31.3.17

Omasta maasta. "Musta kaarti"...

Suomen kirjapainolehti 1, 1891

"Musta kaarti" Turussa on pukeutunut virkalakkiin. Lakit ovat Tanskasta tuotetut. Päällinen niissä on mustasta silkkikankaasta ja kokardina hopeainen kirjapainovaakuna. Kaikki eivät ole vielä virkalakkia itsellensä hankkineet, mutta — alku työn kaunistaa, kirjoittaa meille Turusta Ax.
Samanlaista ammattilakkia kuuluvat Porinkin kirjanpainajat käyttävän.

30.3.17

Gustaf Strengell: Koti taideluomana.

Stylus 13, 1925

Ref. Piirustusopettajayhdistyksen kokouksessa 25. II 1925.

Olen saanut tehtäväkseni selostaa arkkitehti Strengellin kirjan: Koti taideluomana. Arkkitehti Strengell on asiantuntija sisustustaiteen alalla. Hänellä on takanaan monen vuoden käytännöllinen kokemus, joka perustuu teoreettiseen asiantuntemukseen ja monilta ulkomaanmatkoilta koottuihin havaintoihin. Sisustustaidetta koskeva kirjallisuus on erittäin köyhä ja sisältää yleensä vähän, joten meillä on täysi syy iloita siitä, että Suomessa on ilmestynyt näitä kysymyksiä käsittelevä teos, ja jos sen aatteet tavalla tai toisella pääsevät laajemmin vaikuttamaan, saattaa se muodostua todelliseksi kulttuuritekijäksi. Maun kehittäminen on meillä tällä alalla vasta aivan alullaan, tosin kyllä ehkä hyvällä, virkeällä alulla. Meidän piirustusopettajien velvollisuus on tässäkin tehdä voitavamme. Me tiedämme, mikä arvo esteettisillä vaikutelmilla on ihmisen sielunelämään, tajuamme taiteellisen ympäristön elvyttävän, kehittävän vaikutuksen, ja kauneuden ymmärtäminen on meille ehtymätön elämänilon lähde. Mutta tuhannesti olemme saaneet tuntea, miten vaikeaa on esteettisten vaikutelmien siirtäminen kehittymättömien oppilaitten tajuntaan ja miten paljon on ponnisteltava ennenkuin saatamme huomata edistystä väriaistin ja taiteellisen maun suhteen! Meille on luonnollisesti suureksi avuksi, jos voimme tutustua asioihin teoreettisesti. Se selvittää käsitystämme, johdumme ehkä tarkemmin punnitsemaan, uudelleen arvioimaan mielipiteitämme, saamme uusia ajatuksia ja ehkäpä uutta innostustakin edelleen ponnisteluksemme.

Niinpä on juuri piirustusopettajan näkökannalta sangen hyödyllistä tutustua Arkkitehti Strengellin kirjaan "Koti taideluomana". Mitään aivan ehdottomasti uutta ei sillä ehkä ole sanottavana henkilöille, jotka ovat saaneet taidekasvatusta, mutta koska se on vakuuttavasti ja hyvin kirjoitettu ja runsain kuvin varustettu, on se varmasti mielenkiintoinen ja valaiseva heillekin. Varsinkin luku väreistä. Ainakaan suomenkielellä ei tietääkseni ole olemassa hyvää kirjaa, joka käsittelisi värejä näin monipuolisesti, taiteellisia päämääriä silmälläpitäen.

Luku väreistä onkin kirjan laajin ja ehkä tärkein. Se käsittää 100 sivua, muitten lukujen sivumäärän ollessa yhteensä 150. Koetan lyhyesti esittää tästä luvusta muutamia piirteitä.

"Ilman väriä ei mitään muotoja. Muodon määräävät viivat ja nämä syntyvät kahden erivärisen pinnan rajoina. Näistä molemmista, — muodosta ja väristä on siis väri ensimäinen, muoto toinen." — Näin perustellen värien käsittelyä lähtökohtanaan aloittaa tekijä kirjansa. Ensin käsitellään perus- ja välivärit. Perusvärit: punainen, keltainen ja sininen ovat kaikista väreistä helpoimmat käsittää. Lapset ja villit, sekä henkilöt joiden väriaisti on kehittymätön tajuavat ne vaikeudetta ja sietävät niitä kyllästettyinä rajattomassa määrässä. Hienostuneempi väriaisti välttää sellaista karkeata värileikkiä. Mutta tarkasti harkittuina korosteina saattaa niiden vaikutus olla voittamaton.

Jokainen väri herättää väriherkässä henkilössä määrättyjä mielikuvia ja tunteita. Niinpä keltainen enin auringonvaloa muistuttavana on vaikutukseltaan kiihoittava ja on siten värisommitelman tai -seoksen osana elämän ja ilon aihe. Punainen muistuttaa verta ja tulta, verta ihmisen elimistöä elävöittävänä voimana, tulta lämmittävänä, mutta myös kiihoittavana elementtinä. Punaisen vaikutus on siis voimakkaasti yllyttävä. Sininen on punaisen täysi vastakohta, kylmä ja laimea väri. Se neutralisoi punaisen ja keltaisen liian räikeän loiston.

Väliväreistä vihreä aikaansaa samalla kertaa elinvoiman ja levon tunteen ja on siksi hermoille mieluisa. Luonnossa on viheriää ja sinistä suhteellisesti paljon enemmän kuin keltaista ja punaista. Viittaus, joka sisustustaiteilijalle voi olla hyödyksi.

Oranssi on valoa ja lämpöä, vireyttä ja toimeliaisuutta, vaikutukseltaan päinvastainen kuin vihreä. Violetti synnyttää juhlallisen ja mystillisen tunnelman. Kuninkaallisena purppurana se on hallitsijavallan ja siten arvokkuuden ja vakavuuden vertauskuva. Violettia ja oranssia ei saa sommitelmissa käyttää suurissa erissä, ei ainakaan neutralisoimattomina.

Väreillä on 4 pääominaisuutta.

Ensimmäinen niistä on sävy. Värisävyllä tarkoitetaan jokaista väriä, jolla on määrätty luonne, selvä yksilöllisyys. Värisävyjä ovat myös musta ja valkea, vaikka nämä fysikaalisessa merkityksessä eivät ole värejä.

Toinen värin ominaisuus on arvo eli valööri. Nimitystä käytetään vaaleus- tai tummuusasteesta erillisenä ominaisuutena, siis ottamatta huomioon värin sävyä, osoittamaan sen paikkaa tasaisesti kulkevassa väriasteikossa valosta pimeyteen.

Kolmas ominaisuus on kyllästys. Se osoittaa värin yksilöllistä vahvuutta ja elinvoimaa. Jokapäiväisessä kielenkäytössä eroitetaan loistavat eli räikeät ja hillityt eli himmeät värit. Eri kyllästysaste aiheuttaa eroavaisuuden.

Neljäs ominaisuus on valovahvuus. Värispektrissä on keltainen valovahvin, purppura valoheikoin. Valovahvuus ja väriarvo ovat kaksi eriluontoista ominaisuutta jotka ovat tarkasti eroitettavat toisistaan.

Värien järjestys valovahvimmasta heikoimpaan on seuraava: keltainen, oranssi, vihreä, punainen, sininen ja violetti.

Värien ominaisuuksien yhteydessä selostetaan laajasti, mikä merkitys niillä on taiteellisina tekijöinä sommittelun kauniiseen ja harmooniseen kokonaisvaikutelmaan.

Kodille taideluomana asetetaan "voimakkaasti korostaen sopusointuvaatimus, minkä ominaisuuden tuloksena on levollisuus ja sitten yhtä peruuttamaton vaihteluvaatimus, jonka kautta taideteos saa tarpeellista vilkkautta ja elinvoimaa." Siinä on kirjan ydinajatus.

Kaikkein tärkeimpiä taidekeinoja on väri, joka on välttämätön kauniin kodin aikaansaamiseksi. Värit antavat iloa ja viihtymystä, niillä luodaan kodin tunnelma. Missä määrin niitä on käytettävä, riippuu luonnollisesti jokaisen yksilön värien kaipuusta ja on se temperamenttiasia. Neuvotaan, ettei pidä peljätä kotia sisustaessa "värien soittavan liian suurta orkesteria". Mutta tässä "symfoniassa" ovat värit soinnutettavat hyvin ja oikein. Tätä varten selostetaan eri menetelmiä.

Ensimmäinen ja helpoin on sukulaisuustyyppinen eli yhtäläisyyteen perustuva harmonia, sommitelma sävy sävyssä. Mutta ilman korosteita käy tämä menetelmä yksitoikkoiseksi. Jo yhtäläisyystyyppiset korosteet ovat edullisia, mutta vasta vastakohtaistyyppiset antavat sommitelmalle todellista eloa ja pirteyttä.

Toinen on vastakohtaan perustuva eli komplementääriharmonia, joka on edellistä kiintoisampi, mutta kolmas menetelmä on kaikkein kiintoisin ja myös vaikein. Se on n. s. kolmittainen menetelmä, joka valitsee lähtökohdakseen kolme spektrin väriä niin, että ne vastaavat värikehään asetetun tasasivuisen kolmion kärkiä. Näitä menetelmiä, eritoten kolmittaismenetelmää käytettäessä, ovat värit ymmärtämyksellä neutralisoitavat, niiden kyllästysaste ja pintasuuruuksien keskinäiset suhteet tarkoin arvioitavat, väripinnat oikein sijoitettavat. Kysymys korosteista ja asteettaisista nousuista esiintyy tällöin kaikkein mutkikkaimmassa muodossaan. Kolmittaismenetelmä vaatii tunnetta ja havaintoa vieläkin enemmän kuin loogillista laskelmaa.

Huoneen kolme rakenteellista pääosaa: lattia, seinät ja katto ovat käsiteltävät koristeellisen sisustussuunnitelman neutraalisena taustana. Taustaperiaatetta on voimakkaasti alleviivattu sekä tekstissä että kuvaselityksissä, tekijän sanojen mukaan jonkinlaisella Cato-maisella itsepäisyydellä, "Ceterum censeo", syystä että tämä on seikka, missä tarmokas selvityssota on erittäin tarpeellinen ja sopiva johtamaan positiivisiin tuloksiin. Tässä yhteydessä sopinee mainita, että nykyään paljon käytetyt kirjavat seinäpaperit saavat ankaran tuomionsa. "Luonto on luontoa ja taide on taidetta". Naturalistiset aiheet eivät ole miltään kannalta suositeltavia ei edes huonekalukankaissa tai seinäpapereissa. Käytettäköön sensijaan tyyliteltyjä ja abstraktisia koristeaiheita.

Paitsi, että äsken mainitsemani tausta on väriltään pysytettävä neutraalisena, on sen eri osien soinnuttava yhteen. Valöörien suhteen määrätään, että lattian on oltava tummin, katon vaalein. Tamminen parkettilattia on paha kompastuskivi, ja ellei sitä mattojen avulla tai muuten sopivasti saada sointumaan, on se petsattava tummaksi. Mitä oviin, ikkunoihin ja erilaatuisiin listakkeisiin tulee, pidetään suotavana, että ne ovat lähellä seinien väriarvoa ja sitäpaitsi sävyltään sointuvat yhteen.

Taustassa on mieluimmin käytettävä lämpimiä värejä. Heijastuvat valonsäteet saadaan siten lämpimänsävyisiksi, joka valosävy on miellyttävämpi kuin kylmä. Kylmiä värejä voidaan sitten käyttää huonekaluissa ja yleensä puhtaasti koristeellisissa osissa. Rakenteellisissa osissa sentapainen vastakohta vaikuttaisi liian voimakkaasti ja rikkoisi taustaperiaatteen mukaisen harmoonisen kokonaisvaikutelman.

Uutimilla on ratkaiseva merkitys huoneen sävyyn ja tunnelmaan, niinpä saadaan esim. pohjoiseen antava pimeähkö huone vaikuttamaan miltei aurinkoiselta keltaisten uutimien avulla. Violetit taasen antavat kylmähkön, arvokkaan juhlallisen sävyn. Puhtaasti valkoisten uudinten käyttöä suvaitaan ainoastaan harvoissa poikkeustapauksissa, vanhanaikaiset pitsiuutimet julistetaan kokonaan pannaan. Uutimet ja oviverhot ovat ripustettavat niin, että ne korostavat ovi- ja ikkuna-aukon rakenteellista luonnetta. Sommitelman koristeellisina osina saavat ne muodostaa voimakkaamman väriarvo vastakohdan seinien kanssa kuin listakkeet.

Huonekalujen valinnassa on noudatettava, paitsi kauneuden, myös käytännöllisyyden ja tarkoituksenmukaisuuden vaatimuksia. Ei suvaita ainoatakaan esinettä, jolla ei olisi määrättyä tarkoitusta sommitelmassa. Mieluummin liian vähän kuin liian paljon esineitä! Huonekalujen on rakenteellisesti oltava sopusoinnussa keskenään ja myös huoneen kanssa, jota on käsiteltävä rakenteellisena lähtökohtayksikkönä. Silti ei kaikkien huonekalujen tarvitse olla samaa tyyliä. Yhtäläisyysperiaatetta on noudatettava vain niin paljon, että saadaan huoneelle oma määrätty leimansa. Hyvin valittu toisen tyylinen esine on pirteä poikkeama. On vaan pidettävä huoli siitä, ettei magneetin tavoin vaikuttavaa korostetta sijoiteta vähäarvoiseen yksityiskohtaan.

