidning 130, 8.6.1836 S:t Petersburg den 23 Maji (4 Junii.) H. K. M. har i Nåder ytterligare på tre års tid förlängt den å...

(Mainoksia)

Ahti 12, 25.3.1880 Maalareille: Kimröökiä, sinkkilvalkoa, lyijywalkoa, terrasiennaa, kruununkeltaa, keltamultaa, Pariisin ja Berliinin sinis...

11.3.08

Comenius, Johann Amos: Orbis sensualium pictus (muutamia kuvia)

Comenius, Johann Amos: Orbis sensualium pictus Aboae : [Johan Winter] 1689 [Muutamia kuva-aukeamia latina-ruotsi -oppikirjasta; katsottaviss...

10.3.08

Diamant-Renovator nahanvärjäysaine (mainos)

(Varoitus aniliiniväreistä)

Vasabladet 50, 10.12.1864 Då således genom de af ordföranden, hr Hamberg, werkstälda kemiska analyser blifwit ädagalagdt, att det färgämne, ...

Taksa, jonka mukaan Taara eli päällyspaino on luettawa. (osa)

Suomalainen Wirallinen Lehti 28, 4.2.1887 Taksa, jonka mukaan Taara eli päällyspaino on luettawa. A. Maahan tulewille tawaroille. [Listassa ...

Lappalaisen waatteen muoto ja hinta.

Oulun Wiikko-Sanomia 39, 30.9.1854 Lappalaisen waatteen muoto ja hinta. Pää-waatteesta ainoastaan eroitetaan waimo-ihminen miehestä. Waimo-i...

Helppo ja kestäwä maali puurakennuksia warten.

Keski-Suomi 21, 25.5.1872 20 kannua wettä saa wilkkaasti kiehua. Siihen hämmennetään 12 naul. puhdasta kuusen pihkaa, joka keitetään 2 a 3 t...

(Mainos, maalarintarvikkeita)

Keski-Suomi 21, 25.5.1872 Tapettia ja tapetti reunuksia, masiini paperia, Dalan punamultaa, waaleata ja keltasta okraa, kliitua, öljyä, maal...

Kirjapaino-taiteen keksimisen tärkeimmät seuraukset.

Kansan Ystävä 33, 19.8.1882 Ensimmäisen sijan kaikista ihmisneron keksinnöistä saa epäilemättäkin kirjapaino-taide sen waikutuksen tähden, j...

9.3.08

Tietoja jokapäiväisessä elämässä tawattawista aineista. 84. Rikki eli tulikiwi.

Oulun Wiikko-Sanomia 29, 22.7.1854 84. Rikki eli tulikiwi. Rikkiä tawataan paikoin luonnion walmistakin kiteytyneinä eli rakeina (kristallei...