27.4.07

Surun wärit.


Uusi Suometar, 11, 15.1.1883

Italiassa surewat naiset walkoisissa waatteissa, miehet ruskeissa; Kiinassa käywät molemmat sukupuolet walkoisissa. Turkissa, Syriassa, Kappadokiassa ja Armeniassa on taiwaansininen surun wäri. Egyptissä pidetään keltaisen-ruskeata, lakastuneen lehden wäriä, sopiwimpana, ja Aithiopiassa, jossa ihmiset owat mustia, on harmaa wäri murheen merkki. Kaikki nämät wärit owat kuvallisia. Walkoinen kuwaa wainajan puhtautta; sininen osoittaa sitä paikkaa, jossa sielut lewon löytäwät; keltainen ilmoittaa ihmisen katoawaisuutta, joka putoo niinkuin lehti syksyllä; harmaa taas wiittaa maahan, jonne kaikki palaa. Syrialaiset pitäwät kuolleitten suremista jonkinlaisena naisellina työnä ja pukeutuwat silloin naiswaatteisiin. Thrakialaiset pitiwät kemuja rakkaittensa kuollessa ja iloitsiwat suuresti, tahtoen siten osoittaa että wainaja oli päässyt kurjuudesta onnelliseen tilaan. Mustaa surun wärinä alkoi ensimmäisenä käyttää Ranskan kuninkaan Kaarlo VIII:nen puoliso. Sitä ennen käyttiwät Ranskan kuningattaret walkoista surun wärinä ja oliwat tunnettuja "walkoisina kuningattarina".

Ei kommentteja :