Sisustusvälineiden järjestelyssä sallitaan hyvinkin suurta vapautta ankaran rakenteellisuuden periaatteen puitteissa. Seinien määräämiä johtoviivoja on asettelussa seurattava ja pieniä poikkeamia suvaitaan ainoastaan tarkasti harkiten katkaisemaan liian yksitoikkoiseksi käyvää harmoniaa. Anteeksiantamaton virhe on asettaa isokokoinen huonekalu, esim. kaappi tai lipasto, vinoon johonkin nurkkaan. Sama sääntö koskee sohvaa, jonka ei tarvitse olla seinään sidottu, niinkuin enimmäkseen olemme tottuneet näkemään, vaan joka voidaan niin sanoakseni vetää kohtisuoraan ulos seinästä tai sijoittaa aivan vapaasti mille kohtaa lattiaa tahansa, kun vaan ei rikota seinien määräämää rakenteellisuusperiaatetta. Monet kirjan amerikkalaiset ja englantilaiset kuvat valaisevat hauskasti tätä asiaa. Niissä näkee sohvan hyvin usein sijoitettuna kamiinin eteen.

Hyvät suhteet niin esineiden valinnassa kuin järjestelyssä ovat välttämättömät. Niinpä ei aina muisteta, että mittakaavaltaan suuressa määrin eroavat esineet eivät sovellu saman sommitelman osiksi. Varsinkin kutomatuotteitten alalla näkee paljon huonoja yhdistelmiä, esim. suurikuvioisella kankaalla verhottu lepotuoli persialaisella matolla, jonka kuvioiden yksityiskohdat ovat hienot.

Sisustusesineitä ei saa tasaisesti ja yhdenmuotoisesti asettaa seinäpinnoille ja lattialle. Ne ovat järjestettävät ryhmiin, ja kullakin ryhmällä on oleva havainnonkeskittäjänsä, kiteytymispisteensä. Kuvat tarjoavat monta valaisevaa esimerkkiä. "Puoleksi itsetiedottomasti tunnettuun levollisuusvaikutukseen sisältyy huoneluoman paras onnistumisen todistus." Niinpä on tasapainoperiaate yksi tärkeimmistä, ja se on saatava aikaan sekä väri- että muoto- ja viivasommittelussa. Kysymys koskee niinhyvin esineitä kuin huoneen värillisiä pintoja, maalauksia y. m. Paino on tässä luonnollisesti optillista laatua. Tasapaino vallitsee huoneessa, jos kunkin seinän sommitelma erikseen ja myös parittain vastakkain on tasapainossa. Symmetria on helpoimmin käsitelty keino, mutta ankara symmetria antaa huoneelle juhlallisen ja jäykän leiman ja ellei juuri senlaista sävyä erikoisesti tavoitella, käytetään mieluummin kätkettyä tasapainomuotoa, vastapainoa. — Kultaisen jaon suhde on kaunis ja mielenkiintoinen. Sitä voidaan edullisesti käyttää suhteita arvioidessa, esim. määrätessä mille korkeudelle taulut ovat ripustettavat. Taiteellinen vaisto saa kuitenkin tässä, kuten monessa muussakin kysymyksessä, olla lopullisesti määräävänä.

Liikunta on taidekeinona tasapainon komplementti. Sitä käytetään neutralisoimaan tasapainon luomaa rauhallista vaikutusta, saamaan aikaan vilkkautta, iloa ja joustavuutta. Missä määrin rakenteellisuudesta poikkeavia liikuntaviivoja käytetään, riippuu tunnelmasta joka tahdotaan huoneessa vallitsevaksi. Yleisenä sääntönä kuitenkin on pidettävä, ettei huoneluomassa saa viivoilla, väripinnoilla tahi erilaisilla sommitteluilla luoda liian paljon uusia liikuntasuuntia. Niinpä on "jokainen taiteellinen sommitelma tehtävä selvässä ja määrätyssä tarkoituksessa täysin tajuten, että siten saadaan katselijalle määrätty haluttu vaikutelma."

Vielä hiukan pintakudelmista. Pintakudelmalla tarkoitetaan sitä vaikutelmaa jonka saamme esineestä tuntoaistin välityksellä. Sen ominaisuuksia ovat siis esim. hienous tai karkeus, pehmeys tai jäykkyys, muovailtavaisuus tai lujuus j. n. e. Useimmissa tapauksissa on alkeellisen selvää minkälaatuisia pintoja ei voida rinnastaa, vähemmän selvissä tapauksissa määrää vaisto. Kalleusaste ei ole mikään varma tienviitta, ja jos ollenkaan voi puhua säännöstä, on sääntönä että poikkeuksia on paljon. Esitys pintakudelman merkityksestä huonesommitelmassa on omintakeinen ja hauska. Siinä kuvataan miten erilaatuiset pintakudelmat vastaavat orkesterin soittimia ja ovat elävöittäviä tekijöitä taiteellisen kotisommitelman symfoniassa.

Kodin eri huoneet sommitelmassa ovat suunniteltavat kuten symfonian osat. Niissä tulee olla yhteenkuuluvaisuutta, kuitenkin yksitoikkoisuutta välttäen, jokaisen huoneen säilyttäessä oman luonteensa.

Kirjassa esitettyjä ajatuksia ei ole aina helppo sovelluttaa nykyaikaisissa vuokrakasarmeissa. Tekijä on enemmän ajatellut varakkaita ja suuria koteja. Mutta siitä saa jokainen sentään hyviä viittauksia, joita kukin temperamenttinsa ja varojensa mukaan voi käyttää hyväkseen. Huoneensisustustaiteenkin alalla pitää paikkansa, että "taidetta ei luoda säännöillä ja määritelmillä vaan perustuu se intuitiiviseen tunteeseen, jota ilman taideteos jää kuolleeksi". Yksilöllinen henkevyys, yksilöllinen leima on oleva pyrkimyksen päämäärä, ja taiteellinen vaisto on paras ohjaaja.

Olen koettanut muutamin piirtein kuvata kirjan suuntaviivoja ja poimia niitä ajatuksia, jotka mielestäni näyttävät tärkeiltä. Kuten jo alussa huomautin, kannattaa jokaisen piirustusopettajan tutustua tähän teokseen. Se on suurella asiantuntemuksella, hyvin ja hauskasti kirjoitettu.

Mitä kirjan suomennokseen tulee, olisi siinä mielestäni paljon toivomisen varaa. Suuria vaikeuksia tuottaa tietenkin tämänlaatuisen tekstin kääntäminen. Mutta tässä noudatetaan ruotsalaisen tekstin sanajärjestystä usein melkein orjallisesti, joten ajatus jää hämäräksi. On kuin lukisi ruotsia suomeksi! Sanojen valinta on monesti epäonnistunut. Korrehtuurivirheitä on muutamia aika pahoja. Olisi odottanut suomentajalta huolellisempaa työtä, ja näin arvokkaan kirjan olisi suonut käännöksenä olevan kielellisesti korkeammalla tasolla.

Anna-Liisa Saalas

29.3.17

Antosyaniini indikaattorina asidimetriassa.

Semina 6-7, 1924

Kuten tunnettua on ahtosyaniini hyvin levinnyt väriaine kasvikunnassa. Willstätter'in mukaan ovat antocyanit glykosiideja, jotka happojen kanssa muodostavat hyvin kristalliseeravia suoloja, jotka ovat oxoniumsuoloja. Suolahappo hajoittaa nämä suolat hiilihydraateiksi ja n. s. antosyanidiineiksi, joilla juuri ovat varsinaiset väriaineominaisuudet. Antosyanimuodostuksesta riippuvat m. m. lehtien punaiseksi tuleminen syksyllä ja kukkien loistavat värivivahdukset kesällä. Happamassa solunesteessä on väri punainen ja alkalisessa sininen, mutta voi se olla myöskin tummanpunainen, violetti (neutraalisessa solunesteessä), tummansininen, vieläpä mustansininenkin, saaden alkalien vaikutuksesta usein myöskin vihreän vivahduksen. Erittäin voimakkaanvärisillä kukilla ovat antosyanit usein eronneet joko kristalleina tai myöskin amorfisina.

Huolimatta siitä, että antosyania ei yleisesti käytetä indikaattorina, ei se kuitenkaan ole mikään uusi, vaan jo aikaisemmin ravintokemiassa käytetty indikaattori. Weigert jakaa antosyaniinit kahteen ryhmään, nimittäin viininpunaiseen ja punajuurikanpunaiseen. Edellinen antaa emäksisellä plumboasetaatilla saostettuna vihreän sakan. Happamessa liuoksessa on väriaine punanen, neutraalipisteessä osoittaen lakmuksentapaisen muutoksen ja vihdoin alkalisessa liuoksessa tullen vihreäksi. Tähän ryhmään kuuluvat ruskohiilen, villiviinin syyslehtien, kirsikan, mustikan, vatun y. m. punavärit. Jälkimäisen ryhmän värejä tavataan pääasiassa Amaranthaceae ja Chenopodiaceae heimojen kasveilla. Tämä väri antaa emäksisellä plumhoacetaatilla punaisenruskean sakan. Pieni määrä lipeää ei muuta sen väriä, ylimäärä sensijaan muuttaa värin keltaiseksi.

Itse indikaattori on paljon yksinkertaisempi valmistaa kuin lakmus. Joko rediisin tai punajuuren tai villiporkkanan kukkasarjojen sisimpien kukkien väri ekstraheerataan 96% alkoholilla, minkä jälkeen liuenneet orgaaniset hapot nutraliseerataan lipeällä. Väriaine on yhtä herkkä kuin lakmus, mutta antaa paljon tarkemmat värirajat kuin tämä, ollen hyvin tarkka indikaattori vieläpä heikoille orgaanisille hapoillekin.

* Y. L. Tohtori V. Matula Ch. Z. N:o 57. 24.Talvella, jolloin on vaikea saada tarvittavaa kasvimateriaalia, voimme kernaasti käyttää ruskohiilestä saatua uutosta.* Vesiuutos haihdutetaan varovaisesti vesihauteella pieneen määrään, digereerataan väkevällä alkohoolilla. jolloin haitalliset uuteaineet saostuvat limamaisessa muodossa, n/10 KOH-liuoksella neutralisoituna on alkoholiliuoksessa oleva indikaattori valmis käytettäväksi. Liuos on ruskean punanen ja hvyin herkkä hapoille ja emäksille. Happamassa liuoksessa on se kirkkaanpunanen muuttuen varovaisesti neutraliseeraamalla helposti havaittavin vivahduksin keltasenvihreäksi ja vihdoin lipeäylimäärän pitemmän aikaa vaikuttaessa keltaseksi. Titrattaessa happoa lipeällä ovat värivivahdukset järjestyksessä peräkkäin: kirkkaanpunanen, malvanpunanen, sinisenpunertava, harmaansininen (neutraalipiste), sininen, sinisenvihreä, smaragdinvihreä ja keltasenvihreä palaten happoa lisättäessä takaisin päinvastaisessa järjestyksessä. Jos indikaattoria on käytetty hyvin hiukan, on liuos neutraalipisteessä täydellisesti väritön. Huomattava on, että indikaattori on hyvin herkkä myöskin hiilihapolle, minkä vuoksi on ennen titreerauksen lopettamista hieman kiehautettava.

Titratessa lakmuksella on todellista neutraalipistettä tottuneenkin silmän sangen vaikea havaita. Antocyanini sitävastoin antaa kaikki vivahdukset vihreästä sinisenvihreään ja puhtaansinisestä harmaansiniseen, joka yhdellä ainoalla tipallakin n/10 Hcl muuttuu sinisenpunertavaksi. Väriero on niin jyrkkä, että jokaisen vasta-alkajankin on se helppo havaita. Tarkan värirajansa vuoksi on antocyanini varsinkin amoniakin titraamiseen paljon sopivampi kuin lakmus, mutta sopii se myöskin tavallisille hapoille ja emäksille, ollen suositeltava varsinkin laboratorioille, joissa työskentelijät helpoimmin voivat juuri tämän indikaattorin avulla itseänsä harjoittaa.

28.3.17

Suomenlinnaa korjataan kuningaskäyntiä varten.

Satakunnan kansa 174, 4.8.1925

Vierailumatkalla maassamme käy Ruotsin kuningas myöskin Suomenlinnassa, jossa varaillaan suoritetaan korjaus-, ja somistelutöitä. Niinpä on venäläisajalta periytyviä vajoja ja varastohuoneita revitty n. 30 kappaletta. Kaikkialla korjataan, maalataan ja siivotaan. Vanha linnoitus tahdotaan saada mahdollisimman paljon samanlaiseen asuun kuin se oli Ruotsin vallan aikana. Niinpä maalataan rakennukset silloin käytetyillä väreillä valkoisiksi ja vaaleankeltaisiksi. Venäläiset värit sininen, aniliinipunainen ja ryssänkeltainen poistetaan. Yleensä pyritään poistamaan kaikki venäläisajan muistot ja antamaan linnoitukselle vanha sävynsä.

26.3.17

Postiljoonien pukukysymys.

Postimies 13-14, 1917

Tänä vuonna pidetty yhdistyksemme vuosikokous päätti, että postiljoonien uusi virkapuku ehdotetaan harmaaksi, ja jos oikein tiedän — napit hopeanvärisiksi. Mielestäni tämä päätös ei ollut aivan onnistunut. On luonnollisesti totta se väite, että harmaa on käytännöllinen ja ettei siinä värissä näy pöly niin pian kuin esim. sinisessä.

Kun on tietysti kysymyksessä nyt juuri suunnitella postiljooneille sellainen — sanokaamme — juhlapuku joka pitemmän aikaa saisi palvella kantajaansa, ei mielestäni harmaa väri silloin ole sopiva. Kannatan yksityisenä näin ollen — ainakin mitä takkiin ja housuihin tulee — ehdottomasti sinistä väriä. Palttoon väriksi talvisaikana ehdottaisin mustaa. Mitä juuri meidän kaupunkiimme — Turkuun — tulee, on täällä jo ennestään harmaa väri hyvin suuressa määrässä käytännössä. Jos nyt vielä postiljoonit pukeutuvat harmaaseen ei yleisö silloin enään hevillä tunne meikäläisiä palosotilaista, vanginvartijoista, enempää, kuin raitiotievaunun kuljettajista, joilla viimeksimainituilla on lisäksi vielä laukkukin selässä, joskin hieman pienempi kuin meillä, ja lisäksi vielä napit valkoiset. Ehkäpä asiat muualla saattavat olla samoin. Siksipä ei ainakaan allekirjoittanutta vähääkään enään mielyttäisi, jos tuota harmaata yhä vaan lisättäisiin. Nykyjään huomautetaan, että joukkomme on kovasti kirjavaa. Harmaa väri sitä tuskin auttaisi, sillä sitäkin väriä on monen näköistä, jos nyt alussa saataisiinkin joukkotilauksella samanlaista kaikille, mutta saattaa ajatella, että myöhemmin yksi ja toinen hankkisi jotakin harmaantapaista kangasta mitä sattuu saatavissa olemaan ja kirjavuus on ehkä räikeämpi kuin koskaan ennen.

