23.4.07

Wärilliset sukat

Wiipurin Sanomat, 104, 6.7.1886

Wärilliset sukat owat jotensakin yleiseen käytänössä ei ainoastaan naisilla ja lapsilla waan miehilläkin. Tosin ne saattawatkin olla siewän näköiset ja somat kyllä, mutta eiwät ole aina aiwan waarattomat. Sillä useimmiten on niiden wäri myrkkysekaista ja waikuttaa niin haitallisesti jalkojen terweyteen. Sangen usein ilmaantuu jaloissa ihokipuja ja kolotuksi, joista siten kosteutta, wilustumista, reumatismia y. m. s. syytetään, arwaamattakaan että sukkien wäri on koko waiwan waikuttanut. Pidettäköön waan muutamia päiwiä wärittömiä sukkia tahi wiattomilla kasweilla wärjättyjä sukkia, niin koko kolotus häwiää aiwan itsestään. Hywin waarallisia ja walitettawasti halwain hintojen wuoksi enemmän käytettyjä owat aneliinisekaiset wärit, joita siis olisi sukista kaikin mokomin kartettawa.

Ei kommentteja :