6.6.10

Suomalaisia kasvu-nimejä

SUOMI, Tidskrift i fosterländska ämnen. 1850. Tionde årgången. Utgifven på Finska Litteratur-Sällskapets förlag. Helsingfors, Finska Littera...