Sen sijaan jos otettaisi käytäntöön joko sininen tai musta väri, ei tämä epäkohta pääsisi puvustoamme pilamaan. Mitä tulee siisteyteen, myöntänee jokainen, että tässäkin suhteessa viimeksimainitut värit täytyy asettaa ensi sijaan. Tähän huomautettanee, että mustat ja siniset kankaat ovat mahdottoman kalliita. Sitä ne nyt tällä hetkellä ovatkin. Mutta voimmehan me luottaa varmasti siihen, että nekin normaaliolojen palattua halpenevat, eikä pukukysymystä suinkaan pitäisi ratkaista tätä näkökantaa silmällä pitäen. Sitäpaitsi, jos nykyiset olosuhteet vielä kauan tulisivat jatkumaan, olisi mielestäni käytännöllisintä, että K.toimik. tekisi hallitukselle esityksen, ettei niin kauan, kuin kankaat ovat nykyisissä korkeissa hinnoissa, postiljooneilta vaadittaisi ehdottomasti uusia pukuja ja varsinkin jos asia yleensä ei ehdi päätökseen ennen 1 päivää joulukuuta, ettei uusia vanhanmallisia pukuja enään tarvitsisi kenenkään teettää, koskapa ei nykyiset vaaterahat riitä korvaamaan edes kolmatta osaa siitä mitä ne nyt tulevat maksamaan. Tällaiseen esitykseen luulisin myös postihallituksen suostuvan. Kun pukukysymys nyt kuitenkin lienee jo pysyväisesti vuosikokouksessa päätetty ja siellä hyväksytty tuo harmaa väri, ei muutosta enään kaiketi ole ajateltavissa, mutta yksityisenä mielipiteenäni tahtoisin sanoa, että olisin toivonut uuden Suomen postiljoonin virkapuvun olevan joko mustasta tai sinisestä kankaasta, takki lyhyt ja suora kahdella nappirivillä varustettuna. Palttoo samaa kuosia, mutta ehdottomasti mustasta kankaasta, napit kullanväriset, varustettuna Suomen vaakunalla ja tavallisilla postitorvilla. Lakki voisi olla sinisestä kankaasta n. s. vega-mallia, talvella suorareunainen, tasapäällinen alaskääntyvä karvalakki. Lakkimerkkiin sopisi kaiketi sovittaa samat värit ja merkit kuin mitä oli puhe napeista, johon voitaisiin lisätä seppeleen muotoiset kuusen oksat ympäröimään Suomen vaakunaa, sekä niiden alle tai tyvien päälle n. s. postitorvet. Muuten lienee tämä kysymys tavallaan myöskin kansalliskysymys. Eiköhän olisi syytä kysyä taiteilijoiltamme, minkälainen postiljoonin virkapuvun heidän mielestään pitäisi olla. Ehkäpä esim. suuri mestarimme Gallén-Kallela voisi antaa tässä asiassa hyviäkin opastuksia. Luulen että tämänkin palveluksen hän tekisi aivan mielellään. En nyt tarkoita, että mitään kilpailua toimeenpantaisiin, mutta ehdottaisin, että pyydettäisiin taiteilijoittemme lausuntoa yksityisesti, minkälaisen vapaan Suomen postiljoonin virkapuvun heidän mielestään tulisi olla, kuvastaakseen maamme kansallisuutta ja historiaa, ennenkuin pukukysymyksemme lopullisesti ratkaistaan.

K. Vanamo.

25.3.17

Cultures du pastel, de la gaude, et de la garance. Approbation. Privilege du roi.

Cultures du pastel, de la gaude, et de la garance,
A l'usage des Cultivateurs & des Manufactures.
Par M. Le Pileur D'Apligny.
A Amsterdam, Et se trouve à Paris,
Chez Moutard, Libraire de la Reine, Quai des Augustins.
M. DCC. LXXVI.
1776.
De M. Adanson, de l'Académie Royale des Sciences, de la Société Royale de Londres, & c.

J'ai lu, par ordre de Monseigneur le Garde des Sceaux, un Manuscrit intitulé: l'Art de la Teinture des Fils & Étoffes de Coton, & c. par M. le Pileur d'Apligny; cet Ouvrage m'a paru rempli de vues neuves, & de recherches propres à mener aux découvertes qui restent à faire dans un Art aussi utile que celui de la Teinture, & mériter l'attention de ceux qui voudroient concourir à sa perfection. Fait à Paris, ce 23 Mai 1775.

ADANSON.Privilege du roi.

Louis, par la Grace de Dieu, Roi de France & de Navarre: A nos amés & féaux Conseillers, les Gens tenans nos Cours de Parlement, Maîtres des Requêtes ordinaires de notre Hôtel, Grand-Conseil, Prévôt de Paris, Baillifs, Sénéchaux, leurs Lieutenans Civils, & autres nos Justiciers qu'il appartiendra, SALUT. Notre amé le sieur d'Apligny Nous a fait exposer qu'il desireroit faire imprimer & donner au Public, l'Art de la Teinture des Fils & Etoffes de Coton, & c. s'il Nous plaisoit lui accorder nos Lettres de Permission pour ce nécessaires. A ces causes, voulant favo rablement traiter l'Exposant, Nous lui avons permis & permettons par ces Présentes, de faire imprimer ledit Ouvrage autant de fois que bon lui semblera, & de le faire vendre & débiter par tout notre Royaume, pendant le tems de trois années consécutives, à compter du jour de la date des Présentes. Faisons défenses à tous Imprimeurs, Libraires, & autres personnes, de quelque qualité & condition qu'elles soient, d'en introduire d'im pression étrangere dans aucun lieu de notre obéissance; à la charge que ces Présentes seront enregistrées tout au long sur le Registre de la Communauté des Imprimeurs & Libraires de Paris, dans trois mois de la date d'icelles; que l'impression dudit Ouvrage sera faite dans notre Royaume, & non ailleurs, en bon papier & beaux caracteres; que l'Impétrant se conformera en tout aux Réglemens de la Librairie, & notamment à çelui du 10 Avril 1725, à peine de déchéance de la présente Permission; qu'avant de l'exposer en vente, le Manuscrit qui aura servi de copie à l'impression dudit Ouvrage, sera remis dans le même état où l'Approbation y aura été donnée, ès mains de notre très-cher & féal Chevalier, Garde des Sceaux de France, le Sieur Hue de Miromenil; qu'il en sera ensuite remis deux exemplaires dans notre Bibliothéque publique, un dans celle de notre Château du Louvre, un dans celle de notre très cher & féal Chevalier, Chancelier de France, le sieur de Maupeou, & un dans celle dudit sieur Hue de Miromenil; le tout à peine de nullité des Présentes. Du contenu desquelles vous mandons & enjoignons de faire jouir ledit Exposant & ses ayans causes, pleinement & paisiblement, sans souffrir qu'il leur soit fait aucun trouble ou empêchement. Voulons qu'à la copie des Présentes, qui sera imprimée tout au long, au commencement ou à la fin dudit Ouvrage, foi soit ajoutée comme à l'original. Commandons au premier notre Huissier ou Sergent sur ce requis, de faire pour l'exécution d'icelles, tous actes requis & nécessaires, sans demander autre permission; & nonobstant clameur de haro, charte normande, & lettres à ce contraires: Car tel est notre plaifir. Donné à Paris, le dix-neuvieme jour du mois de Juillet, l'an mil sept cent soixante-quinze, & de notre Régne le deuxieme. Par le Roi en son Conseil.
Signé Le Begue.

Registré sur le Registre XIX de la Chambre Royale & Syndicale des Libraires & Imprimeurs de Paris, N° 278, fol. 458, conformément au Réglement de 1723, qui fait défenses, Article IV, à toutes personnes de quelque qualité & condition qu'elles soient, autres que les Imprimeurs-Libraires, de vendre, débiter, faire afficher aucuns Livres pour les vendre en leurs noms, soit qu'ils s'en disent les Auteurs ou autrement, & à la charge de fournir à la susdite Chambre httit exemplaires prescrits par l'Article 108 du même Réglement. A Paris, ce 21 Juillet 1775.

A PARIS, de l'Imprimerie de Ph. D. PIERRES, Imprimeur ordinaire du Grand - Conseil du Roi, & du Collége Royal de France.1776.

24.3.17

Cultures du pastel, de la gaude, et de la garance. Culture de la Garance.

Cultures du pastel, de la gaude, et de la garance,
A l'usage des Cultivateurs & des Manufactures.
Par M. Le Pileur D'Apligny.
A Amsterdam, Et se trouve à Paris,
Chez Moutard, Libraire de la Reine, Quai des Augustins.
M. DCC. LXXVI.
1776.
On a vu paroître, depuis environ vingt ans, plusieurs Traités sur la culture de la Garance. M. du Hamel, de l'Académie des, Sciences, a donné à ce sujet, dans ses Élemens d'Agriculture, une Dissertation très-instructive, qui a été imprimée séparément. Le Journal de Berne, de 1765, contient un Mémoire de M. Tschifelli, qui expose la méthode qu'il a suivie avec succès, pour cultiver cette plante dans ses terres. Il est traité assez amplement de sa qualité, de sa culture, & de ses préparations dans le Dictionnaire de l'Encyclopédie. Nous avons aussi un petit Traité, de M. Lesbros, sur la même matiere, assez conforme à la Dissertation de M. du Hamel avec quelques additions. Nous avons en outre les plus grandes obligations en particulier aux recherches & aux découvertes de M. d'Ambournay, contenues dans les Mé moires qu'il a donnés sur cette culture à la Société d'Agriculture de Rouen.

Quoique ces différentes instructions m'aient servi de guide pour celles que je publie aujourd'hui, je ne pense pas qu'on puisse me blâmer, si j'écris encore sur la même matiese, & si, en mettant leurs différentes méthodes en opposition, j'adopte ou je rejette à mon gré les regles de culture que les uns & les autres ont proposées. La diversité & même la contrariété de leurs méthodes suffisent pour faire comprendre que les unes peuvent être préférables aux autres. Je les rapporte presque toutes, & je ne prends la iberté de dire mon sentiment qu'en apportant des raisons de préférence, & sans prétendre y astreindre le Lecteur, ni l'empêcher d'essayer ou de suivre la méthode qui lui plaira le plus.

Entre toutes les especes de Garances dont on pourroit employer les racines pour la Teinture, les deux especes qu'on cultive ordinairement sont, celle qui croît naturellement dans tous les Pays de l'Europe, & qu'on cultive en particulier dans la Flandre & dans la Zélande, connue des Botanistes sous le nom de Rubia tinctorum sativa. La seconde espece se cultive dans tout le Levant, & paroît être la même que celle qui est nommée Rubia sylvestris Mons-pessulana major. On pourroit soupçonner que celle-ci n'est qu'une variété de la précédente; elle n'en différe en effet, que par un port plus foible, parce qu'elle est plus délicate, & que ses feuilles sont plus lisses: mais ces différences peuvent venir uniquement du sol, du climat & de la culture. Je vais commencer par la description de la Garance commune & indigene.

Cette plante pousse des tiges longues sarmenteuses, quarrées, noueuses, rudes au toucher, qui se soutiennent fort droites. Ces tiges poussent à l'endroit de leurs noeuds, cinq à six feuilles d'un verd obscur, étroites & longuettes, qui l'environnent en forme d'étoile, hérissées de poils, & garnies à l'entour de petites dents qui s'attachent fortement aux habits. Les fleurs naissent au sommet des branches, & ont la forme de petits godets partagés en cinq ou six parties, disposées en forme d'étoile, d'un jaune verdâtre. Il succéde à cette fleur un fruit composé de deux baies, assez semblables à deux grains de géniévre, attachées en semble & remplies de suc: elles sont d'a bord vertes, puis rouges, & enfin noires quand elles sont mûres. Chacune de ces baies renferme une semence presque ron de, enveloppée d'une pellicule. Les racines sont nombreuses, longues, ram pantes, divisées en plusieurs branches, un peu plus grosses, pour l'ordinaire, que le tuyau d'une plume à écrire: elles ont rouges, ligneuses, & d'un goût as tringent.


De la qualité du Sol qui convient à la Garance.

On voit tous les jours des plantes d'un même genre & d'une même espece, produire des fruits d'une qualité & d'une saveur différente, suivant la diversité des terreins où on les cultive: il en est de A A même de la Garance, dont la même espece ne produit pas des racines de même qualité dans tous les terreins & dans tous les pays. Il est donc nécessaire de faire choix d'un terrein dont la nature soit propre à sa culture.

La terre, en général, est un composé d'une infinité de grains de sable, dont l'espece varie: les uns sont d'une espece séche & stérile, tel que celui de la mer & des rivieres; les autres sont quelquefois stériles, ou plus ou moins fertiles, ce qui forme les terres bonnes, médiocres ou mauvaises. Leur qualité de dou ces & de meubles, leur viscosité & leur onctuosité constituent la différence des terres fortes, crétaceuses, &c.

