29.11.08

Tietoja jokapäiwäisessä elämässä tawattawista aineista. 15. Kummi-lakka.

Oulun Wiikko-Sanomia 12, 26.3.1853 Kummi-lakka on pihkamaista nestettä, joka tihkuu muutamain Itä-Intiassa kaswawain puitten kuoresta, kun e...

Harmillista on wärjätä kotona (mainos)

Kokkolan Lehti 41, 13.10.1885 Harmillista on wärjätä kotona, kun ei wärjäys menesty. Koeta sen wuoksi Fäborgin erinomaisia wärejä. Tarkka se...

Kunnioitettawalle yleisölle... (mainos, maalari)

Uusi Suometar 32, 17.3.1873 Kunnioitettawalle yleisölle saan minä allekirjoittanut täten ilmoittaa, että minä wastaan-otan kaikenlaisia maal...

Ystävällinen kirje H—lan- T—lan ja P—jän- s—men neitosille Maaningalla.

Tapio 37, 11.9.1869 "Hyvät neidot! nyt kirjoitan muutamia sanoja teidän nykyisestä elämänne riennosta, sillä nuoruudenne hempeys näyttä...

Peculiarities of Color and Temperature of the Ocean.

Scientific American 6, 16.10.1858 It is a commonly observed fact that the usual color of the ocean is a bluish green, of a darker tint at a ...

Myytäwänä. (mainos)

Tampere 74, 30.6.1883 Iso warasto maalarien tarwetawaroita n.k. Lyijywalkeaa (Blyhwitt), Sinkkiwalkeaa (Zinkhwitt), Keltaokraa, Liitua, Kimr...

On Artificial Ultramarine.

Scientific American 14, 26.12,1846 Till within the last twelve or fifteen years the only source of this beautiful pigment was the rare miner...

28.11.08

Wirallisia ja laillisia julistuksia (patenttianomus, Maalari Theodor Brenson)

Suomalainen Wirallinen Lehti 167, 20.7.1888 Suomen Teollisuushallitus Tekee tiettämäksi: Teollisuushallitutselta on Maalari Theodor Brenson ...

Spirit Varnishes.

Scientific American 4, 11.10.1851 Almost every workman that uses varnish has his own receipt for making it. These receipts are mostly remark...

Kowasti arsenikinsekaiseksi... (uutinen)

Päivän Uutiset 36, 12.2.1888 Kowasti arsenikinsekaiseksi on se wäri huomattu, jolla porwarissäädyn istuntosalin seinät Ateneumissa owat maal...

Myötävänä: Myrkytöintä Aneliini-Färiä

Savo 146, 14.12.1883 Myötävänä: Myrkytöintä Aneliini-Färiä kotivärjäystä varten, 15 eri väriä, paketeissa, sisältävä aina 1 naulaa väriainet...

Wärilliset sukat... (uutinen)

Kokkolan Lehti 32, 10.8.1886 Wärilliset sukat owat jotensakin yleiseen käytännössä ei ainoastaan naisilla ja lapsilla waan miehilläkin. Tos...

Huomaa! (Maalarin ilmoitus)

Oulun Lehti 21, 23.5.1883 Huomaa! Moniaita kelwollisia maalarin työmiehiä saapi työtä, kun ilmottawat itsensä Maalari Kanniaiselle Oulussa.

The Fair of the American Institute. No. 2.

Scientific American 5, 21.10.1848 [Artikkelissa esitetään useita tuotteita: Gold Pens. Telegraph. Notrh's Spherical Mill. Rotary Engine....

Ivory.

Scientific American 5, 21.10.1848 Ivory is the osseous matter of the tusks and teeth of the elephant, the hippopotamus, or morse, &c. Th...

27.11.08

Kankuri kutoi langat... (kertomus)

Ilmarinen 52, 5.5.1885 Kankuri kutoi langat waatteeksi omassa pumpuli-loimisessa kankaassaan, waate tuli kaunis-wärista harmaata, wahwaa ja ...

A New Chrome Yellow.

Scientific American, 2.1.1860 Under the above name a yelloa color has been for some time in commerce which is quite certain to find much fav...

26.11.08

Mahogany Stain.

