30.9.07

Des Herrn Appligny erfundene Art mit Berlinerblau Wolle und Seide schön blau zu färben.

Wiburgs Mancherley 9, 1.9.1821 Der ausländische Indigo ist bis jetzt noch immer das vornehmste Material zum blau färben gewesen. Ich will ni...

Kruunauspäiwä ja sen wiettäminen Helsingissä.

Uusi Suometar 122, 30.5.1883 Kirje Helsingistä. 221. Kruunauspäiwä ja sen wiettäminen Helsingissä. Keisarin kruunaus, tuo kauan odotettu, ...

T. K. Forsellin Wärjäyslaitoksessa (mainos)

Sanomia Turusta 40, 18.2.1887 T. K. Forsellin Wärjäyslaitoksessa 12, Wähä Hämeenkatu 12, joka suuresti on laajennettu ja ajanmukaisilla kone...

Walkeata palttinaa.

Kansan Ystävä 7, 18.2.1882 Yleishyödyllistä. Walkeata palttinaa. Sama waikutus kankaalle, jonka monen päiwän ruohostolla walkaiseminen tuott...

Patenttiwärejä kotiwärjäykseen (mainos).

Aamulehti 39, 1.4.1884 Sanomalehdissä ilmoitetun Waroituksen johdosta pyydän huomauttaa näiden wärien ostajia, että kaikilla minun toiminim...

Brännässlan.

Ilmarinen 38, 14.5.1851 Då naturen låter en planta vexa frodigt ödverallt, tyckes den dermed hafva antydt, att denna planta är särdeles nytt...

Tietoja jokapäiwäisessä elämässä tawattawista aineista: 29. Nankiini

Oulun Wiikko-Sanomia 22, 4.6.1853 On keltaista pumpulista waatetta, jota ennen wanhaan tuotiin ainoastansa Kiinan maalta ja Itä-indiasta, mu...

Puu- ja rautakaluja maalataan seuraawalla tawalla.

Oulun Wiikko-Sanomia 22, 4.6.1853 Antti Hywärisen muisteita talouden asioista II. Puu- ja rautakaluja maalataan seuraawalla tawalla. Rautapa...

Myrkyttömiä wäriä (mainos)

Sanomia Turusta 35, 26.3.1881 Myrkyttömiä wäriä kaikenlaisen willasen, silkin, puuwillasen y. m. wärjäykseen. Wärjäystapa on warsin helppo; ...

Myrkyllisiä tapeettia.

Suomalainen Wirallinen Lehti 177, 3.8.1882 Tämän lehden kunn. lukijat ovat luultawasti muista sanomista lukeneet, että wiime wuosina on ulko...

Myrkyllisistä wäriaineista seinäpapereissa ja kankaissa

Uusi Suometar 45, 23.2.1883 Maanviljelystä ja taloutta. Myrkyllisistä wäriaineista seinäpapereissa ja kankaissa (Suomen teollisuuslehdestä.)...

27.9.07

Enkelt sätt att tillverka blyhvitt, fabriksvis och för hushåll.

Wiborg 83, 23.10.1857 Rent bly smältes och stöpes från någon höjd, genom ett hett och fint durchslad i kallt vatten, så att blyet förvändlas...

26.9.07

(Värimorsingosta)

Åbo Allmänna Tidning 13, 31.1.1811 St. Petersburg den 3 (15) Januarii. Hos Hans Kejserl. Maj:t har blifwit anmält, att Klädesfabrikören i Mo...

25.9.07

Bedrägeri.

Åbo Underrättelser 153, 7.7.1874 Det har redan länge warit bekant, att man har anwändt åtskilliga anilinfärger till färgning af fruktsaker, ...

Om prydnad af fjedrar. I-II

Om prydnad af fjedrar. Åbo Tidning 21, 17.3.1802 (Öfwersättning.) Hos de äldsta hebreer, Greker och Romare nyttjades fjedrar, likasom änn i ...

18.9.07

Luonnon väreillä värjäämisestä

Emäntälehti 6/1942 [vuosiluku vähän epävarma] Kirj. maisteri Hulda Kontturi. Kasveilla värjääminen on eräs niitä kansamme omistamia perit...

Om vaxmaleri (II)

Wiborg 53, 10.7.1857 (Efter Keller och Bleichrodt). (Forts. och slut fr. n:o 52). Vill man åter begagna pastellfärger till detta slags va...

Om vaxmaleri (I)

Wiborg 52, 7.7.1857 (Efter Keller och Bleichrodt). Eleodoriskt eller puniskt vax (vaxtvål), är enligt några lärde målares åsigter det mede...