Les sables fertiles contiennent des sels qui se dissolvent dans l'eau dont la ter1e est imbibée, & servent ainsi à la production des plantes. Mais tous les terreins ne sont pas propres aux mêmes produc tions, & l'on voit tous les jours que les uns ont beaucoup d'aptitude à la production d'une plante, tandis que d'autres s'y refusent.

Quoique la facilité avec laquelle la Garance croît dans différens endroits por te à croire que sa culture seroit pratiquable dans toutes sortes de terreins, cependant lorsqu'on fait attention que la Garance sauvage se plaît davantage & prospére plus sur les bords de la riviere, & dans les fossés qui bordent les pieces de terre, il paroît qu'on doit préférer les terres délayées, & qui ont une profondeur suffisante sur un fond de glaise, afin ue la racine, qui est la partie précieuse de la plante, puisse plus aisément s'éten dre & s'engraisser. On doit, pour cette raison, choisir une terre substantielle, à la vérité; mais légere, non compacte & détrempée. La plus convenable seroit une terre médiocrement marécageuse, telle que celle qui convient au chanvre: une terre de cette nature n'est ni trop compacte ni trop grasse. On doit éviter surtout les terres pierreuses, parce qu'elles nuisent à l'extension des racines: si cependant ces terres avoient une profondeur suffisante au-dessus des pierres, elles conviendroient assez, parce que les pierres du fond empêcheroient les racines de pivoter.


De la situation du Terrein.

Il faut choisir une position basse & humide, parce que les terreins secs & arides ne conviennent pas à la Garance; mais quoiqu'un terrein humide soit à préférer, une trop grande humidité seroit néanmoins préjudiciable à cette plante. C'est pourquoi il est bon d'avertir qu'il faut éviter de choisir un terrein qui, par sa situation, seroit exposé aux inondations d'une riviere. Si l'on ne pouvoit faire autrement, pour prévenir le tort que pourroit faire un pareil accident, ou même dans d'autres cas, le trop long séjour des eaux pluviales, il sera à propos de former des canaux d'espace en espace dans la garanciere, & d'en creuser, tout autour, qui serviront encore à la préserver du ravage des bestiaux. On pourra de plus, afin que les eaux ne séjournent pas trop long-tems sur les racines, pratiquer la méthode de tenir les plates-bandes un peu plus basses que les planches dans lesquelles on plante la Garance: cette méthode est très favorable aux jeunes plantes, au moyen de ce que, pendant le cours de la cultute, les plates-bandes s'abaissent en raison de l'élévation que le terrein acquiert par la pousse de la plante.


De la préparation du Terrein.

Quant à la préparation de la terre, il faut distinguer entre celle qui a déjà été cultivée, & celle qu'on veut défricher: celle-ci exige, l'année précédente, quelques labours, qui doivent être donnés le plus profondément que faire se peut, afin de rendre la terre meuble. Il est à propos, pour cet effet, de la retourner avant l'hiver, pour casser les mottes & afin que la gelée puisse l'atténuer: après l'hiver, on lui donne un autre labour pour la disposer à la plantation. A l'égard des terres déjà cultivées, il suffit de les labourer plus soigneusement & plus profondément que si l'on vouloit y semer du grain, & d'y faire passer la herse avant de semer.

La préparation consiste encore à donner un engrais suffisant: car toutes les terres, quelques bonnes qu'elles soient, se fatiguent par la production, au bout d'un certain tems, parce que la quantité de sels qu'elles contenoient, & qui entretenoient leur fertilité, se consume peu à peu. Cela arrive sur-tout à celles qui ne produisent que contre nature, & par artifice, à force de labours. Lors donc que les terres sont fatiguées, on les remet en valeur par le repos, au moyen duquel, & par le secours des pluies & de la rosée, elles reprennent leur vigueur. On leur en fournit encore en y répandant du fumier, dont les sels détrempés par la pluie, s'insinuent dans la terre, & remplacent ceux qui ont été consommés par la végétation. C'est pour cela qu'il est à propos d'y répandre ce fumier & de le mêler avec la terre, cinq ou six mois avant de planter, parce qu'elle se charge alors de tous les principes du fumier, & se les approprie.

Les vieux fumiers, sur-tout ceux du gros bétail, ainsi que les cendres lexivielles, sont favorables à la culture de la Garance, parce qu'il est utile de donner de la vigueur à la terre. Il faut néanmoins prendre garde de nuire aux jeunes plants ou aux semences par excès de chaleur: on doit préférer, pour cette culture, le fumier de vache, parce qu'il est plus frais, & sur-tout le bien mélanger par les labours.


De la disposition du Terrein.

Il y a différentes manieres de disposer & de partager le terrein pour la plantation. La différence consiste principalement à donner une largeur plus ou moins grande aux quarrés ou planches du terrein destinées à la plantation, ainsi gu'aux sentiers ou plates-bandes qu'il faut pratiquer entre lesdites planches. Dans tous les pays, les Garancieres représentent une suite de planches cultivées & de plates-bandes vuides, disposées alternativement.

Dans la Zélande, les planches sont de douze à quatorze pouces de largeur, & de dix-huit en y comprenant la platebande d'intervale entre chaque planche, ou d'une planche à l'autre.

En Flandres, la plantation se fait dans des quarrés de la largeur de dix à douze pieds, & chaque plante est distante d'un pied l'une de l'autre, les plates-bandes sont larges d'environ deux pieds.

M. Duhamel conseille de donner aux planches la largeur de deux pieds, & trois ignes d'intervalle entre chaque plan, laissant les plates-bandes de quatre pieds.

M. Tschifelli a suivi différentes méthodes, celle entre-autres de planter sur des lignes, dont la premiere est distante de dix pouces de la seconde, qu'on éloigne de vingt pouces de la troisiéme; on ne met que dix pouces entre la troisiéme & la quatriéme; & ainsi alternativement, tantôt dix, tantôt vingt pouces d'in tervalle.

M. Dupuy propose de planter le premier rang à la distance d'un pied entre chaque plan, le second rang à la distance d'un pied & demi, de façon que les plants du second rang correspondent au milieu de l'intervalle qui est entre chaque plan du premier (ce qui forme un demi-quinconce) de laisser ensuite cinq pieds d'in tervalle pour un autre rang, & d'en mettre un quatriéme à la distance d'un pied & demi de celui ci.

Sans entrer dans l'examen des raisons de préférence qu'on doit donner à l'une ou à l'autre de ces méthodes, je me con enterai d'observer que la plantation à la Hollandoise devient sujette à beaucoup de difficultés, comme on le verra ci-après. Sa beauté n'est que momentanée, & disparoît à mesure que les plantes croissent; il faut quarante milliers de plants &  plus pour chaque journal; ensorte que je n'y trouve pas d'autre avantage que l'épargne du terrein, & je le crois très préjudiciable à la Garance, parce que les plants étant trop serrés, les racines n'ont pas une place suffisante pour s'étendre.

La méthode suivie en Flandres a l'inconvénient réel de priver le Cultivateur de la facilité de sarcler & de rechausser les plantes, à cause de la trop grande lar geur des planches, & de l'étroitesse des plates-bandes.

Il me paroît donc plus à propos de suivre la méthode indiquée par M. D hamel, parce qu'elle donne toutes les facilités possibles pour la plantation & pour la culture. Elle revient à peu-près à celle qui est pratiquée avec succès, dans plusieurs cantons de la Provence par le sieur Althen Persan: toute la différence n'est que dans les largeurs. Celui-ci divise son champ en parties inégales de quatre & de six pieds, alternativement; celles de quatre pieds sont destinées à recevoir la semence, les autres à former dans les commencemens, un petit canal d'arrosage des deux côtés des planches semées, si l'arrosage est pratiquable, & à fournir, dans la suite, de la terre pour les opérations ultérieures. Au reste, il faut avoir attention que les sillons ou les lignes, dans lesquelles on plante la Garance, aient leur direction du nord au midi.


Du Semis.

M.Althen fait semé?la graine de Garance en plein champ, mais il l'a cultivée dans des climats plus chauds qui sont moins sujets que ceux-ci aux variations du tems. Il semble même qu'il est plus prudent de semer la graine sur couches, & de transplanter ensuite les plants provenus du semis: on est plus sûr par ce moyen de la quantité de plantes qu'on doit avoir, parce que toutes les graines qu'on seme ne levent point. En les trans plantant, on les a toutes à la distance requise: il n'y a ni vuide ni confusion, les plantes profitent également, & la culture en est plus facile.

On seme la Garance au Printems dans les mois d'Avril & de Mai, de la maniere que les autres plantes destinées à être transplantées. Comme il est incertain que les plantes reprennent en les transplantant dans la même année, parce que la saison seroit trop avancée, lorsqu'ils seroient en état de l'être, on a coutume de ne le faire que l'année suivante; & comme il seroit dangereux d'arroser la Garance, il me paroît convenable de suivre la méthode de M. Tschifelli, de les semer sur des couches vîtrées, parce qu'au moyen de tela, on se procure des plants de bonne heure, & en état d'être transplantés avant les chaleurs. On peut en effet semer sur ces couches, vers le milieu de Février, de façon que les plants puissent être transplantés au commencement d'Avril, auquel tems on fait un nouveau semis, & les plants qui en proviennent sont en état d'être transplantés au commencement de Mai. Cette méthode est avantageuse pour avancer de garnir la plantation, en ce qu'on peut tirer deux fois des plants des mêmes couches.

Ces couches sont les mêmes que les Jardiniers forment pour avoir de bonne heure des légumes, & sont ainsi composées. On creuse un fossé de la profondeur d'un pied ou environ; on couvre dans le fond la terre de fumier, sur lequel on remet une quantité de terre ou de terreau, à une hauteur suffisante pour soutenir les plantes, qui étant échauffées par le fu mier, levent plutôt.

Le semis doit être fait clair, afin que les plantes ne s'étouffent pas, & aient, une place suffisante pour pousser leurs racines. Le terrein doit être engraissé de maniere que le fumier soit bien mêlé, afin que la semence ne soit pas brûlée: on doit, pour cette raison, préférer une terre qui aura été engraissée l'année précédente, & qui aura reçu quelques labours. Il sera aussi à propos, avant de semer la graine, de la bien frotter dans les mains, pour rompre la baie qui contient la semence, ce qui facilite la germination.

M. Althen est dans l'usage de préparer la graine avant de la semer, de la maniere qui suit: Pour chaque livre de graine, il prend un quarteron de Garance fraîche, qu'il pile dans un mortier, après l'avoir bien laveé il y ajoûte un demi-septier d'eau & deux onces d'eau-de-vie. Il jette cette composition sur la graine, de maniere qu'elle s'en imbibe l'espace de vingt-quatre heures, prenant soin de la remuer trois ou quatre fois pour prévenir la fermentation, Le lendemain il met cette même graine dans un chaudron d'eau qu'il a fait bouillir l'espace d'une heure, cinq ou six jours auparavant, & dans laquelle il a mis un panier de fiente de cheval. Il l'y laisse deux outrois jours, la remuant de tems en tems, pour empêcher qu'elle ne s'échauffe. Il faut auparavant avoir passé l'eau à travers un linge. Enfin, il étend sa graine sur le pavé, jusqu'à ce qu'elle ait assez perdu de son humidité pour être semée, & il la seme tout de suite. Il prétend avoir éprouvé que cette préparation empêchoit la graine de s'abâtardir, qu'elle la faisoit germer & lever en plus grande quantité, & produire des plantes sensiblement plus belles, dont les racines donnent une couleur plus vive que quand elle n'a as été ainsi préparée. Quant à moi, je n'imagine pas u'il puisse y avoir aucune raison de préférer cette préparation, à l'exclusion de toute autre, à moins qu'on ne suppose dans la fécule de la racine de Garance, une propriété reproductive, ce qui est difficile à croire. Je la regarde donc comme un usage pratiqué dans le Levant, qui peut être bon; mais je pense que la préparation proposée par M. Lesbros est tour aussi avantageuse. Elle consiste à faire infuser la graine dans une eau de fumier bien préparée avec de la chaux vive & de la lie de vin, dans laquelle on la laissera tremper douze ou quinze heures, pas davantage, & à la semer sitôt qu'elle est séche. Il pense, avec raison, que cela peut procurer une recolte plus abondante, & met la graine en état de mieux résister aux rigueurs de la saison: la chaux en outre, accélere la germination, & peut détruire un petit ver blanc qui est sujet à ronger le germe.

Si l'on croit pouvoir risquer de semer en pleine terre, on peut pour cet effet, se servir d'une machine tirée par un homme, laquelle forme en même-tems trois sillons d'un pouce de profondeur, & à la distance d'un pied l'un de l'autre, dans lesquels on met les graines à cinq ou six pouces d'éloignement, & recouvrir avec le rateau. En disposant ainsi le semis, & laissant des plates-bandes d'espace en espace, on pourroit éviter de transplanter.


De la Plantation.

Il y a trois choses à considérer dans la plantation; savoir, le tems auquel on plante, le sujet qu'on plante, & la forme qu'on veut donner à la plantation.

Le tems de planter la Garance, soit de plants provenus de graines, soit de rejettons, est le Printems, ou l'Automne, parce que si l'on plantoit pendant les chaleurs, les plantes reprendroient difficilement. Quelques-uns ont coutume d'arroser la plantation pendant la premiere année, ce qui pourroit se faire absolument dans le cas d'une grande sécheresse, non pas en faisant entrer l'eau dans les plates-bandes semées, ce qui seroit très - nuisible, mais en pratiquant un petit canal d'arrosage, à droite & à auche, dans les plates-bandes qu'on a laissees vuides. Du reste, cet arrosage devient inutile en tout autre tems que le commencement; car quoique la Garance se plaise dans un terrein humide, elle hait la trop grande humidité, & de même que les fruits sont moins bons dans les endroits trop humectés, le trop d'eau peut faire tort à la qualité de la racine de Garance, & ce peut être une des causes de la supériorité de plusieurs Garances fur celle de Zélande.

