24.4.07

Kirje Forssasta IV 16 p. helmikuuta (värjäriä kaivataan Forssaan)

Turun Lehti, 23, 26.2.1891

Kirjeessä mainitaan myös värjärit:

Wielä saan huomauttaa wärjäreitä, että siinä tekisiwät he itsellensä hywän kaupan kuin tulisi yksi edesheistä Forssaan ja niin asettuisi tänne wärjäys-ammattiaan tekemään, sillä täällä on tuntuwa puute sellaisesta käsityöläisestä yleisöllä, kun ei ole wärjäriä täällä likempänä kuin 1-2 peninkulman päässä. Tosin kyllä täällä ennen on saatu wärjätyksi erään toimen kautta. Mutta nyt sekin eräs on lakkauttanut wärjättäwiä aineita wastaanottamasta, joten siis on kyllä ikäwää yleisön kärsiä puutteita wärjäristä. Tällaista työtä olisi paljo. Tulkoot siis wärjäri Forssaan pikemmiten puutteita yleisöltä poistamaan! Kyllä täällä muita ammattilaisia jo tarpeeksi löytyykin, waan se puuttuu, jota parhaiten tarwitaan, nimittäin hywä wärjäri.

Ei kommentteja :