26.4.07

Yleishyödyllistä.


Tampereen Sanomat, 30, 11.3.1884

Seuraawan neuwon kullekin kartanonomistajalle tärkeästä asiasta antaa englantilainen sanomalehti New England Farmer: Ei mikään aika ole soweliaampi kartanoiden maalaamiseen kuin kirkas talwipäivä. Maali, jota wedetään seinään kylmällä ilmalla, säilyttää paremmin puuta kuin se, jota on wedetty lämpöisellä ja kowin kuiwalla ajalla, jolloin öljy heti painuu puuhun ja maali jää ikään kuin kuori pinnalle, joka muutamassa kuukaudessa lewiää tahi huuhtoutuu pois sateella. Menee hiukka enemmän maalia jos siwellään kylmällä, kuin jos siwellään lämpöisellä ilmalla, koska öljy hiukan tahmistuu pakkasella, mutta sitten jääkin se paikoillensa ja toinen siweleminen on harwoin tarpeen. Sekin hyöty on talwella maalaamisesta, ett'ei silloin ole kärpäsiä eikä muita hyönteisiä, jotka // tarttuisiwat tuoresen maaliin ja rumentaisiwat työtä. Jos on lunta maassa, joka estää pölyä ja lehtiä lentämästä seinälle, on sitä parempi. Kowin kylmällä ilmalla on paras pitää maaliaine lämpöisessä huoneessa, koska maali silloin helpommin juoksee, kuin jos on niin kylmä, että wesi jäätyy. On myös hywä että niin paljo kuin mahdollista pysytään auringon puoleisella seinällä rakennusta, niin että niiden itäiset seinät maalataan aamusella ja lännenpuoliset jälestä puolen päiwän. Pohjoispuoleisen seinän saattaa hywällä ilmalla maalata keskipäiwällä ja etelänpuoleiset silloin kuin olisi liian kylmä maalata muita seiniä.

Ei kommentteja :