Le sujet qu'on plante, ce sont les plants provenus du semis, ou les rejettons produits par la plante principale, & qu'on en sépare dans le cours de la culture, ou lorsqu'on arrache les racines. Les premiers doivent être transplantés, lorsque quelque tems après que la plante a poussée, elle a eu le tems de jetter quelques racines: la maniere de détacher les rejettons est de suivre avec le pouce la plante principale jusqu'à ce qu'on les rencontre; on les sépare alors facilement à l'aide du pouce, ou avec la pointe d'une broche de fer.

La forme de la plantation dépend de la méthode qu'on aura choisie pour la préparation du terrein.

En Zélande, la plantation doit avoir la forme d'un quinconce, avec la distan ce de deux pouces environ d'un rang à l'autre, de maniere qu'il y a sept rangs de plants dans chaque planche. Pour exécuter plus facilement la plantation à la Hollandoise, on pourra prendre une ta blette de bois plus large d'un pouce ou deux que la planche de terre: on y adaptera, à une distance convenable, des chevilles de bois ferrées, & disposées en quinconce. Cette tablette se posera sur le terrein, & les chevilles traceront des trous, qu'on aggrandira ensuite avec un plantoir. On mettra dans ces trous les plants ou rejettons, en les inclinant un peu: le plantoir doit avoir un ou deux manches à la partie opposée, pour avoir l'aisance de soulever de terre le plant qu'on veut y mettre, ce qu'il faut faire avec attention, afin que les trous ne se remplissent pas. Il est même à propos d'y mettre, d'un côté, deux chevilles saillantes, qui puissent entrer dans les trous voisins, & servir à régler la plantation.

A mesure que les trous marqués par la tablette sont élargis par le plantoir, on y met les plants ou les rejettons, & il faut avoir attention d'étendre & d'arranger les racines en pointes, en les te nant entre les doigts, afin de les faire entrer plus facilement, sans qu'elles se replient: on appuie ensuite légerement la terre avec le plantoir contre ces racines, pour en faciliter la reprise.

En Flandres on forme à la bêche autant de petits sillons ou rigoles à un pied de distance l'un de l'autre, comme si l'on vouloit transplanter des porreaux ou des oignons. On arrange les plants dans ces sillons, & on les recouvre de terre.

En suivant la disposition de M. du Hamel ou de M. Althen, on forme un petit sillon dans la planche qui doit être semée: on y arrange les plants à trois pouces de distance l'un de l'autre, & on recouvre avec la terre qu'on creuse pour former un second sillon; les plants qu'on place dans ce second se recouvrent avec la terre du troisiéme, & ainsi de suite.

Si l'on veut employer la disposition de M. Tschifelli, on forme des petits sillons ou rigoles à une distance alternative de dix & de vingt pouces, & on recouvre les plants avec la terre même qu'on a tirée pour former les sillons.

Les principales attentions qu'on doit avoir en transplantant sont, 1°. De couper la pointe des rejettons, en supprimant toute la partie garnie de feuilles.

2°. De planter perpendiculairement, en inclinant néanmoins tant soit peu.

3°. D'étendre les racines dans leur di rection naturelle, plutôt en en-bas qu'au tre1ne1lt.

4°. Lorsqu'on a recouvert les plants il est nécessaire d'appuyer la terre contre les racines, afin d'en faciliter la reprise: on acheve ensuite de les recouvrir, ou de la terre tirée du sillon même, ou de celle qu'on tire pour en former un nouveau, ce qui revient au même. Si l'on veut recouvrir avec la terre du même fillon, cela s'exécute aisément avec un rateau à pointes de fer, & l'on se sert du dos pour appuyer la terre contre les racines. La disposition Hollandoise est la moins favorable à cette opération, parce qu'on ne peut pas appuyer la terre avec le plantoir aussi facilement qu'avec le dos du rateau: la plantation d'ailleurs est plus expéditive dans les autres dispositions.

5°. Il faut avoir soin de couper avec des ciseaux, ou un couteau, l'extrémité des racines, sur-tout si les rejettons ont été quelque tems hors de terre, parce qu'en coupant cette extrémité, qui peut être déjà desséchée, la reprise est plus facile & plus sûre.

Quant à la distance, M. du Hamel la propose de trois pouces d'un plant à l'autre; M. Tschifelli en laisse six; & cette distance paroît préférable, parce que les pieds de Garance ayant un plus grand espace de terrein, doivent produire de plus grosses racines, & en plus grande quantité.

Il est utile de former une pépiniere pour y mettre les plants ou les rejettons qui seront restés après la plantation faite, sur-tout ceux qui auront été mis à part comme douteux: on pourra les y disposer dans des sillons à trois ou quatre pouces de distance, & ils serviront à remplacer dans la plantation, ceux dont la reprise viendrqit à manquer.

Toutes les fois qu'on voudra faire une plantation de meres plantes; si, par exemple, on veut transplanter celles qui croissent naturellement dans la campagne, à dessein de les améliorer par la culture, on pourra suivre la méthode de M. du Hamel, de déterrer les pieds, en maniant délicatement les racines, & surtout les racines hôrisontales, qui rampent entre deux terres, nommées vulgairement trainasses; de les replanter avec la précaution d'étendre les racines de côté & d'autre, suivant leur direction naturelle, de les enterrer à un pouce environ de profondeur, & d'emonder les feuilles, en ne laissant que le tronc de la tige.

Il conviendra, dans ce cas, de laisser une plus grande distance d'un pied à l'autre, de façon que trois milliers suffiront par journal. Cette méthode a été sui vie avec succès par M. d'Ambournai, & est proposée dans l'Encyclopédie, où il est dit de planter les meres plantes à cinq pieds de distance.

Si l'on veut faire transporter les plants dans un endroit éloigné, il sera bon de les mettre dans un panier, comme M. Tschifelli le recommande, en mettant, lit par lit, de la paille ou du foin: on pourra ainsi les arroser, sans les tirer de ce panier, de peur qu'ils ne s'échauffent.


De la maniere de soigner la Plantation.

La maniere de soigner la plantation tend à procurer les moyens les plus efficaces pour entretenir efaire grossir & multiplier les racines. Le premier soin doit donc être de sarcler & arracher les mauvaises herbes: plus on répéte cette opération, plus on fournit aux racines une plus grande abondance de sucs nour riciers, & plus la plante prospere, parce qu'elle profite davantage des influences de l'air & du soleil.

Au second été, on pourra faire couper les tiges presque à rase terre, parce qu'elles se dessécheroient en pure perte pendant l'hiver; aulieu qu'en les fauchant, elles peuvent servir de fourage, sur-tout pour les vaches. Pour détruire les mauvaises herbes des plates-bandes, on peut se servir d'une petite charrue tirée par un homme, ou par un âne, & qui fert en même-tems à rechausser les plantes. Cette charrue est composée d'un morceau de fer, en pointe circulaire, de la figure d'une langue de boeuf, d'une roue sur le devant, & de deux oreillettes.

Comme on cultive en Europe deux especes de Garances; sçavoir, celle de Hollande & celle du Levant; & que les tiges de la derniere espece sont frêles, & ne peuvent se soutenir d'elles-mêmes, il est bon, si l'on veut faire mûrir sa graine, de la ramer comme les haricots. Il faut encore décharger les tiges des branches latérales, & ne laisser que la principale tige & quelques petites branches: en allégeant ainsi la plante, on procure l'accroissement des racines.

La diversité que j'ai observée cidessus, entre la plantation Hollandoise & les autres, ne consiste pas seulement dans la disposition du terrein & la façon de planter, mais principalement dans la culture même. En Hollande, on releve des deux côtés, les planches qu'on a plantées, exactement comme on feroit pour élever des plants d'artichaux, en prenant pour cet effet de la terre des plates bandes.

En Flandres, au lieu de rechausser les tiges, lorsqu'elles sont parvenues à la hauteur d'un pied, on les provigne, c'est-à-dire, qu'on les abaisse, & on les étend à terre sur le côté, en les couvrant avec la terre des plates-bandes: on laisse seulement à découvert les pointes de ces tiges à la hauteur d'un pied. On continue ainsi, de tems à autre, en entassant tige sur tige, jusqu'à la recolte; c'est ce qu'on appelle couchis, qui font à peuprès le même effet que les provins de la vigne.

Dans la méthode de M. du Hamel, on abaisse sur terre, & on couvre les tiges, de façon que le premier rang est étendu sur la plate-bande; le second dans la planche même vers le premier rang: on occupe de cette facon environ un pied de la plate-bande, & les nouveaux rejettons des tiges ainsi enterrés, peuvent encore s'enterrer de nouveau, envenant occuper un autre pied de la platebande.

Si l'on fait la plantation à la maniere de M. Tschifelli, on peut abaisser & couvrir les tiges dans un intervalle encore plus grand; sçavoir, dans l'espace de vingt pouces d'un rang à l'autre; c'est-à dire, le second vers le troisiéme, & il restera le petit espace de dix pouces libr pour la commodité de la culture.

On doit avoir attention, en provignant la Garance, de ne pas rompre ses branches, qui sont très-fragiles: c'est pourquoi il faut, en les abaissant, suivre leur direction, & faire cette opération, le soir ou le matin, parce que les tiges sont alors plus souples que dans la chaleur du soleil.

M. Althen recouvre ses plants, all mois de Septembre de la premiere année, de deux ou trois pieds de terre: il prend cette terre dans les plates-bandes qu'il avoit laissé vuides, ou dans lesquelles il avoit semé des légumes pour mettre ce terrein vuide à profit. Il augmente même alors la largeur des planches où sont les plantes, de deux pieds, qui se prennent également de droite & de gauche, sur celles qui sont vuides, ensorte que cellesci n'aient plus que quatre pieds de lar geur de six qu'elles avoient, & les plan ches en auront six au lieu de quatre.

La culture de Hollande, à cet égard, a l'avantage de procurer de plus grosses racines, mais il est bien balancé par celui que les autres présentent de fournir une plus grande quantité de tiges, & de favoriser la multiplication des racines que jettent de tous côtés les plantes ainsi enterrées. Quant à la maniere de les enterrer, celle de M. Althen ne différe que par rapport à l'espece de plante qu'il cultive, dont les tiges sont plus courtes: elle convient donc mieux à la Garance du Levant, & celle de M. Duhamel à la Garance commune ou à toute autre espece, dont les tiges seroient aussi hautes. J'observerai, en passant que la supériorité de la Garance du Levant sur la commune, ne vient peut-être que de ce que ses tiges sont plus tendres, & ont par conséquent plus de disposition à se transformer en racines succulentes: en ce cas, beaucoup de nos Rubiacées peuvent avoir le même avantage.


De la Recolte de la Graine.

Au mois de Septembre de la seconde année, c'est-à-dire dix-huit mois après qu'on a semé, les plantes de Garance donnent une grande quantité de graines, qu'il faut recueillir dans ce mois, ou au commencement du suivant, aussi-tôt qu'elle est mûre, c'est-à-dire, lorsqu'elle - est bien noire. Il y a deux manieres de faire cette recolte; l'une de cueillir la graine sur la plante, grain à grain, & en plusieurs tems, pour ne prendre que celles qui sont bien mûres, en attendant que les autres viennent à maturité. Cette méthode, quoique plus longue, donne une plus grande quantité de graines, & d'une meilleure qualité. L'autre de faire couper raz de terre les branches & les tiges des plantes, lorsque la plus grande partie de la graine est mûre; de les faire sécher, & d'en séparer ensuite la graine par le moyen le plus court & le moins dispendieux. On ne doit l'enfermer dans le grenier, que lorsqu'elle a été bien séchée au soleil.


De la Recolte des Racines.

On ne laisse en Flandre la Garance en terre que dix-huit mois. II est vrai qu'on eut dès-lors avoir des racines propres à être employées pour la Teinture; mais on n'en tire qu'une petite quantité, qui ne donne que le tiers du produit qu'on auroit retiré, si l'on avoit différé encore un an de faire cette recolte; ce qui est évidemment une perte considérable pour le Cultivateur. Le vraitems d'arracher les racines de Garance est donc aux mois de Septembre ou d'Octobre de la troisiéme année, c'est-à-dire, trente mois après la plantation: il ne seroit même que plus avantageux d'attendre au Printems suivant, & on seroit bien dédommagé de ce retard par l'augmentation de la quantité & de la qualité des racines. Au reste, com me il est à propos de renouveller la plantation, lorsqu'on recueille les racines, la maniere dont on les renouvellera, déci dera laquelle des deux saisons on doit préférer pour les arracher. Si la plantation se renouvelle de boutures, l'Autom ne est préférable, parce qu'elles ne re prendroient pas bien dans le tems de la séve si l'on veut la renouveller de graines, il faut préférer le Printems. Il résul te un avantage de faire la recolte au Printems, c'est de pouvoir faire sécher les racines au soleil: mais il faut s'y prendre de bonne heure, & avant que la plante ait pouslé des feuilles, sur-tout si on laisse les mêmes pieds en terre.

M. Althen emploie un très-bon moyen de renouveller la Garanciere, c'est de séparer, en arrachant les racines, les boutures nécessaires pour planter les plates-bandes vuides des deux côtés: on multiplie ainsi le produit du terrein, sans presque rien perdre de la recolte.

On doit arracher les racines par un tems sec, parce qu'elles sont alors moins chargées de terres: il ne faut pas néanmoins qu'il le soit trop, si l'on veut renouveller de boutures.

Le meilleur de tous les moyens proposés pour faire la recolte des racines, est celui de M. Tschifelli. Il consiste à ouvrir sur une des faces de la Garanciere, qui paroîtra la plus commode à cet effet, un fossé en forme de tranchée de longueur plus ou moins grande, suivant la quantité de monde qu'on voudra employer. Il doit avoir au moins quatre pieds de large, afin qu'il puisse y avoir deux rangs d'hommes dont les uns arrachent & ramassent les racines, & les autres tirent la terre en arriere. La tranchée ainsi ouverte devant la Garanciere, on en coupe le terrein avec la bêche: la terre ôtée avec la bêche, on la fait tomber dans un fossé, on casse les mottes, & avec une fourche ou trident dont les dents sont recourbées à angle droit, on sépare & on tire les racines pour les rassembler & les mettre dans des paniers. Les hommes ramenent ensuite la terre du côté du fossé; & lorsque la recolte est faite, on remet toute la terre à sa place.

