26.4.07

Kutoma- ja wärjäyslaitos turkkilaisia mattoja warten.


Turun Lehti, 148, 17.12.1887

Wärjäri M. Runén on waltiowaroista lainaksi pyytänyt 12,000 markkaa kutoma- ja wärjäyslaitoksen perustamiseen Lappeenrantaan tahi johonkin muuhun soweliaasen paikkaan Suomessa turkkilaisten mattojen walmistamista warten sekä laitoksen käyttämiseen wuosittain 1,500 markkaa 5 wuoden ajaksi, jonka ohesta hra Runén sitoutuu ottamaan ja maksutta opettamaan wähintäin wiisi oppilasta.

Ei kommentteja :