19.6.07

Tupprödt eller tetronrythrin.

Vikingen 33, 23.4.1873 Visst talar ordsprålet om att blifva röd som en tupp, men att tuppen skulle innehålla ett rödt färgämne har man väl h...

Om färgämnet i Wårternes Blad och Blommor

Åbo Tidningar 46, 9.6.1832 ad Dutrochet *) Otwifwelaktigt är wisserligen att olika wärtdelars så mångfaldigt olika färg stär i nogaste samma...

15.6.07

Giftundersökningar.

Åbo Underrättelser 331, 5.12.1878 Icke mindre än 216 från enskilda personer inlemnade profwer hafwa af ingeniör Lundberg i Helsingfors under...

Rödfärg på tak och wäggar.

Åbo Tidningar 50, 26.6.1849 (Insändt.) Uti 12 kannor watten kokas 1 skålpund grön witriol, 1 kappe rödfärg och ½ kappe rågmjöl. Wattnet kok...

14.6.07

Helppo tapa määrätä löytyykö paperissa arsenikkiä wai ei.

Wiipurin Sanomat 94, 18.6.1886 Eräässä ulkomaalaisessa lehdessä mainitaan yksinkertainen tapa, jolla woi ratkaista tarwitaanko epäillä paper...

Timanttien wäärentämistä.

Uusi Suometar 274, 24.11.1882 [Sama juttu on julkaistu myös: Suomalainen Wirallinen Lehti 274, 24.11.1882] Etelä Afrikan timantti-kedoilta l...

Pois öljywärit.

Tapio 6, 22.1.1881 Tähän saakka on huoneita ulkopuolelta, portaita ja muita sellaisia maalattu öljywärillä, mutta parempi on maalata niitä e...

Huoneitten ulkomaalauksista.

Savo 44, 18.4.1883 (Suomen Teollisuuslehdestä.) [Artikkeli on julkaistu myös muissa suomalaisissa lehdissä, mm. Savonlinna 14, 5.4.1883...

7.6.07

Farliga leksaker.

Morgonbladet 41, 19.2.1873 Med anledning af den olydshändelsen af ett barns förgiftning genom färgstycken i en wanlig färglåda, har stadens ...

Miten käsityöläisiä (hantwärkkaria) on tullut ja näitten tilaisuudesta muinaisaikoina. I & II & III & IV & V

Oulun Wiikko-Sanomia 35, 1.9.1855 Olemme jo ennen tällä wuosikululla puhuneet orjista ja talonpoikaisesta kansasta, miten niitä on tullut; ...

6.6.07

Sotalaiwain wäri.

Sanomia Turusta 66, 20.3.1886 Englannin amiraaliwirasto on lähettänyt käskyn Kiinan meressä olewan Englannin sotalaiwaston päälliköille, jos...

Julistuksia (värihintoja).

Oulun Wiikko-Sanomia 25, 19.6.1830 [...] Kuultuani moniaan Oulun Wärjärin, eli Painajan, kuuluttaneen Wärjäys-hintoja kirkoisa, niisäkin maa...

Fabriikia ja käsityön laitoksia Suomessa 1848 ja 1849.

Maamiehen Ystävä 49, 7.12.1850 Hänen Keisarilliselle Majesteetillensä alamaisuudessa annetussa kertomuksessa fabriikeista ja käsityön-laitok...

Mainos (sinkkivalkoista)

Punanen rusko taiwaalla

Aamulehti 6, 15.1.1884 Punanen rusko taiwaalla, joka on näkynyt läntisessä Europassa 24 päiwästä marraskuuta alkaen, erilaajuisena ja -woima...

Suomen maan Fabrikista ja käsityötekopaikoista wuonna 1844.

Maamiehen Ystävä 5, 1.2.1845 Fabrikia ja käsityön rakennuksia löytyy kaikkiaan Suomesta 90, seuraawista laaduista: Pommuli Fabriki Tampereel...

5.6.07

Taidekeinoista II.

Oulun Wiikko-Sanomia 22, 4.7.1857 (Lisää wiime lehteen.) Kuinka waikea eikö ennen ollut ihmisillä saada kirjoja, kun ne kaikki piti kirjoitt...

Taidekeinoista I.

Oulun Wiikko-Sanomia 21, 27.6.1857 Moni maamiehistä tuskin ymmärtäneekään mitä tarkoitamme sanalla: taide-keino . Selitykseksi saatamme muis...

4.6.07

Polisikamarin ilmoituksia.

Sanomia Turusta 9, 3.3.1871 Warkauksia: Helmik. 17 p. warastettiin linnanpihalta harmaa aiwinainen päällystakki; kirjainsitojan Söderman'...

3.6.07

Ilmoitus (lankaa, arsenikittomia värejä)

Sanomia Turusta 13, 16.1.1884 Walaistua, walkaisematonta, wärjättyä, ertattua, turkinpunaista puuwillalankaa, parasta kameelilankaa, sukkala...

Wärisokeus.

Suomalainen Wirallinen Lehti 128, 31.10.1876 Ruotsissa(?) on professori Holmhren äskettäin tutkinut rautateitten palweluksessa olewia henkiä...

Malmeista.

Turun Wiikko-Sanomat 33, 18.8.1821 Lyiy löytyy maan sisällä enimmiten tulikiwen, wasken, hopean ja raudan sekaisissa malkeissa, joista sitä ...

Billig grön oljefärg.

Wiborg 94, 1.12.1857 Till 20 skålpund kopparviktriol (blå viktriol, icke grön eller jernviktriol) tages 5 skålp. blysocker, båda stötas myck...

Elämä Mars tähdessä.

Wiipurin Sanomat 194, 10.12.1886 (Chambers Journal'in mukaan.) Mars tähdessä kerran huomattiin walkeita pilkkuja, yksi kummallakin nawal...

Öfver de organiska färgämnenas ursprung, beskaffenhet och särdeles syrets inverkan på desamma. II

Åbo Tidningar 93, 23.11.1844 (Slut fr. N:o 92.) Ofvanstående öfver balsaminernas förhållende till en lösning af ingido-svafvelsyra anställda...

2.6.07

Öfver de organiska färgämnenas ursprung, beskaffenhet och särdeles syrets inverkan på desamma.

Åbo Tidningar 92, 20.11.1844 Intill närvarande tid äro endast få pigmenter frambringade ur vexterna i kristalliniskt och så rent tillstånd a...