Cette maniere de recolter les racines a l'avantage de procurer le mélange de la terre des planches déjà épuisée de sels avec celle des plates-bandes qui en a dû conserver une plus grande quantité. On peut même mêler alors avec ce terrein, un peu de fumier pour le mettre en état de produire de nouveau: mais il est nécessaire qu'il soit vieux & bien mêlé à la terre, de peur qu'il ne brûle les nouveaux plants. Quoique quelques personnes as surent que les Garancieres sont en état de donner deux ou trois recoltes de suite, & même plus, parce que la Garance n'épuise pas trop la terre, & que les labours qu'elle exige, disposent cette terre à produire des grains en abondance, les engrais ne peuvent que bien faire, parce qu'ils remplacent les sels épuisés.

Si dans le cours de la plantation on vouloit prendre dans les couches des rejettons pour transplanter, cela seroit fa cile en les coupant avec la bêche. C'est encore un motif de préférer la méthode de M. Duhamel ou celle de M. Tschifelli, parce qu'on peut couper les tiges couchées, sans risquer d'offenser la plante principale, vu qu'elles ont déjà pris racines. Cela fait même que les rejettons reprennent plus aisément, comme on le voit arriver aux provins des vignes & aux marcottes des œillets.


De la préparation des Racines.

Avant d'entrer en matiere sur la maniere de préparer la racine de Garance, il est nécessaire de fairemention des termes dont on se sert pour distinguer les différentes qualités de Garance préparée. On appelle Garance-grappe ou robée, celle de la premiere qualité; mirobée, celle de la seconde; & non robée, courte ou fmule, celle de la plus basse qualité.

On ne peut rien donner de certain sur ces différentes dénominations. Le terme de grappe, qui devoit proprement appar tenir à la Garance produite par les racines (comme venant du mot grappe ou raffle) parce que le pied de la Garance avec la racine, forme une espece de grappe, & afin de la distinguer par-là de celle que produisent les tiges devenues racines; ce terme, dis-je, est la plûpart du tems synonime à celui de pulvérisée, our exprimer la Garance en poudre, & l'on dit indifféremment, dans le même sens, grapper & pulvériser. M. Flachat & d'autres confondent la Garance-grappe & la robée, & appellent mirobée celle qui est fournie par les couchis. M. Helot ne fait aussi qu'une même sorte des deux remieres, puisqu'il dit qu'on les tire de la moëlle de la racine, & que la non robée contient, avec cette moëlle, l'é corce & les petites racines.

(a) Le parenchime est la partie rouge ou rougeâtre qui est entre la pellicule & le coeur, comme on l'expliquera ciapres.
L'epiderme est la petite pellicule extérieure qui environne la racine.

(b) Je ne parle pas de la Garance qu'on nomme Billon, qui est fournie par les petites racines & par l'épiderme, comme de peu de considération.
Comme il y a réellement une différence remarquable entre la poudre qui provient des racines naturelles, & celle qui provient des couchis, qui, quoique changés en racines, n'aquierent ja mais la même quantité de parenchime (a), que les véritables, & comme la mouture en rend aussi de différentes qualités, se lon la quantité plus ou moins grande qu'il y entre d'épiderme; il est à propos, pour plus grande clarté, de distinguer la Garance en grappe & non grappe, sçavoir, celles des meres racines & celles des couchis; de sous-diviser ensuite l'une & l'autre en trois especes; sçavoir, la robée produite par la derniere mouture, la mirobée par la seconde, & la non-robée par la premiere (b).

Comme la préparation consiste en trois opérations, j'en ferai trois articles séparés: le premier traitera du triage des ra eines; le second du desséchement; & le troisiéme de la mouture.


Du triage des Racines.

Le triage est la séparation des parties de la Garance arrachée; sçavoir, des tiges, des racines, & des rejettons propres à être transplantés.

Il faut séparer tout ce qu'on trouvera de tiges qui puissent tenir lieu de rejettons propres à replanter, en faisant attention d'y laisser attachés quelques brins de racines, pour en faciliter la reprise.

Il faut aussi séparer des racines produites par les couchis, les petites racines ou le nouveau chevelu, en mettant à part ces couchis pour en former la Garance non grappée; & le chevelu, s'il est déjà un peu fort, pour entrer dans le lot de la Garance-grappe. Les portions des racines formées des couchis, & qui se trouveront jaunes, ne sont bonnes à rien.

Les petites racines ne valent rien pour former la Garance de premiere & seconde qualité (c'est-à-dire la robée & la mi-robée); parce que, n'étant presque composées que d'épiderme, on n'en peut, tirer que fort peu de couleur: il en faut dire autant de celles qui sont trop grosses, parce qu'elles contiennent beaucoup de cœur ou de parties ligneuses: on doit donc réserver les unes & les autres pour la Garance non grappée. Les meilleures racines, sont celles qui ont la grosseur d'une plume à écrire, ou du petit doigt tout au plus; elles sont transparentes & rougeâtres: elles ont une odeur forte, & leur écorce est unie & adhérente au coeur ou partie ligneuse.

M. Lesbros rapporte plusieurs expériences desquelles il prétend pouvoir inférer que la partie ligneuse est la meilleu re de la Garance; mais ces raisonnemens ne paroissent pas satisfaisants: le contraire même résulte des expériences faites par M. Guerin de Corbeil, qui prouvent que le coeur ou la partie ligneuse ne donne presque pas de qouleur. Il y a donc lieu de croire que différence du résultat de ces expériences provient de tems plus ou moins long qu'on a em ployé au bouillissage, ou qu'il doit être attribué à d'autres circonstances. Il est très-certain que la matiere colorée réside dans le parenchime, puisqu'en examinant attentivement, avec un microscope, une racine de Garance bien conditionnée, on apper¸oit sous l'épiderme & dans le parenchime, des particules rouges qui certainement fournissent cette couleur, & l'on voit aussi d'autres parties d'une substance ligneuse, couléur de noisette, t qui est celle que les lessives & l'avivage emportent, lorsqu'on veut embellir la la couleur du Coton teint.


Du desséchement des Racines.

On fait sécher la Garance dans des étuves en Zélande & en Flandre. Les Hollandois sont si jaloux des leurs, qu'ils n'y laissent entrer personne que ceux qui en ont la direction. Celles dont on a jusqu'ici indiqué l'usage, sont les tourailles des Brasseurs, dans lesquelles on fait sécher l'orge pour la bierre: on en peut voir les desseins dans le Traité de M. Du hamel, & dans l'Encyclopédie.

Tout le monde néanmoins convient unanimement que le desséchement à l'étuve est sujet à plusieurs inconvéniens. Le premier vient de ce que la construction des étuves entraîne de grosses dépenses que peu de personnes sont en état de faire, c'est ce qui fait que ceux qui n'en ont pas vendent ordinairement leurs racines à ceux qui en ont. On m'a assuré qu'à Lille, le Propriétaire d'une étuve ou d'un moulin à Garance l'achete à mesure que les Cultivateurs lui en portent; & ces Cultivateurs ne possedent presque jamais de terre en propre, mais cultivent la Garance dans des champs qu'ils tiennent à loyer. En Zélande, au contraire, comme les Cultivateurs sont riches & Propriétaires de fonds de terre, ils ont chacun leur étuve & leur moulin, & envoient chaque semaine leur Garance au marché de Rotterdam, ou bien la mettent en magasin, pour la conserver jusqu'au tems qu'ils trouvent à la vendre un prix avantageux.

Le second inconvénient des étuves vient de ce que la fumée, qui se mêle à l'air chaud & traverse les racines, les charge de fuliginosités qui alterent probablement la partie colorée, accident qui paroît être une des causes de la différence qu'on trouve entre la Garance du Levant & celles de Flandre ou de Hollande.

(a) La fumée peut, sans doute, nuire à la beauté de la couleur; mais j'ai éprouvé qu'en employant toutes les précautions possibles pour la dessication, on ne peut jamais tirer de la Garance de Hollande, même cultivée en France, une aussi belle couleur que du Lizary. La véritable raison est que ce sont deux plantes différentes. Comme aussi la Garance du Languedoc & du Poitou, est la même plante que celle du Levant; elle donne le même ton de couleur.Le troisiéme inconvénient est la difficulté de graduer le feu. M. Duhamel, frappé de toutes ces difficultés, propose une autre espece d'étuve; mais comme il ne décide pas de sa réussite, & qu'il ne paroît pas que personne en ait encore adopté l'usage, il n'est pas possible de rien déterminer à cet égard. Tout ce qu'on peut assurer de certain, c'est qu'il est d'expérience que la qualité de la Garance est toujours meilleure lorsqu'elle est séchée sans feu. M. Hélot dit que le Lizary donne une couleur plus vive que la belle Garance-grappe de Zélande, par la raison qu'on la fait sécher à l'air & non dans des étuves; que la Garance du Languedoc & celle du Poitou, réussissent comme le Lizary, lorsqu'on les fait sécher à l'air (a). M. Duhamel convient aussi u'il est mieux de la faire sécher à l'ombre, & par la seule action du vent, & il ajoûte que si l'on arrache les racines au Printems on pourroit faire évaporer une partie de l'humidité par le soleil & le vent, ce qui diminueroit de beaucoup la dépense des étuves. C'est pour cette raison aussi que M. d'Ambournay est d'avis d'arracher seulement en Automne, ce dont on a besoin pour planter, & de remettre au Printems la recolte des racines qu'on destine à être employées en Teinture.

Je pense qu'il y a trop de sujettion à placer un thermométre dans une étuve, à l'effet de régler une chaleur de trente à trente-cinq degrés au-dessus de zéro, & qu'il vaut mieux employer plus de tems pour sécher la Garance à une chaleur modérée, que de précipiter le desséchement par un feu trop violent. On pourra néanmoins avoir attention aux degrés du thermométre, toutes les fois qu'on se servira d'un four à cuire le pain, comme le propose M. Duhamel, qui recommande que la chaleur n'excede pas quarante-cinq à cinquante degrés.

De quelque façon qu'on s'y prenne, comme les racines de Garance sont sujettes à s'échauffer facilement, il sera très à-propos, après les avoir tirées de terre, de les étendre dans un endroit exposé au soleil & à l'air, ou à l'ombre sous un hangard, & de les retourner de tems en tems: il faut sur-tout avoir la précaution de n'arracher, à la fois, que la quantité de racines qu'on pourra ainsi exposer & faire sécher, soit à l'ombre, soit à l'étuve. Quelques-uns ont l'habitude de les étendre au soleil sur un terrein voisin & au sortir de la Garanciere, afin qu'elles com mencent à sécher; mais j'y trouve l'incon vénient de ne pouvoir alors en séparer les rejettons qu'on veut transplanter, parce que se trouvant desséchées en parties, ils ne pourroient plus reprendre. Il vaut donc mieux trier les racines à l'ombre sitôt qu'elles sont arrachées, afin d'en séparer les rejets, & attendre que le triage soit fait pour faire sécher ces racines.

Plusieurs personnes ont aussi coutume de laver les racines dans une eau courante, afin de les nettoyer de la terre qui y reste attachée: mais le bon sens seul doit faire proscrire cet usage, parce que ce lavage emporte des particules colorées, qui sont faciles à appercevoir à la couleur rouge que l'eau contracte. Je ne blâme néanmoins pas le lavage, dans le cas où l'on voudroit employer la Garance fraîche; mais il est inutile quand on la fait sécher, parce que la terre s'en sépare aisément en frottant les racines dans un sac, ou les battant sur une claie.

L'indice que les racines sont assez séches, c'est lorsqu'elles se rompent net en les ployant: lorsqu'elles ne le sont pas, il faut les faire sécher de nouveau pour pouvoir les réduire en poudre. On a ob servé que les racines de Garance perdent communément, en séchant, sept huitié mes de leur poids.

L'emploi des racines fraîches est une découverte de M. d'Ambournay qui, ne pouvant faire sécher celles qu'il avoit fait arracher au mois d'Octobre, prit le parti de les employer fraîches, à raison de huit livres au lieu d'une livre en poudre: & en répétant ses expériences, il a trouvé que quatre livres de Garance fraîche équivaloit, pour le produit, à une livre de Garance séche & moulue. Il y a une grande économie & un grand avantage à employer ainsi les racines fraîches: car 1°. on épargne les frais de l'étuve & l'embarras de faire sécher; 2°. on évite le danger des mauvais effets qui peuvent résulter d'un feu mal réglé; 3°. enfin, on épargne la dépense du triage, de la cri blure, & c.

Lors donc qu'on veut les employer fraîches, après les avoir arrachées & triées, soit pour avoir les rejets, soit pour séparer les bonnes des mauvaises, on les lave dans une eau courante afin d'en ôter la terre, puis on les coupe grossierement avec une hache, & on les place sous une meule verticale pareille à celies dont on se sert pour les olives, jusqu'à ce qu'elles soient réduites en une espece de pâte.

Il résulte des épreuves qu'on a faites, que quatre ou quatre parties & demie de cette pâte valent autant qu'une partie de Garance-grappe en poudre, sur-tout si l'on fait attention de mettre moins d'eau dans la chaudiere qu'il en faudroit pour la derniere, à cause de l'humidité que cette pâte retient. L'avantage est considérable, puisqu'il faut sept ou huit livres de racines pour donner une livre de Garance en poudre, & qu'on épargne tant d'autres dépenses, sans compter en core que le Coton ainsi teint est bien plus facile à aviver. On m'objectera peut-être que, dans ce cas, on ne sépare pas l'épiderme & les petites racines: mais comme ces parties ont de la rougeur losqu'on les arrache, & que l'épiderme, en particulier, ne noircit qu'en séchant, elles ne peuvent nuire à la beauté de la Teinture, lorsqu'on emploie la Garance fraîche.


