31.10.15

Färgning av vita skinnskor.

Hangö 43, 15.4.1916 Vita skinnskor, som man så gärna använder på baler och tillställningar, mista snart sin vithet, så att man måste färga...

29.10.15

Djurkemi. Färgämne i purpursnäckan.

Årsberättelse om Framstegen i Fysik och Kemi Afgifven den 31 Mars 1835 af Jac. Berzelius, K. V. Acad. Secr. Stockholm, 1835. Tryct hos ...

28.10.15

Schweinfurtergrün.

Årsberättelse om Framstegen i Fysik och Kemi. Fysik och oorganisk Kemi. Afgifven den 31 Mars 1835 af Jac. Berzelius, K. V. Acad. Secr. S...

27.10.15

Iridium, den bästa svarta färg i poslinsmålning.

Årsberättelse om Framstegen i Fysik och Kemi 1835. Fysik och oorganisk Kemi. Afgifven den 31 Mars 1835 af Jac. Berzelius, K. V. Acad. Se...

26.10.15

Svafvelaluminium, Ultramarin.

Årsberättelse om Framstegen i Fysik och Kemi 1835. Fysik och oorganisk Kemi. Årsberättelse om Framstegen i Fysik och Kemi Afgifven den 31 ...

25.10.15

Färgers inflytelse på värmes meddelande genom radiation.

Årsberättelse om Framstegen i Fysik och Kemi 1835. Fysik och oorganisk Kemi. Afgifven den 31 Mars 1835 af Jac. Berzelius, K. V. Acad. Sec...

24.10.15

Årsberättelse om Framstegen i Fysik och Kemi 1835. Fysik och oorganisk Kemi. Nytt slag af färgade franser.

Årsberättelse om Framstegen i Fysik och Kemi Afgifven den 31 Mars 1835 af Jac. Berzelius, K. V. Acad. Secr. Stockholm, 1835. Tryct hos ...

23.10.15

Madder.

Scientific American 11, 1.12.1849 Some excellent madder has been grown at Flatbush L. I. by a Mr. Gilm, a Dutch gentleman. The sample is g...

22.10.15

Ostwalds Färgatlas.

Finsk pappers- och trävarutidskrift 11-12, 30.6.1919 Sedan elt antal år har man bland konstnärer och vetenskapsmän sökt efter elt hjälpmed...

21.10.15

(Correspondence) [476] Elastic and Clean Varnish for the Leather of Ladies' Shoes.

Manufacturer and builder 10, 1872 3 pounds of rain-water are placed in a pot over fire, and when well boiling there are added 4 ounces whi...

20.10.15

(Correspondence) [475] Varnish and Stain for Violins.

Manufacturer and builder 10, 1872 The receipt for violin varnish as used by German violin-makers is 4 parts sandarac resin, 2 parts shella...

19.10.15

(Correspondence) [474] Marking-Ink for Bales.

Manufacturer and builder 10, 1872 1 lb. of chromate of potash is enough for 100 lbs. extract of logwood; leave the copperas out, and subst...

18.10.15

(Correspondence) [472] Gilding Books.

Manufacturer and builder 10, 1872 White of egg well beaten up is the ordinary sticking material used by binders to put the gold-leaf on. T...

17.10.15

(Correspondence) [467] Coloring Walls.

Manufacturer and builder 10, 1872 We suppose our correspondent means water-colors, or so-called fresco; as for oil-colors, there is not th...

16.10.15

Lippumme wärit.

Etelä-Suomi 8, 19.1.1918 Niin kauwan me olemme riidelleet lippumme wäreistä, että lopulta emme enään tiedä, mitkä meidän omia wärejämme ow...

15.10.15

Pieniä tietoja. Kellastuneet pesuvaatteet. Värin kestävyys.

Emäntälehti 5, 1913 Kellastuneet pesuvaateet tulevat jälleen valkoisiksi, jos saavat olla muutaman päivän happamessa kirnumaidossa. Sitte...

14.10.15

Pale Brass Lacquer.

Scientific American 47, 11.8.1849 Two hallons of spirits of wine, one pound of fine pale shellac, three ounces of Cape aloes, cut small; o...

13.10.15

Red Spirit Lacquer.

Scientific American 47, 11.8.1849 Made exactly as the gold lacquer, with these ingredients, - two gallons of spirits of wine, one pound of...

12.10.15

Brown Hard Spirit Varnish.

Scientific American 47, 11.8.1849 Put into a bottle three pounds of gum sandarac, two pounds of shellac, and two gallons of spirits of win...

11.10.15

Gold Lacquer.

Scientific American 47, 11.8.1849 Put into a clean four gallon tin one pound of ground turmeric, one and a half ounces of gamboge, three a...

10.10.15

Färgproblemet hos djur och växter.

Dagens Press 190, 29.9.1917 De vetenskapliga åsikterna om betydelsen af de många olika färgerna inom växt- och djurvärlden ha under den se...

9.10.15

Dyeing in China.

Scientific American 44, 21.7.1849 Dobel in his "Residence in China" says, "The perfection of the mechanic arts in China can...

8.10.15

Den himmelsblå färgen the most fashionable.

Björneborgs Tidning 34, 7.5.1912 Londonsäsongen börjar don första maj. Den ingick i himmelens tecken. På St. Georgedagen lancerades nämlig...

7.10.15

A Curious Discovery.

Scientific American 38, 9.6.1849 Mr. William Longmaid, of London, has recently taken out a patent in England for a new way of treating the...

6.10.15

Dyeing Straw.

Scientific American 38, 9.6.1849 The French pursue a method of dyeing straw for hats, to open up when in a damp state and roll it our betw...

4.10.15

Vad Paris förutser för hösten.

Allas Krönika 29, 21.7.1928 Högsäsongkolletionerna mellan sommarnyheter och hösttendenser. Den stora nyheten på februariutställningarna ...

3.10.15

Variety of Hues in the Vegetable Kingdom.

Scientific American 24, 15.6.1861 M. Chevreul, the distinguished French chemist and government dyer, has presented to the Paris Academy of...

2.10.15

Orange, Red and Yellow Colors from Coal Tar.

Scientific American 24, 15.6.1861 The following is the substance of a patent lately taken out in England by C. Cowper, of London. It relat...

1.10.15

Om färgernas överensstämmelse i skådefönstren.

Affärspraxis 1, 1928 Vid anordnandet av ett skådefönster är det icke nog med att varorna ordnas i möjligast vackra grupper och att de bild...