23.4.07

En skön röd färg af Indigo, uppfunnen af Thomas Leykauf.

Åbo Tidningar, 76, 30.8.1840

En skön röd färg af Indigo, uppfunnen af Thomas Leykauf.

Finrifven indigo sammanröres med smält kalkhydrat. Vid fortsatt upphettning erhåller den senare en vacker röd färg. Den smälta massan löser sig lätt i vatten och märras med ättiksyra, samt uppvärmes derefter ånyo. Vid afsvalnandet utfälla sig bärur rödbruna flokor, som lösta i sprit gifva en ljusröd med tillsats af tennsalt en skön rosenröd och med saltsyrad tennöxid en skön gul färg.

Ei kommentteja :