De la Mouture.

Avant d'expliquer les moyens de pulvériser ou grapper la Garance, il est bon d'observer qu'il y a trois parties constitutives de sa racine; sçavoir, le coeur ou la partie ligneuse qui est au centre, le parenchime contenant la matiere colorée, qui se trouve entre le coeur & la pellicule extérieure; enfin cette pellicule ou épiderme. Le parenchime est le nom qu'on donne à toute substance interne qui est dans l'espace des vaisseaux, & différe de la chair qui est entre les muscles: on le nomme ainsi, parce que les Anciens croyoient que cette substance étoit un sang extravasé & condensé. L'épiderme ou sur-peau, qui se noircit en séchant, est la partie dont on doit dépouiller la Garance, avec le plus grand soin, parce que plus elle contient de parties brunes lorsqu'elle est en poudre, plus elle est inférieure en qualité.

Le coeur ou la partie ligneuse ne contient réellement point de matiere colorée, si cejn'est celle qui peut exsuder du parenchime: de là vient que lorsque les racines sont plus grosses, la Garance de la derniere mouture a un oeil plutôt jaunâtre que rougeâtre, parce que la poudre produite par le coeur jaunit le rouge que fournit le parenchime; mais quand les racines sont plus petites, c'est-à-dire de la grosseur du doigt, la petite quantité du jaune, que le cœur fournit, ne fait que donner un plus bel œil au rouge, ce qui doit s'entendre seulement de la Garance en poudre, & non de sa Teinture: car plus celle-ci s'éloigne du jaune, plus elle est belle.

On doit donc avoir soin, lorsque les racines de Garance sont bien séches, de les mettre dans un sac de toile, & de les y bien remuer pour en détacher la terre & quelques portions de l'épiderme; on les met ensuite dans un crible percé de trous d'une grosseur médiocre, §que la terre & les portions de pellicule passent par ces trous, ainsi que les petites racines, & qu'il ne reste plus dans le crible que les racines d'une grosseur convenable. On pourra encore, lorsque le frottement du sac aura détaché la terre & l'épiderme, en faire la séparation, ainsi que des petites racines, par le moyen d'un van, ainsi que M. d'Ambournay le con seil, d'après la pratique de M. Peynel. On a donné à cette pellicule & à ces pe tites racines, le nom de Billon (ainsi qu'on appelle la basse monnoie) parce qu'elles fournissent la Garance de la plus basse qualité, qu'on ne peut employer que pour les Teintures sombres.

Quelques personnes ont coutume de mettre les racines sur une claie de bois, & de les y battre légerement pour en détacher la terre, & rompre l'épiderme: chacun peut suivre, à cet égard, le moyen qui lui paroîtra le plus commode.

Il y a deux manieres de pulvériser la Garance: l'une consiste à la mettre en pâte à l'aide d'une meule verticale telle que celles avec lesquelles on écrase le chenevi & les noix, pour en tirer de l'huile: l'autre consiste à la piler dans des moulins avec des pilons garnis de pointes de fer, pareils à ceux dont on se sert pour le tan. On peut voir la figure de la meule verticale dans l'Encyclopédie, & celle du moulin à tan dans l'ouvrage de M. Duhamel.

La meule verticale me paroît plus aisée & plus convenable, parce qu'on est à portée de voir en tout tems l'état de la racine. Si l'on veut s'en servir, on mettra la Garance dans le récipient où l'on met les noix pour les piler: on fera tourner la meule, qui commencera d'abord à rompre l'épiderme; lorsqu'elle le sera en partie, on mettra le tout dans un crible percé de petits trous, & fermé des deux côtés en forme de tambour. En criblant les racines, on en séparera facilement, ar ce moyen, une portion qui formera a Garance courte ou mule, qui pourra servir pour les couleurs tannées ou maur dorées, bien entendu lorsqu'on en aura séparé le billon.

On remettra ensuite la Garance sous la meule, pour achever de rompre entie rement l'épiderme; on la fera encore pas ser au crible, & il en sortira une Garance à peu-près de la même qualité que la premiere, c'est-à-dire, qu'elle sera encore mêlée d'une portion d'épiderme & des petites racines.

On recommencera de nouveau à mou dre, & le parenchyme commençant à se rompre, § une Garance d'une meilleure qualité. On continuera ainsi jusqu'à ce qu'elle soit totalement réduite en poudre: elle augmentera ainsi plus en plus de qualité, á proportion qu'elle passera sous la meule, excepté orsque les racines sont fort grosses, parce qu'en ce cas, elle tire davantage sur le jaune, vu qu'elle contient plus de parties ligneuses que de parenchyme.

On pratique les mêmes opérations pour les racines qui proviennent des cou chis, c'est-à-dire, des tiges qui sont transformées en racines, & qui produisent la Garance non grappée. Ses qualités varient de même selon que ces couchis contiennent plus ou moins de parties de l'épiderme ou ligneuses.

Lorsque la Garance est encore humide, elle s'attache à la meule à mesure, qu'elle s'écrase; il faut en ce cas, la faire sécher de nouveau.

La Garance entierement pulvérisée se met dans des tonneaux bien foulée, & son onctuosité naturelle fait qu'elle se pelotte, & forme des mottes, qui de viennent fort dures: il faut la conserver dans un lieu sec.

Les Teinturiers qui acheteront de la Garance en racines, pour leur seule consommation, pourront se servir d'un moulin ordinaire à moudre du tabac ou de deux de ces moulins posés oeil contre oeil, comme M. d'Ambournay l'a pratitiqué avec succès: ils suivront au surplus, les moyens indiqués ci-dessus, pour séparer & mettre à part les différentes qualités qu'on peut varier, augmenter ou diminuer à son gré.

J'ai tâché, dans cette instruction, de réunir les méthodes & les sentimens des Auteurs qui ont écrit sur cette matiere, en y joignant mes observations & mes réflexions: je finirai, pour ne rien omettre, par exposer les préparations que M. Althen juge à propos de donner aux racines de Garance, & qu'il croit nécessaires, afin qu'elles fournissent une belle Teinture: chacun y ajoûtera le dégré de confiance qu'il jugera à propos.

Ces préparations consistent à imbiber les racines, avant de les réduire en poudre, de quelqu'une des cinq liqueurs ou compositions suivantes.


Premiere Composition.

Environ quinze pintes d'eau commune pour chaque quintal de racines, dans la quelle on fera dissoudre sur le feu une livre d'alun.


Deuxiéme Composition.

Même quantité d'eau pour chaque quintal de racines, dans laquelle on fera fondre une livre de miel commun, sans le mettre sur le feu.


Troisiéme Composition.

Mème quantité d'eau, & dans la même proportion, dans laquelle on jettera deux livres de son.


Quatriéme Composition.

Deux pintes de vinaigre, sans aucun mélange d'eau, pour chaque quintal de Garance.


Cinquiéme Composition.

Quinze pintes d'eau commune par uintal de Garance, dans laquelle on fera bouillir pendant deux heures, deux livres de soude dont on se sert dans les Savonneries. Après l'avoir retiré du feu, on y jettera trois livres de fiente de mou ton, qu'on aura ramassée & fait sécher au mois de Mai: on remuera le tout de tems en tems, pendant trois ou quatre jours, après lesquels on laissera reposer cette composition jusqu'à ce que le marc soit tombé au fond.

Ces cinq compositions ne conviennent pas toutes également à toute sorte de Garance. Il y a, dit M. Althen, telle espece de racine, qui demande uniquement la premiere, ou quelqu'autre des cinq compositions, tandis que telle autre en exige une différente. Cela suppose qu'il y a différentes sortes de Garances, & cette différence provient de celle des terroirs où elle est cultivée. Dans certaines terres la Garance est douce, dans d'autres elle est salée; ailleurs elle est âpre, &c. Ce Cultivateur ajoûte qu'il n'y a que l'expérience qui puisse déterminer sur la préférence qu'on doit donner à l'une de ces cinq compositions pour l'espece de Garance qu'on recueille, & qu'il faudra essayer toutes les cinq afin de voir laquelle fournira la plus belle Teinture.

Quant à moi, je suis très persuadé nonseulement que ces préparations sont inutiles, mais même qu'elles sont préjudiciables. Toute personne au fait de la Teinture est instruite que tout sel ajoûté à une fécule colorée en altere la couleur, & détruit même sa fixité. C'est un principe général, dont on ne peut excepter que les fécules colorées qui n'exigent point d'alunage. Si l'on emploie la premiere composition, l'Alun formera, avec des particules colorées de la Garance, une matiere dure qui sera en pure perte pour la Teinture, parce qu'elle ne pourra plus entrer dans les pores du Coton: de plus, l'Alun rancit la couleur de la Garance, qui exige précisément tout le contraire. Il en faut dire autant du vinai gre & du son. Quant à la soude & à la fiente de mouton, on n'ignore pas qu'elles ont la propriété de roser la couleur de la Garance; mais il vaut bien mieux les em ployer sur la couleur déjà appliquée au Coton. Leur emploi sur les racines ne pourroit servir qu'à tromper le Marchand, en leur donnant une plus belle apparence, ainsi que le miel qui ne peut leur communiquer que de l'onctuosité. Il vaut donc beaucoup mieux s'en tenir à choisir un bon terrein pour la Garance, à la cultiver avec soin & à former, en la pulvérisant, des poudres de différentes qualités & de différens prix.

23.3.17

Cultures du pastel, de la gaude, et de la garance. Culture de la Gaude.

Cultures du pastel, de la gaude, et de la garance,
A l'usage des Cultivateurs & des Manufactures.
Par M. Le Pileur D'Apligny.
A Amsterdam, Et se trouve à Paris,
Chez Moutard, Libraire de la Reine, Quai des Augustins.
M. DCC. LXXVI.
1776.
La Gaude ou Vaude, Luteola herba, Salicis folio, est une plante annuelle dont la racine ne pique pas profondément: elle pousse des feuilles longues, étroites, d'un verd gai, couchées sur terre & disposées en rond. La tige qui s'éleve d'entre elles, pousse à trois & quatre pieds: elle est souvent branchue, garnie de feuilles étroites comme celles d'en-bas, & moins longues à proportion qu'elles approchent des fleurs qui sont disposées en épi long, & composées chacune de trois petites pétales irrégulieres, d'un jaune verdâtre. Ces fleurs sont suivies d'un fruit de même couleur, arrondi, terminé par trois pointes, & renfermant des semences menues, brunes & presque rondes. Toute la plante, & particulierement la graine, sert à la Teinture jaune. La Gaude la plus menue & un peu roussette est la meilleure; on estime beaucoup moins celle qui est plus grande & d'un verd terne. Cette plante croît naturellement dans toutes les Provinces de France, & principalement à cinq ou six lieues de Paris, vers Pontoise.

La Gaude cultivée est bien préférable à celle qui croît d'elle-même qu'on appelle Reseda. C'est un objet considérable d'exportation en Hollande, indépendamment de la consommation qui s'en fait dans le Royaume. M. d'Ambourney a donné à la Société d'Agriculture de Rouen le détail suivant de la maniere dont on la cultive à Oissel, en Normandie.)

Au mois de Juillet, lorsque les féves blanches ou haricots sont en fleurs, on leur donne le second binage, on les rechausse, & par un tems humide, on y seme de la graine de Gaude le plus également qu'il est possible, à raison d'une demi-quarte du boisseau de Rouen (qui contient douze pots) par vergée, qui fait environ le tiers d'un arpent. Les Cultiva teurs attentifs traînent ensuite, entre les rangs de féves, un petit faisceau d'épines pour suppléer à la herse, & enterrer la graine: tandis qu'elle leve, les féves mûrissent, & on les recueille. La terre reste plantée en Gaude, qu'il faut houetter & serfouir vers la saint Michel, & laisser ainsi passer l'hiver. Au mois de Mars suivant, quand les gelées ne paroissent plus à craindre, s'il reparoît de l'herbe, il faut houetter de nouveau. Vers la fin de Juin de la seconde année, quand la fleur de la Gaude est passée, que la graine se forme, & qu'on voit jaunir la plante on profite d'un lendemain de pluie pour l'arracher: quatre hommes, en ce cas, en arracheront une vergée par jour. Si au contraire le tems est sec & la terre dure, deux jours leur suffiront à peine; on l'emporte en grosses bottes, il faut les délier aussi-tôt qu'elles sont à la maison & ranger les plantes debout, le long des murs ou des haies, bien exposées au soleil, qui, en deux jours, acheve de les sécher. Alors sur un drap étendu, pour ne pas perdre la graine qui peut tomber, d'autant plus aisément que la capsule est fendue, on fait de fortes poignées du poids de treize livres, on les entasse au renier, où elles acquierent leur matu rité & se réduisent ordinairement au poids de douze livres & demie. Chacune de ces petites bottes se vendoit, il y a vingt ans, cinquante sols & un écu; présentement elles ne valent que dix à douze sols.

Une vergée de bonne terre, où la Gaude a bien pris, en produit ordinairement soixante bottes de treize livres; mais elle est sujette à être grasse & branchue. Celle qui croît dans les sables est référable: elle ne fournit qu'un maître brin, mais à peine y en recolte-t-on trente-cinq à quarante bottes par vergée.

Aussi-tôt que la Gaude est arrachée, on fait passer les moutons sur la piece de terre pour manger l'herbe; on lui donne alors un labour, & un à la fin d'Octobre, & l'on y seme du bled ou du grand seigle, sans aucun autre compôt ni fumier. Si la terre est légere & qu'on la destine à faire des Mars, on peut sur le labour, après la Gaude, y semer des navets, qu'on a le tems de recueillir avant de labourer pour faire l'orge & le petit seigle, qu'il conviendra d'aider par un peu de rapure de cornes.

