28.2.13

W. Mainoff: Mordvankansan Häätapoja [kappaleita]

Suomi 16 / 1883 [---] * Huomattava on, ettei punaista väriä sovi ollenkaan pitää venäläisten varsinaisena lempivärinä;se on Mordvalaisten le...

Myrkyllistä tapettia.

Suomen Wirallinen Lehti 90, 30.7.1878 Että meidän maassa tu'wailee mattoja, akkunan peittoja, kankaita, tapettia, konfeltia, leikkikaluj...

27.2.13

Rakennusteollisuusnäyttely Lontoossa.

Rakennustaito 13 / 1909 Usea Lontoon oloihin tarkemmin perehtymätön, kuullessaan puhuttavan tämän maailman kaupungin suuresta taloudellisest...

26.2.13

Lukijain osasto: 1141. Nawetan sisämaalauksesta.

Pellervo 17 / 1908 Mitä wäriaineita on käytettäwä walkoisessa nawetan sisämaalauksessa ja paljonko tällainen maali tulisi 1 m 2 :ltä maksama...

Lukijain osasto: 1140. Navetan puuaineen siwelemisestä.

Pellervo 17 / 1908 Sopiiko tawallisella puuterwalla siwellä nawetta sisältä, wai onko muita aineita, jotka paremmin estäwät puun lahoamast...

25.2.13

Mainos: Kemiallista pesua

Julkaistu lehdessä: Otava 137, 30.11.1907 Kemiallista pesua ja kaikkea värjärin ammattiin kuuluvaa työtä tehdään. Sarkoja vanutetaan. La...

Mainos: Kuopion värjäystehdas

Julkaistu lehdessä: Otava 137, 30.11.1907 Kuopion Värjäystehtaaseen vastaanotetaan Värjäys- ja rässäystöitä. Sarkojen tamppausta, uud...

24.2.13

Carl Wilhem Scheele: Han som blef såsom apotekselev medlem af svenska akademin.

MDS. Album A cadidatis pharmaciæ consociatis editum MCMVIII Helsingissä 1908 J. Simeliuksen perillisten kirjapaino-osakeyhtiö Då det gäller ...

23.2.13

Erityisiä ilmoituksia: Wärjärin kisälli

Tapio 18, 3.5.1873 Huomaa! Wärjärin kisälli, joka on ymmärtäwä kyyppien hoidossa, saapi hywillä ehdoilla paikan E. E. Wentin'illä, wärjä...

22.2.13

Arsenic in Paper-Hangings.

Journal of the Society of Arts 307, 8.10.1858 The following extracts are taken by permission from the unpublished work "On Poisons,&quo...

21.2.13

Arsenic in Paper-Hangings.

Journal of the Society of Arts 304, 17.9.1858 The following letter, addressed to the editor of the Daily News , and published in that paper ...

20.2.13

Arsenic in Paper-Hangings.

Journal of the Society of Arts 301, 27.8.1858 In the Journal, Vol. V., p. 652, reference was made to the evidence of Dr. Alfred Swaine Taylo...