31.5.15

Hvad bör färgaren veta om färgstofterna och deras egenskaper?

Teknikern 824, 9.4.1913 Några anteckningar för nybörjare i yrket. I Skandinavisk månadsskrift för Textilindustri ingår följande öfversik...

30.5.15

Hwarjehanda. Förfarande att med rödt cyanjernkalium färga blått.

Tidning för landtbrukare och näringsidkare 5, 9.2.1849 Hr D:r Meitzendorff som för sin upptäckt af Föreningen för näringsslitens höjande ...

29.5.15

Lyijy värien käyttö Englannissa.

Työtilastollinen aikakauslehti 4-5, 1917 Tammikuussa 1911 asetti Englannin sisäasiakiministeri kaksi kommissionia, joiden tehtävänä oli se...

28.5.15

Yleisöltä Uuden Auran Toimitukselle (Kansallisväreistä)

Uusi Aura 84, 28.3.1917 Jos tarkastamme Th. Schwindtin "Suomalaisia koristeita" -nimisessä teoksessa ja U. T. Sireliuksen "...

27.5.15

Maalarien lakko.

Uusi Suometar 89, 21.4.1910 Helsingin maalarimestarien klubi on työlakkoon ryhtyneitten oppilasten sijaan saanut täyden määrän uusia oppi...

26.5.15

Painaminen ilman mustetta.

Uusi Suometar 89, 21.4.1910 Englantilainen Chambers Journal kertoo eräästä keksinnöstä, joka tulee tekemään täydellisen mullistuksen kirja...

25.5.15

Haareminaisten kaunistussalaisuuksia.

Uusi Suometar 89, 21.4.1910 Eräs saksalainen nainen, joka on päässyt erääseen arabialaiseen haaremiin kertoo kotimaansa lehdissä haaremina...

24.5.15

Nimimerkille "Suomalaisia matkustajia".

Uusi Suomi 259, 9.11.1920 Uuden Suomen viime sunnuntain numerossa moitti nimimerkki "Suomalaisia matkustajia" siitä, että höyryl...

23.5.15

Yleisöltä. Lippu joku talon katolle joulukuun 6:ntena!

Uusi Suomi 259, 9.11.1920 Kolme vuotta on joulukuun 6:ntena kulunut itsenäisyytemme julistamisesta. Vuosipäivänä tietenkin taas liputamme ...

22.5.15

Neuvosto-Venäjän ammattijärjestöt.

Vapaa Sana 20, 16.2.1920 Aikakauslehdessä "Suomen Ammattijärjestö" tammikuun vihossa on nimimerkki S. L:n selostus allekirjoitta...

21.5.15

Färgens makt.

Wiborgs Nyheter 118, 24.5.1912 I England utkommer inom kort en bok med titeln "Colour in dress", som om vi få tro en engelsk tid...

20.5.15

Wirolais-Suomalainen Sanakirja. Satukokoukseen: Eestirahwa Ennemuisteled jutud. (Värisanat)

Toimittanut Torsten S. Aminoff Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Toimituksia. 46 Osa. Helsingissä, Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran kirja...

19.5.15

Dagspolitiska konturer.

Åbo Underrättelser 61, 18.5.1918 Telefonbrev till Åbo Underrättelser. Den 17 mai För närvarande diskuteras i lantdagskretsar med utomor...

18.5.15

På vilkendera sidan gör sig partifanatismen gällande?

Åbo Underrättelser 70, 28.5.1918 Ännu några ord i flaggfrågan. Med anledining av Uusi Auras uttalanden i flaggfrågan och särskildt blad...

17.5.15

Valaista ja valkaista

Virittäjä 7, 1916 Valaista ja valkaista ovat alkuperältään oikeastaan sama sana, mutta ovat tulleet kirjakieleen eri murteista ja eri aiko...

16.5.15

Gentlemannens intimiteter.

Wiborgs Nyheter 106, 11.5.1914 Det låter tarligt, men det är i själtva verket alldeles harmlöst, kåserar en signatur i Elegante Welt om ot...

15.5.15

Katsaus kemian kehitykseen kuluneiden 25 vuoden aikana.

Vapaa ajatus 18, 31.12.1916 Professori Edv. Hjeltin esitelmä Suomen Kemisti-seuran 25 vuotisjuhlassa t. k. 17 p. Kemian kehityshistoria...

14.5.15

Painovärien antoisuus.

Kirjapainotaito 8, 1912 Painovärien antoisuus riippuu pääasiallisesti niiden hyvyydestä. Voi varmuudella väittää, että kalliimmat ja siis ai...

13.5.15

Teknillisiä pikku-uutisia. Mustan värin syventäminen värillisellä paperilla.

Kirjapainotaito 8, 1912 Painaja tekee usein sen huomion, että musta väri muutamille paperilajeille painettuna näyttää harmahtavalta tahi rus...

12.5.15

Värien vaikutus hermoihin.

Kodin kuvasto 7, 10.6.1911 Puhetapa on ammoisista ajoista osoittanut värien vaikutusta ihmismieliin. Puhutaan esim. lämpimistä väreistä, joi...

11.5.15

Kukka-ompeluksia.

Kotitaide 6-7, 1917 Samalla tavalla kuin viime aikoina kehitys on kulkemassa siihen suuntaan että pyritään antamaan asumukselle, pukimille, ...

10.5.15

Luonnon väreillä tehtyjen värjäysten valonkestävyys on pilapuhetta.

Kutoma- ja paperiteollisuus 7, 30.7.1910 Lukijamme muistanevat Düsseldorfissa v. 1908 pidetyn Saksan tekstilijalostusteollisuuden kongressin...

9.5.15

Lyhyitä ohjeita muutamien villakangaslajien pesennössä. (Villakankaiden viimesteleminen)

Kutoma- ja paperiteollisuus 7, 30.7.1910 N. Reiserin mukaan. Otteet artikkelista Villakankaiden viimesteleminen. Kirj. V. M. J. Viljanen, (J...

8.5.15

Värien wienti kielletty.

Kyminlaakso 8, 22.1.1916 (S.H.) Senaatti on määrännyt, että aniliiniwärien sekä kaikenlaisten wärilaitteitten wienti Suomesta ulkomaille o...

7.5.15

Pieniä tietoja: Burmal

Kutoma- ja paperiteollisuus 7, 30.7.1910 Burtnal on väritehdas Badische Anilin & Sodafabriken uusin valkaisuaine nimeltään. Sen sanotaan...

6.5.15

Kalastajan tehtävät. (Verkkojen värjäystä koskeva osa.)

Lounais-Suomen maatalouslehti 9, 1.5.1915 Pyydysten hoito. Pyydykset huuhdotaan huolellisesti ja kuivataan auringossa, mutta toimitetaan var...

5.5.15

Taivaan värit.

Maakansa 87, 31.7.1919 Onko aurinko sininen? Kuinka ihminen on päässyt taivaan ihanuuksien perille? (Kirj. Arthur Holmes.) Kuka luonnonystäv...