26.4.07

Phenikiläiset (Gruben kertomuksia Yleisestä historiasta)


Kuopion Sanomat, 1, 3.1.1857

Osa useammalle sivulle jakautuneesta jutusta; ensimmäistä osaa ei ole skannattuna

[...]
2.

Sattumus oli johdattanut Phenikiläiset moniin keksintöihin, joita he suurella taidolla ymmärsit käyttää kallisten esikappalten matkaansaamiseksi kaupan eduksi. He keksit klasin ja purpura-painamisen taidon, sanotaan heidän myös keksineen konstikkaan tawan willan kudonnassa; ja siinä siwussa sanotaan heidän olleen kirjaintekin ensimäiset keksijät.

Phenikiläisiä kauppiaita, - niin sanotaan, - joilla oli salpietaria laiwassansa, käwi maalle ei kaukana Sidonista Belus joen warrella, jonka rannat olit hienoa santaa. Tahtoiwat täällä laittaa ateriaa, ja kiwien puutteessa, joiden päälle woisit laskea kattilansa tulelle, toit he laiwastaan suuria salpietarikiskoja, asetit näitä santaan ja panit kattilan niiden päälle. Salpietari sulasi tulessa ja sekautui tuh'an kanssa kuumenneesen santaan, ja tulen sammuttua, makasi klasinmuotonen koko jälellä kauppamiesten suureksi kummaksi. Sillä lailla oli klasi keksittynä; mutta ensi aluksi ei älytty sitä muiksi pitää kun koristukseksi ja hempuiksi. Klasiset ikkunat olit tietymättömät wanhoille, joilla oli wain esikatteita eli jalusioita. Heidän juoma-astiansa olit enemmiten sawesta eli metallista; speilinsäkin olit metallia. Sitä wastoin koristelit he huonettensa kattoja ja seiniä klasilla. Wastedes klasin teentä-taito meni yli Egyptiläisille: nämät älysit puhaltaa sen wetelän emoksen ja sitte muodota sitä waluriliuskalla eli leikata mieltä myöten. Roomalaiset sait Kristuksen aikoihin melkein kaiken klasinsa Egyptistä; mutta klasi-pikari maksoi enemmän kun kultanen.

Toisen kerran muudan Phenikiläinen paimen kaitsi karjaansa merenrannalla Tyruksen tykönä. Koiransa oli rikkipurassut meri-simpsukan kuoren ja palasi itsäntänsä tykö kuono punapaineessa. Paimen luuli, koiran wahingoittaneensa, ja pyhkäsi willa-tukolla pois sen luullun weren; ei mitään haittaa koirassa woinut keksiä; mutta willaan oli tullut kauniin punanen paine. Paimen rupesi nyt tarkemmin katselemaan ja keksi kohta sen rikkipurrun siimpsukan, joka oli ehta purpura simpsukka. Kohta tuli Tyrin purpura mainioksi kauwas ympärillä ja pidettiin oiwimpana kalleutena, niin että wain kuninkaat ja rikkaat ihmiset woiwat sitä ostaa.

[...]

Ei kommentteja :