24.4.07

Moniaita osoituksia... Wiides Osuus.Wiheriäisistä wäristä.

Kirja on kirjoitettu alunperin fraktuuralla; tässä on kirjan tekstisisältö puhtaaksi kirjoitettuna. Kirjoittaja Pirkko on laittanut tekstin mukaan myös omia noottejaan, jotka ovat punaisella joukossa.


Moniaita osoituksia, kuinka willaa, pumpulia, silkkiä ja liinaa wärjätään eli painetaan.
Th. Weiss’eltä.
OULUSSA, 1854.
Karlssonin Kirjapainossa.
Joh. Bergdahlin kustannuksella.Wiides Osuus.
Wiheriäisistä wäristä.

15 §.

Wiheriäiset wärit saadaan taikka wärjäyksen kertomalla eli keltaisen ja sinisen sekoittamalla. Ne owat kestäwät, ja saatetaan mieliä myöten muutumaan kaikkein waaliammasta tumminpaan wäriin.

16 §.
Waalian Wiheriäistä.

Kaksi [naulaa] wärjättäwää kalua keitetään ensin yhdessä sekoituksessa (beta), jossa on 10 l. alunaa ja 3 tuopp. wettä ja annetaan siinä maata 24 tiimaa.

Tämän perästä keitetään 12 l. bau eli qwersitruuni-parkkia 3 tuopp. wedessä 1 tiiman aika, kaadetaan siihen hämmennettäissä 2½ tahi 3 l. niin nimitettyä indigo nestettä (tinktur), jonka walmistaminen tässä jälestäpäin seuraa, annetaan sitte kiehahtaa moniaita kertoja ja siihen pannan kalu 1 tiiman kiehumaan, jonka perästä se otetaan ylös, wirutetaan ja kuiwataan. Tällä keinoin saadaan yksi hywin helewä waalian wiheriäinen wäri, joka on sangen pitäwä.

17 §.
Kelta wiheriäistä.

Tätä wärjätessä menetellään niinkuin edellä mainitunkin, ainoasti sillä eroituksella, että bau nimisen wärin siaan pannaan ½ [naulaa] keltaista bresiliaa, ja ½ l. indigonestettä (tinkturia) otetaan wähemmän seuraan.

18 §.
Tumman wiheriäistä.

Tumman wiheriäistä saadaan, kun tehdään wäkewämpi liemi wäri-aineitten lisäämisellä, eli wärjätään usiampi kerta, waalian wiheriäisen wärin liemessä.

19 §.
Ruohon wiheriäistä.

Kaksi [naulaa] kalua keitetään 1 tiiman aika liemessä, johon on otettu 20 l. kipsiä (gips), 15 l. bau ja 7 l. indigo-nestettä (tinktur) ja 2 kannua wettä; ylös otettua wirutetaan ja kuiwataan painettawa. Jos lisätään bau ja indigo-nestettä (tinktur), niin tulee wäri tummemmaksi. Se sama saadaan myös wärjäyksen kertomisella.

Eli

Se ensin aluna-liotuksessa muokattu kalu wärjätään keittämällä yhdessä wäri-liemessä, johon on otettu 20 l. keltaita brisiliaa eli 15 l. qwersitruuni-parkkia ja 8 l. indigo-nestettä (tinktur).

Eli

Keitetään se wärjättäwä kalu, joka ennen on waalian siniseksi painettu wäri-liemessä, joka on tehty qwersitruuni-parkista, johon on wähä alunaa pantu seuraan.

Muistutus: Jos panee sen kalun, joka tulee wiheriäiseksi wärjättäwäksi, lämpömään sini wäri-liemeen, mieltä myöden waaliampaan tahi tummempaan, ja sitten wäkewämpään eli mietoompaan keltais wäri-liemeen, niin saa senlaista wiheriää kuin haluaa. Waan enne kun pane sen sini-wärjätyn kalun keltaiseen liemeen, pitää se ensin olla aluna- ja wiinikiwen liotuksessa. Tämä keino on erinomattain käytettäwä liinan ja pumpulin kanssa.

Ei kommentteja :