Lorsque l'on veut faire de la Gaude, après les pois, on laboure, & on la seme, toujours à raison de demi-quarte par vergée; mais ainsi que celle § navets, cette graine doit être jettée par pincées entre le pouce & le doigt du milieu: l'index reste droit & sert à éparpiller la graine qui s'échappe des deux autres. Il ne faut entreprendre que trois raies à la fois, & lorsque toute la piece est ainsi semée, il faut revenir par le côté opposé, ce qui s'appelle semer à deux jets. On herse ensuite, & l'on cultive à la Saint Michel & au mois de Mars, comme ci dessus.

Celle qu'on a semée après les pois ne décompote point la terre; & de même u'après les féves, on peut, au mois d'Octobre, y semer du bled sans fumer.

22.3.17

Färgning med växtämnen.

Dagens Press 94, 28.6.1914

[Huom.! Ainakin värjäyskasveja koskeva osio on ilmestynyt osittain samanlaisena aiemmin myös muissa lehdissä, esim. Färgning med växtamnen. (Östra Nyland 91, 20.11.1912)]
För Dagens Press.

Konsten att färga gam med växter år icke ny i vårt land, ty föricke längre än en mansålder sedan var växtfärgningen allmänt i bruk och ännu torde det finnas en och annan äldre person, som ej lämnat åsido denna nyttiga och vackra gren af hemslöjdskonsten. Denhar blottfallitiglömska, eom så myckfIannat godt från forna tider — de tider, dålitet eller intet stod att köpa och man var hänvisad till sig själf och sm egen konstfärdighet, önskade man signågot vackert i klädväg, var man tvungen att tillverka det själf från början till slut mcd linodling och fårskötsel, däraf man tog materialet till väfnadernas gam, som spanns hemma de långa vinterkvällarna vid brasanssken. När då detta garn skulle färgas, så samlades färgämnena från skog och mark. Endast 1 några särskilda fall t. ex. vid färgning af rödtanvändes utländska färger, men äfven dessa voro växter. Konsten har således varit ursprungligt folklig. Men i samma mån som industrialismen har utträngt hemslöjden har äfven hemfärgningen mcd växter fått vika för fabrikemas lätt tillgängliga, lysande och bjärta anilinfårger. Det var ju så lätt och utan möda att för 15 à 20 penni skaffa sigett pakett af färgen från staden, tömma påsen i färggrytan och få fårgen att lysa tillmedens. Den kemiska färgfabrikationens resultat har visserligen varit glänsande: i fråga om äkthet torde de nu stå lika högt som växtfärgerna, i fråga om låtthandterlighet afgjordt framom dem.

Men jämför man textilier, frambragta med gam, färgadt på kemisk väg ellermed växtfärger, så framträder dock alltid för ett känsligt och konstnärligt öfvadt öga en skillnad. Ty oaktadt alla de fördelar de kejpiska färgerna besitta, gifvn de dock ej det resultat som man ernår vid färgning med växter. Den sköna, mjuka och varma färgtonen som kännetecknar dem skall i hvarje ofördårfvadt omdöme ställas framom de skarpa kemiska färgerna, och deras harmoniska färgverkan har föranledt t. o. m. föreningen Finska handarbetets vänner att öfvergå tillbruket af växtfärgadt gam till sina ry- och andra störreväfnader, sedan densamma under sin första tid äfven användt anilinfärgadt garn, ty för konstnärliga ändamålstå växtfärgerna fortfarande cöfverträffade genom sin milda harmoni, sin fyllighet, som Aldrig blir grumlig, sin styrka, som aldrig blir rå.

Under det senaste årtiondet har öfvertygeisen om de gamla växtfärgernas värde förkonsttextilen och allmogeslöjden vunnit allt större utbredring. Särskildt på landsbygden,där man med lätthet kan insamla växtämnen till färger nr skog och mark, ulan att därför behöfva utbetala en enda penni, bör man ej förgäta, utan söka återupptaga den gamla, goda konsten attmed växter färga det hemspunna garnet till sina väfnader. Det är att höja värdet af sitt eget arbete ock det är hemslöjd i ordets riktiga och vackraste bemärkelse.

Vårt lands flora är rik pä färghaltiga växter, som kunna insamlas och användas till färgning i såväl färskt som torkadt tillstånd. Många af dessa äro talrikt förekommande öfver så godt som hela landet, andra växa mångenstädes sparsamt eller alls icke ivissa landsdelar, många äro starkt färghaltiga, som t. ex. ljungen, andra innehålla litet färgämne, t. ex. styfmorsblomman, och intressant är det att i de gamla allmogeväfnaderna se, huru traktens flora återspeglas i och ger sitt bestämda kynne åt färgernas karaktär.

Växter, som insamlas för vinterbehof, böra torkas väl ock hastigt på luftiga, skuggiga ställen. De få aldrig torka isol. Ej heller börade packas tillsammansförrän de äro riktigt torra, ty de kunna annars mögla och färgämnet däraf taga skada. Sedan de blifvit väl torra, kunna de förvaras i säckar eller lådor på torrt ställe. Bäst är dock att färga med växter i färskt tillstånd, emedan de då innehålla kraftigare färgämne. Hos några växter kan färgämnet itorrt tillstånd öfvergå ihelt olika färgnyajtser ån hos samma växt som frisk och grön. Färgskalan, som kan utvinnas af dessa våra inhemska växter år begränsad till brunt, grått, oliv och framförallt gult af skilda toner och styrkegrader. Af de många olika skiftningarna igult får man olika gröna och blågrönafärger genom att ytterligare koka garnet i indigolösning. Afvenså kan man åstadkommaolika bruna färger genomatt iden gula växtlagentillsätta sandel, kräpp o. s. v. Skulle därför en växt vara svåråtkomligpå någon ort, möterdet icke så särdeles stora svårigheter för en van fårgerska attmed några enkla tillsatser skaffa sig den önskadenyansenaf en på traktenmera vanligväxt.

Af våra inhemska färghaltiga växter kunna vid färgning användas: bark, löf,kottar, laf, mossa och rötter. Af vissa arter begagnas hela växten ofvan jord.

Barken kan tagas af: al (gråal och klibbal) samt brakal; håggbark, björkbark samt barken af äppelträd. De gifva gulgråa utom hägg- och äppelbark som gifva rödgula färger. Den bör tagas tidigt om våren, då safven stiger, och af unga, ickemosslupna grenar. Dock böradessa vara 2 à 3 år, — dess förinnanär färghalten i barken ringa.

Löf: björklöf och al löf innehålla olika slags gulfärg.

Rötter insamlas om våren innan örtennått sin fulla växt. Iallmänhet är insamlingen af dessa mödosam och ansträngningen uppväges ej af resultaten, som lättare kunna nås genom andra växtmedel. Rötterna af guloch hvitmåran, blodrotsörten och tjärblomstret gifva goda rödafärger, men hvilket arbeteår det ej att uppgräfva tillräckliga kvantiteter rötterl Bättre resultat nås vigare och säkrare med kräpp.

Berberis innehåller en mattgul färg. Häraf tages endast de unga topparna förränbusken slårut iblom. Användes endast som färsk.

Ljung tages då den står iknopp färdig att slå ut blom. Den gifver en mycket vacker olivgrönfärg. Genom att till ljunglagen tillsätta olikablandningar af hresilja, kräpp eller något annat färgämne, kunna de underba raste färgskiftningar i grågrönt, mossgröntoch mörkolivgrönterhållas.

Pors kan brukas frisk och torkad. Det är en förträfflig färgväxt och gifver kraftig guldbroncefärg.

Svinlingonriset gifver en gråviolett färg. Hundfloka gul. Dessa tre sistnämnda Böra insamlas såsom ljungen före blomningen.

Jämna bör insamlas om våren strax efter snösmältningen. Färgämnet gult, men örten kan användas äfven för betning af bresiljeblått och rödtmed gulmårans rötter.

Syra (Rumex acetosa) gifver grågrön färg. Blad och stänglar användas friska föreblomningen. Den brukas äfven tillbetning för svart och är som sådan oöfverträfflig.
Nata kan också användas endast som färsk. Gifver ungefär samma färg som jämnan.

Stenmossan, den gamla hederliga, borde ännu vara känd af mången, ty så allmän i denna landsdel har färgningen med denna växtar varit. Den innehåller en vacker och utomordentligt hållbar brun färg — rödbrun om den kokas i järngryta, gulbrun i kopparkittel. Kan användas hela sommaren och lösskrapas lättast från stenarna efter regn.

Nässlan innehåller som färsk gröngul, som torkad en vacker grågul färg. Bör användas förrän den går i knopp.

Björklaf, granlaf och granskägg gifva vackra ljusgula färger.

Hvitmåra. Som ofvani sagts, tagas af denna växt rötterna före blomningen, rengöras ach torkassamt kunna förvaras många år. De innehålla ett kraftigt rödt fårgåmne. Det är den enda inhemska växt som har nämnda färg klar och kraftig.

Ekollon användes vidfärgning af grått.

Granrisgifver en grågul färg.

Grankottar samlas om våren och försommaren, helst sådana som nedfallit föregående år och legat på marken under vintern på fuktiga ställen och ändå bibehållit sig hårda och släta. Då man bryter dem böra de inuti vara mörkbrunröda och saftiga. De innehållaen matt rödgul färg.

Skogsfräken, åkerfräkens. k. "Kråkelgräs" och ångfråken gifva olika grågula och gråröda färger.

Enbär kunna användas både som färska och torkade. De få dock ej torka på busken. Gifva en stark gulbrun eller gråbrun färg oiberoende på olika betningsmetoder.

Lökskal, som kan tillvaratagas småningom under vinterns lopp för hvarjegång man vid matlagning skalar en lök, innehåller ett mycket starkt, vackert och varaktigt gult färgämne.

Hafstång inehåller en vacker rödgul färg.

Daggkåpa. Hela örten användes frisk i förening med järnvitriol till grågröna färger.

Renlaf bör insamlas efter första barfrosten och torkas. Färgämnet kraftigt gult.

Ännu flere af våra egna växter finnas som kunna användas vid färgning, men de ofvannämnda torde dock redan kunna motsvara behofvet vid hemfärgning, vore det än aldrig så stort, öfver hufvud taget kan man med öfning och vana att begagna nyanserande tillsatser frigöra sig från en stor mängd färgväxter och färgrecept, som trots sin omständlighet och tungroddhet stått högt i ropet under den tid, då endast primitiva metoder stodo färgerskan till buds, men som nu utan saknad kunna utgallras ur praktiken.
På grund af den inhemska florans dämpade och enformiga färgskala är man tvungen att också, vid vissa behof, anlita äfven utländska färgväxter. Detges naturligtvisbland dessa både mera och mindre förmånliga arter. Endast de bästa och lättast till gängliga äro här upptagna och kunna fås å apotek, droghandel, i målares färghandel somt ofta i en välförsedd handelsbod. Af dessa torde några ännu vara mycket välkända och säkert ännu mångenstädes begagnas.

Bresilia vid färgning af svart.

Sandel är äfven en mycket bekant växtfärg och gifver vid olika slag af betning olika färger s. s. bronsbrunt, rödbrunt, o. s. v.

Krapp är den torkade och malda roten afen växt Rubia tinctorum, som är inhemsk i Orienten och äfven odlas i södra Europa. Den gifver vid tillsats af större och mindre mängder olika slags vackra röda färger påminnande om kokt kräfta, däraf äfven de gamla gifvit denna färg namnet "krabbrödt". Krapp är oundgänglig och oersättlig för åstadkommande af mättade och dämpade färger i rödt, terrakotta och rödbrunt.

Indigo fås af en växt Indigotera, som odlas i Bengalen, Guatemala, Egypten, m. fl. stållen. Den bengaliska anses vara den bästa. Den gifver en ovanligt vacker och hållbar blå färg och förekommer i handeln i tärningsformiga stycken hvilka böra lösas i rykande eller konsentrerad svafvelsyra. Denna lösning, som man bör handskas varsamtmed, uppblandar man i vatten vid färgningen. Indigon är likasom krapp oumbärlig för växtfärgaren, ty af den får man, utom den bå färgen — samman med gult — de flesta grönafärger.

Gallåppel är äfven en mycket välkänd färgväxt. Det är en utväxt på en i mindre Asien växande eksort Quercus infectoria. Gifver tillsatt med järnvitriol en vacker gråviolett färg. Fäster bra på linne och bomull och användes därför fordom vid bolstervarsväfnader. År dock utmärkt äfven vid färgning af ylle.

Catechu eller "Katicka" användes numera ganska mycket af skärgårdsbor vid färgning af fiskbragder.

Sumach användes till färgning af grått och svart.

Fernambuk (Pernambucoträ) innehåller röd färg.

Gurkmeja och gulspån gifva vackra gula färger, men då de ej äro fullt hållbara äro de ej att rekommendera. Vi kunna ju af våra egna växter erhålla lika vackra och mycket hållbara gula färger. De torde ej häller hafva användts i någon större utsträckning. Likaså Fernambuk och Sumach.

Till alla dessa ofvan uppräknade växter, såväl inhemska som utländska, fordras vid färgningen betningsämnen. Därtill användes följandekemikalier:

Alun, järnvitriol, kopparvitriol, kromsyradt kali, salmiak potaska och vinsten, röd och hvit. Dessa äro de mest vanliga och fås i hvarje handelsbod och droghandel.

För dem, som äro intresserade nog att göra försökmed växtfärgning må meddelas, att en handbok i växtfärgning utgifvitspå Folkupplysningssällskapets förlag af Finska handarbetets vänner. Det lilla häftet, hvars pris ärendast 75 penni, innehåller omkring 160 färgrecept. Med tillhjälp
och ledningaf detta samt med intresse och energi bör man kunna reda sig väl med arbetet utan någon särskild undervisning — förutsatt att man utför det med omsorgoch noggrannhet.

- J. B.