Scientific American 35, 19.5.1849 1. Pure Socotrine aloes 1 oz., dragon's blood ½ oz, rectrified spirit 1 pint, dissolve and apply two o...

Seinämaalaukset Isokyrön wanhassa kirkossa.

Suupohjan Työmies 61, 7.8.1885 Siitä seinämaalausten tarkastuksesta Isokyrön wanhassa kirkossa, jonka wiime perjantaina ja lauantaina siellä...

25.11.08

Lapis Lazuli.

Scientific American 49, 26.8.1848 The following particulars relative to this beautiful blue pigment, were lately published by the Petersburg...

Punamulta-tehdasta... (uutinen)

Suomalainen Wirallinen Lehti 164, 17.7.1888 Punamulta-tehdasta laatii Pitkärannan kuparitehtaan hallitus paraikaa Onkamon kylään, Kiihtelysw...

A Red Dye in Chinese Sugar Cane.

Scientific American 26, 22.12.1860 The stalks of the Chinese sorgho contain a coloring matter possessing great tinctorial power. It is prep...

Invertor's Claims: Rasping Dye Woods.

Scientific American 12, 11.12.1847 By Charles W. Roberts, and John Hambly, of Philadelphia, Pa. Improvement in machinery for Rasping Dye Woo...

Myrkyllisistä seinä-papereista, kankaista, astioista y. m. huonekaluista.

Savo 11, 25.1.1884 Korkeampi siwistys waatii epäilemättä elämän kaikissa oloissa enemmän warowaisuutta, sillä se tuottaa monen mukawuuden oh...

24.11.08

Calico-Printing and Dyeing.

Scientific American 19, 5.5.1860 On these subjects J. Wiley, of this city, has recently published quite a large and handsome volume, the mai...

Intercommunication / Answers: Making Lamp-Black. Standard Colors.

Manufacturer and Builder 6, 1871 [115] Making Lamp-Black. - There are so many modern methods of making lamp-black, and consequently, so man...

Silmien wäri.

Päivän Uutiset 118, 24.5.1888 Viimeisinä aikoina on lääkärien piirissä tehty tutkimuksia silmien wäristä, niiden omistajien sukupuoleen kats...

To Dye Yellow Color.

Scientific American 9, 20.11.1847 There are but three colors in all nature, red, blue and yellow. All other supposed colors, are but combina...

Painting on Glass.

Scientific American 9, 20.11.1847 (Concluded from our last.) The process must have been to melt side by side in the glass house a pot of pla...

White Hard Spirit of Wine Varnish.

Scientific American 9, 20.11.1847 Put into a bottle five pounds of gum sund­arac, and two gallons of spirits of wine, 60 over proof; agitate...

Konstgjord indigo.

Morgonbladet 4, 7.1.1881 En åtmistone i teoretiskt hänseende mycket märklig upptäck har nyligen blifvit gjort af en tysk kemist prof. Bayer ...

Cultivation of American Indigo.

Scientific American 1, 13.9.1856 The sulphate of indigo (chymic) is used in great quantities for coloring silk and woolen goods, and fine sh...

23.11.08

Sawakkojen ja Äyrämöisten eri-waatteenparsista.

Ilmarinen 39, 27.9.1867 Ilmarisen 36 numerossa oli kirjoitus Sawakoista ja Äyrämöisistä, warsinkin heidän historiallisista keskuksistaan. Li...

To Color Cotton Black. (Vääriä ja oikeita ohjeita)

Scientific American 34, 12.5.1849 To Color Cotton Black. Put clear cold water into a tub, sufficient to cover the goods, then put into it tw...

Dyeing Home Made Clothes.

Scientific American 34, 12.5.1849 Wine Color. — One half a pound of camwood is required for one pound of cloth. The camwood is to be boiled...

Kirjeitä maaseuduilta. (Oikeusjuttu)

Uusi Suometar 277, 26.11.1884 Nurmeksesta marraskuun 14 päiwänä. Täällä eletään ja on eletty wanhan hiljaista Vauhtiamme pienten puutteitten...

Aniline Dyes.

Scientific American 10, 9.3.1861 Those beautiful aniline colors on silk and velvet, varying in tone from a crimson to a delicate lilac, and ...