28.4.07

Blåelsekort -mainos

Åbo Underrättelser, 58, 17.05.1862

En större eller mindre qvantitet vatten, efter den starkare eller svagare kulör man åstundar, slås till en liten af dessa då man derefter erhåller den skönaste blå färg, uti hvilken de stärkta klädesplaggen sköljas; eller ock blandas mer eller mindre af den erhållna blå vätskan till den stärkelse som skall användas. 15 kop. per dussin.

Ei kommentteja :