30.11.10

Aineesta ja sen ominaisuuksista.

Wiipurin Uutiset 281, 2.12.1888 (Jatkoa 280 numeroon.) Sentähdenpä ajatellaankin, että aine on rakennettu äärettömän pienistä osista, jo...

The Art of Dyeing - No. 16.

Scientific American 31, 14.4.1855 Purple on Wool. - The process of woolen dyeing differs from the silk process n a very simple but very i...

Strödda Underrättelser.

Åbo Allmänna Tidning 118, 6.10.1812 I Erfurt är under tillsyn och ledning af Hof Rådet och Professoren Trommsdorff, en Fabrik inrättad för...

Science and Art. Varnishes.

Scientific American 16, 30.12.1854 Having received a number of letters recently, inquiring how to make different kinds of varnishes, we pr...

The Art of Dyeing - No. 1

Scientific American 16, 30.12.1854 Every nation - the most savage and civilized - have been acquainted with this art, in some measure, fro...

Vähän emalivärien käytöstä.

Tampereen Kirjapaino-Oy, 1935. Emalivärien käyttö oli vielä parikymmentä vuotta sittenverrattain harvinaista, kun sen sijaan meidän aika...

Writing Fluids.

Scientific American 19, 21.1.1854 (Abstract of a Lecture on the "Chemistry of Writing Fluids," delivered before Bacon's Cinc...

Tekniskt. Om Anstrykning och färger dertill.

Wiborg 55, 13.7.1855 (Forts. och slut fr. N:o 54.) II Eld afhållande anstrykningar. Ehuru man, såsom redan blifvit nämnt, icke eger me...

Tekniskt. Om Anstrykning och färger dertill.

Wiborg 53, 6.7.1855 (Forts. fr. N:o 50.) Hvit oljefärg : blyhvitt 128 delar, kopparrök i del och blysocker 1 del, sammanrifves med god, ...

Tekniskt. Om Anstrykning och färger dertill.

Wiborg 50, 26.6.1855 (Forts. fr. N:o 49.) Oljeanstrykning på bräd och pappers tak, köks, och bryggeri golf m. m. : Under torr och varm ...

Tekniskt. Om Anstrykning och färger dertill.

Wiborg 49, 22.6.1855 Anstryka, kallas i allmänhet att öfverdradraga en kropps yta med något mer eller mindre tunnt flytande ämne, som sede...

Riddle's Report of the Great Exhibition.

Scientific American 21, 5.2.1853 (continued from page 158.) Crystal of Copperas, or Sulphate of Iron. - This substance, so largely used...

Paint For Iron Ships.

Scientific American 21, 23.5.1863 Steamships composed mostly of iron, and covered merely with iron plating on wood, are fast superseding e...

15.11.10

Hengellisistä liikkeistä Wiipurin seuduilla.

Uusi Suometar 125, 24.10.1873 (Lähetetty.) I. Waikka Uusi Suometar ei ulkonäön wuoksi ilmoita olewansa mikään kirkollinen lehti, on se...

A New Yellow Dye.

Scientific American 39, 12.6.1852 M. Guinon, an eminent dyer of Lyons, France, has succeeded in dyeing silk light yellow by means of "...

13.11.10

To Dye Ivory.

Scientific American 20, 1.2.1851 In many branches of business it is very desirable to know how to color ivory. The red balls of the billia...

Dying Cordovans.

Scientific American 20, 17.5.1862 The following extracts on this subject are taken from the Shoe and Leather Reporter: - Cordovan leath...

The Colors of Coal Tar. Number II.

Scientific American 20, 17.5.1862 The art of dyeing various colors with one principal coloring substance and different reagents, has long ...

8.11.10

Siniwäri ja hengelliset-liikkeet Sawossa. (Jatkoa wiime n:roon.)

Tapio 5, 30.1.1869 Jo edellisessä olemme näyttäneet sen turhuuden ja wahingon mitä siniwäri-kiihko waikuttaa kansassa; waan siinä ei ole k...

Imitation of Platina.

Scientific American 45, 27.7.1850 Melt together one pound of brass with ten ounces of zinc; but as brass is composed of copper and zinc in...

Imitation of Gold.

Scientific American 45, 27.7.1850 M. Deittmer has published in the Hanoverian Magazine, the following description of a compound metal, inv...

Hard Black-Lead Pencils for Artists.

Scientific American 45, 27.7.1850 The pure Cumberland black-lead (plumbago) is of too soft and yielding a nature to enable an artist to ma...

Yksityisiä ilmoituksia. Kunnioitettawalle yleisölle.

Suomalainen Wirallinen Lehti 32, 15.3.1873 G.99(3-3) Minä allekirjoittanut saan täten tietää antaa että minä wastaanotan kaikenlaisia maa...

To Color Sheep Skins for Door Mats.

Scientific American 16, 5.1.1850 BLUE. - Tack the skin around the edges on a flat board, with the wool outside, finely combed, to hang dow...

Brilliant Whitewash.

Scientific American 27, 24.3.1849 Many have heard of the brilliant stucco whitewash on the east end of the President's house at Washin...

Från Nöjdutställningen. (Minnen och reflexioner.) II.

Borgåbladet 38, 17.5.1893 Äfwen wäfnaderna skulle wid senaste utställning warit betydligt rikhaltigare företrädda, om man icke af oerfaren...